BULLETIN
SKIP

SVAZ KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR

4
2005

Aktuální číslo Archiv Obsah

Borová

Elektronická verze
Vydavatelské údaje

INFORMAČNÍ SERVIS

PRACHATICE NEBO KOCOURKOV?

Vážený pane ministře,

byla jsem pověřena jihočeským regionálním výborem Svazu knihovníků a informačních pracovníků, abych se na Vás obrátila ve věci Městské knihovny v Prachaticích. Původně jsme doufala, že se najde skulinka při letošním vyhlašování soutěže Knihovna roku. Později jsem se na Vás chtěla obrátit jako na jihočeského kandidáta pro budoucí parlamentní volby. Situace se však výrazně pozměnila a tak mi nezbývá, než se na Vás obrátit již dnes.

Pravděpodobně jste byl již se situací této knihovny seznámen, ale pro jistotu zopakuji některá fakta. V letech 1998 - 2002 byl nákladem 25,5 milionu Kč Okresním úřadem v Prachaticích zrekonstruován objekt č.p. 43 na Velkém náměstí a záměrem bylo přestěhovat sem tehdejší okresní knihovnu. Tomu účelu byla celá rekonstrukce přizpůsobena. Vydané kolaudační rozhodnutí, které nabylo právní moci 18.12.2001, povoluje užívání zrekonstruované budovy k provozu okresní knihovny.

Jak je možné vidět na fotografii, konal se 24.10.2002 Den otevřených dveří v nových prostorách, za přítomnosti hejtmana Jihočeského kraje RNDr. Jana Zahradníka, přednosty Okresního úřadu Prachatice RNDr. Karla Škáchy a starosty Města Prachatice Ing. Jana Bauera. Počátkem listopadu byla budova vybavena novým knihovnickým nábytkem (vše na míru pro potřebu knihovnických služeb) a zejména novou počítačovou sítí (cca 40 počítačů). Vše v hodnotě 2 miliony Kč. V listopadu 2002 bylo zahájeno stěhování knihovny do nových prostorů.

Ty staré naprosto nevyhovovaly a dlouhodobě (v očekávání nových prostorů) nedocházelo k žádným opravám. V prosinci se však veřejnost dozvěděla, že budova, dosud v majetku státu, nebude převedena na město. V této době přešla Okresní knihovna pod město Prachatice a do majetku města byly převedeny budovy v Husově ulici a rekonstruovaná budova zůstala státu. Knihy, které již byly přestěhovány v novém objektu, byly vráceny do původní knihovny. Situace byla značně komplikovaná a provoz knihovny vyžadoval maximální vypětí ze strany knihovnic.

Největším problémem bylo, že knihovna opět pracovala v provizoriu a upravené prostory zůstaly několik let prázdné, přesto, že bylo rozhodnuto, že v této budově bude umístěno muzeum loutek. V poslední době se dokonce hovořilo o využití domu pro Úřad práce.

Velmi nás mrzí, že přes snahu mnoha lidí, není situace dosud vyřešena. I když knihovnice poskytují služby svým uživatelům s maximálním nasazením, nemohou, vzhledem k naprosto nevyhovujícím prostorům, rozšiřovat nabídku a využít všech možností, které by knihovna mohla nabídnout. My knihovníci jsme zvyklí, využít svěřených prostředků maximálně a to, co chybí nahradit vlídností, ochotou a mnohdy vlastními prostředky. O to větší je naše zklamání, když investice přicházejí vniveč.

V současné době se opět jedná o využití výše zmíněného objektu. Vzhledem k tomu, že vše nasvědčuje, že prostory budou využívány pro kulturu, obracíme se na Vás, pane ministře, s prosbou, abyste použil veškerého svého vlivu a pomohl prachatické knihovně k důstojnému "stánku". Investice, které byly do budova vloženy se jistě mnohanásobně vrátí. Náklady na rekonstrukci stávajících prostorů knihovny i přeměna objektu na náměstí v muzeum, by opět vyžadovaly mnohonásobné náklady.

Pokud byste potřeboval nějaké další informace a podklady, rádi Vám je obratem zašleme.

S pozdravem

Daniela Wimmerová
předsedkyně jihočeské regionální organizace SKIP


Obsah

Optimalizováno pro MSIE 5.5 a Netscape 6.0

SKIP