BULLETIN
SKIP

SVAZ KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR

4
2005

Aktuální číslo Archiv Obsah

Borová

Elektronická verze
Vydavatelské údaje

INFORMAČNÍ SERVIS

KNIHOVNY A VEŘEJNÝ INTERNET

Na adrese http://www.verejnyinternet.cz/ vzniká databáze míst s veřejným přístupem k internetu. Dá se v ní vyhledávat podle názvu obce nebo PSČ a vyhledávání případně upřesnit podle typu internetového místa (knihovna, kavárna, úřad atd.), otevírací doby, možnosti bezbariérového přístupu a podobně. Kromě toho byla aplikace propojena s Portálem veřejné správy, kde v Adresáři úřadů přibyl odkaz Nejbližší místa veřejného přístupu k internetu, a to u každé obce hned pod linkem Podrobnosti o obci dle informačního systému o území. Zájemci se tak mohou dozvědět, kde v okolí do 30 kilometrů je zařízení umožňující veřejnosti přístup k internetu.

Z celkem 1042 míst, která se v polovině listopadu dosud do databáze zaregistrovala, tvoří počtem 845 absolutní většinu knihovny. Avšak vzhledem k tomu, že přístup k internetu již nabízí zhruba 3000 knihoven, není to až tak ohromující číslo. K čemu může být knihovně registrace v této databázi dobrá?

Poskytovatelé míst veřejného přístupu k internetu obdrží po zaregistrování v databázi výraznou samolepku Veřejný internet o formátu A4, kterou si mohou označit své zařízení a vizuálně tak na ně upozornit veřejnost. Jedna samolepka je zdarma, v případě zájmu je možné si jich objednat více, pak se platí 20 korun za každou další samolepku a balné. Samolepky jsou oboustranné, dají se nalepit jak zvenku třeba na dveře, tak zevnitř na okenní sklo.

Některé knihovny jsou možná dosud označeny menší, modrou samolepkou, kterou získaly před lety díky zaregistrování v obdobné databázi od tehdejšího Úřadu pro veřejné informační systémy. Nová samolepka je však podstatně výraznější a větší a lze ji jen doporučit. V tomto případě jde o jeden z výstupů společného projektu Ministerstva informatiky, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a BMI sdružení. Cílem projektu je soustředit informace o místech veřejného přístupu k internetu (http://www.verejnyinternet.cz/) a umožnit veřejnosti vyhledávat, kde se tato místa nacházejí a jaké služby nabízejí.

Organizátoři projektu ve snaze ulehčit zejména těm nejmenším knihovnám práci s vyplňováním formuláře vložili do databáze všechny údaje, které mělo k dispozici Ministerstvo informatiky ČR o zhruba 900 knihovnách připojovaných v dané době v rámci Projektu internetizace knihoven. Všichni provozovatelé těchto knihoven obdrželi e-mailem zprávu o provedené předběžné registraci se žádostí o autorizaci údajů, aby poté mohly být záznamy zpřístupněny veřejnosti.

Zástupci ostatních knihoven musí požadované údaje vyplnit sami. Několik minut, které tomu věnují, snad však stojí za to, aby se i tyto knihovny dostaly do přehledu míst s veřejným přístupem k internetu a aby zdarma získaly výraznou samolepku, s jejíž pomocí lépe upozorní veřejnost na svoji službu poskytování přístupu k internetu. Jinou cestu zvolily některé větší knihovny, které provedly registraci hromadně za všechny svoje pobočky. Registrační formulář umožňuje zadat takovou dodací adresu, aby samolepky pro všechny pobočky byly doručeny najednou do jedné knihovny. V případě jakýchkoli dotazů se lze obrátit na správce databáze, kterým je autor tohoto sdělení.

Jaroslav Winter
tel. 234 602 267

 


Obsah

Optimalizováno pro MSIE 5.5 a Netscape 6.0

SKIP