BULLETIN
SKIP

SVAZ KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR

4
2005

Aktuální číslo Archiv Obsah

Borová

Elektronická verze
Vydavatelské údaje

INFORMAČNÍ SERVIS

DOŠLO DO REDAKCE

BVO3. číslo čtvrtletníku BVÖ Büchereiperspektiven je věnováno monotematicky otázkám četby. Způsobila to mezinárodní konference pořádaná BVÖ ve Vídni Četba - Společnost - Knihovny, která dodala většinu příspěvků do tohoto čísla. Je zajímavé, že přes smlouvu o vzájemné spolupráci SKIP a BVÖ, jejíž nové znění se připravuje, nebyl pozván na tuto akci právě tak jako na konferenci o architektuře knihoven v roce 2003 žádný referent z ČR. Další část čísla tvoří hodnocení statistických výsledků rakouských veřejných a školních knihoven za rok 2004: ve stručnosti 2 395 knihoven, 12 581 425 médií, 1 124 830 uživatelů, 19 731 413 výpůjček, 7 211 789 návštěvníků a 775 knihovníků na plný úvazek, 1 751 na částečný úvazek a 8 364 dobrovolných knihovníků. Jde většinou o rekordní údaje.

SKIP vydal Zprávu o účasti na světovém knihovnickém a informačním kongresu a 71. výroční konferenci Mezinárodní federace knihovnických spolků a institucí (IFLA) v Oslo, kterou zpracovala PhDr. Jarmila Burgetová. Zpráva má nečíslovaných 12 stran a je podstatným rozšířením informace ze 3. čísla Bulletinu SKIP.

LK


Obsah

Optimalizováno pro MSIE 5.5 a Netscape 6.0

SKIP