BULLETIN
SKIP

SVAZ KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR

4
2005

Aktuální číslo Archiv Obsah

Borová

Elektronická verze
Vydavatelské údaje

INFORMAČNÍ SERVIS

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

Ministerstvo kultury - odbor umění a knihoven vyhlašuje výběrové řízení pro rok 2006 na poskytnutí dotace knihovnám evidovaným dle zákona 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon) a občanským sdružením dle zákona č. 83/1990 Sb., jejichž hlavním účelem je knihovnická a informační činnost či jejich podpora na nekomerční projekty z oblasti knihoven.

1. Program Veřejné informační služby knihoven - VISK

(VISK 2 - Mimoškolní vzdělávání pracovníku knihoven v oblasti ICT, VISK 3 - Informační centra knihoven, a národní programy VISK 5 - RETROKON, VISK 6 - Memoriae Mundi Series Bohemica, VISK 7 - Kramerius, VISK 8 - Informační zdroje a Jednotná informační brána, VISK 9 - CASLIN a Národní autority CR)

2. Grant Knihovna 21. století - K21

Podpora práce s národnostními menšinami, podpora všeobecné dostupnosti knihovnických služeb pro občany se zdravotním postižením, kulturní, výchovná a vzdělávací činnost, ochrana knihovního fondu před nepříznivými vlivy prostředí.

Podrobnější informace (včetně přihlášek a stanovených podmínek) jsou k dispozici na http://visk.nkp.cz/ a http://knihovnam.nkp.cz/sekce.php3?page=02_Knihovna21.htm (Knihovna 21. století) nebo k vyzvednutí na adrese:

Ministerstvo kultury, odbor umění a knihoven, P.B. 74, Maltézské náměstí 1, 118 11 Praha 1 - Malá Strana, http://www.mkcr.cz/

Bližší informace: Mgr. Petra Miturová, tel.: 257 085 216 (VISK 2,5,6,7,8 a 9), email: petra.miturova@mkcr.cz

Stanislava Firstova, tel: 257 085 357 (VISK3), e-mail: stanislava.firstova@mkcr.cz

!!! Uzávěrka: 10. ledna 2006 !!!


Obsah

Optimalizováno pro MSIE 5.5 a Netscape 6.0

SKIP