BULLETIN
SKIP

SVAZ KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR

4
2005

Aktuální číslo Archiv Obsah

Borová

Elektronická verze
Vydavatelské údaje

INFORMAČNÍ SERVIS

KRÁTCE

Dne 16. listopadu došlo na zvláštním zasedání Ústřední knihovnické rady (ÚKR) k novele knihovního zákona (KZ) k dohodě o tom, že Ministerstvu kultury bude předložena minimální varianta novely, která se soustředí na nejaktuálnější problémy, jako je například ustanovení o povinném připojení knihoven k internetu nebo postup při provádění revize knihovního fondu či sběr osobních údajů v knihovnách. Předsedkyně Asociace knihoven vysokých škol PhDr. Ramajzlová informovala o tom, že AKVŠ zatím ustoupila od požadavku na to, aby v knihovním zákonu byla změněna typologie knihoven. Přítomní se shodli na tom, že v budoucnu by měla ÚKR pracovat na zásadnější novele KZ, která by odstranila všechny formální a obsahové disproporce.

Vít Richter

Knihovna města Hradec Králové převzala dne 3.11.2005 z rukou Michaela G. Hahna z americké ambasády dar v hodnotě 500 dolarů. Od amerického velvyslanectví je to poněkud výjimečný dar, neboť se zaměřují spíše na velké projekty. Ambasáda tak chce ocenit práci, která v podmínkách veřejných knihoven není tak běžná. Část darovaných multimediálních titulů patří dětským uživatelům, jde hlavně o hudebně vzdělávací hry, část bude využita pro studenty hudební výchovy.

Helena Potůčková

 


Obsah

Optimalizováno pro MSIE 5.5 a Netscape 6.0

SKIP