BULLETIN
SKIP

SVAZ KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR

4
2005

Aktuální číslo Archiv Obsah

Borová

Elektronická verze
Vydavatelské údaje

INFORMAČNÍ SERVIS

BIX - ukazatel činnosti knihoven v Německu

Více než 200 veřejných knihoven v Německu je již šestým rokem zapojeno do projektu BIX - vyhodnocování úrovně jejich činnosti metodou benchmarking, tedy porovnávání s nejlepšími. Projekt, který v jeho dosavadním průběhu zaštítila vedle "domovského" Německého svazu knihoven (DBV <http://www.bibliotheksverband.de/>) Bertelsmannova nadace <http://www.bertelsmann-stiftung.de/cps/rde/xchg/stiftung>, byl v červnu 2005 předán novým nositelům, jimiž budou vedle DBV knihovnické kooperační sdružení HBZ <http://www.hbz-nrw.de/>(Severní Porýní - Vestfálsko) a profesní časopis B. I. T. online <http://www.b-i-t-online.de/>. Provozovat BIX bude Kompetenznetzwerk Bibliotheken <http://knb.bibliotheksverband.de/> (velmi volný převod "Odborná síť pro knihovny" - kooperativní orgán, jejž si německé knihovny a knihovníci vytvořili jako dílčí náhradu za zrušený Německý knihovnický institut - DBI).

Veřejné knihovny <http://www.bix-bibliotheksindex.de/index.php?id=2> poskytují údaje o své činnosti prostřednictvím 17 ukazatelů, výsledky jsou zpracovávány podle 5 velikostních kategoriích míst, v nichž působí, do 4 klíčových charakteristik: orientace na zákazníka, orientace na pracovníky knihoven, naplňování knihovního poslání, hospodárnost. Průběžné výsledky jsou k dispozici zde <http://www.bix-bibliotheksindex.de/vergleich/index.php?nID=19>.

Účast na projektu poskytuje knihovnám především informace pro jejich vlastní rozhodovací činnost, ale i materiál pro jednání se zřizovateli či pro práci s veřejností, a to - jak upozorňují kolegové ve svazu knihoven - ať už knihovna patří k těm špičkovým, nebo naopak ji ukazatele řadí do dalších pater. Mimochodem, neprokázalo se, že by špičkové výsledky vedly ke krácení prostředků přidělovaných zřizovateli knihovnám.

Od roku 2004 jsou do projektu zapojeny rovněž akademické knihovny <http://www.bix-bibliotheksindex.de/index.php?id=73>, jejichž počet dosáhl v roce 2005 čísla 61 <http://www.bertelsmann-stiftung.de/
cps/rde/xchg/SID-0A000F0A-33DB318D/stiftung/hs.xsl/16412_31707.html
>. Jejich průběžné hodnocení promítnuté do klíčových charakteristik "služby, "rozvoj", "zdroje", "efektivita" je k dispozici zde <http://www.bix-bibliotheksindex.de/vergleich_wb/index.php?nID=19>.

Bertelsmannova nadace vydávala každým rokem o projektu souhrnnou informaci - BIX-Magazin, jehož vydání za léta 2003 a 2004 jsou k dispozici v Knihovně knihovnické literatury <http://knihovnam.nkp.cz/sekce.php3?
page=04_knihovna_knihovnicke_literatury.htm
, katalog: http://sigma.nkp.cz/F/?func=file
&file_name=find-a&local_base=kkl
> v Národní knihovně ČR <http://www.nkp.cz>.

Zdeněk Matušík


Obsah

Optimalizováno pro MSIE 5.5 a Netscape 6.0

SKIP