BULLETIN
SKIP

SVAZ KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR

4
2005

Aktuální číslo Archiv Obsah

Borová

Elektronická verze
Vydavatelské údaje

CO NOVÉHO VE SKIP

ZAHRANIČNÍ STYKY

Z Komise SKIP pro zahraniční styky

Komise SKIP pro zahraniční styky (KZS) v roce 2005 navazovala na tradiční oblasti své činnosti: zprostředkování mezinárodní spolupráce SKIP, ale i - po váhavém rozjezdu v dřívějším období - na provozování webových stránek SKIP o tomto směru činnosti Svazu a o novinkách z knihovnického světa.

Souhrnný přehled bude uveden ve výroční zprávě, ale několik slov je možné uvést o činnosti na sklonku roku.

V srpnu se v hlavním městě Norska Oslu konal Světový knihovnický a informační kongres - 71. výroční konference Mezinárodní federace knihovnických sdružení a institucí a zasedání její Rady. Jednání se v přímé souvislosti se SKIP zúčastnili čtyři kolegyně a kolegové: Jarmila Burgetová a Libuše Nivnická v sekci veřejných knihoven, Jindřiška Pospíšilová v sekci dodávání dokumentů a meziknihovních výpůjčních služeb a Martin Vojnar. Letošní vrcholné jednání IFLA bylo pro SKIP zvláště důležité - místo ve stálém výboru sekce veřejných knihoven na něm po osmi letech úspěšného působení mohla J. Burgetová předat za SKIP nově zvolené L. Nivnické. Kolegyni Burgetové náleží za práci v IFLA náš dík (a nejen náš - IFLA její práci ocenila "Pochvalným uznáním" - "Certificate of Appreciation"), kolegyni Nivnické pak přání úspěchů v práci. Cestovní zprávy J. Burgetové a M. Vojnara jsou k dispozici na URL http://skip.nkp.cz/mezCes.htm.

V podzimních měsících pokračuje tradiční spolupráce s Goethe-Institutem a s Francouzským institutem v Praze. Zvláštním momentem zde je příprava české účasti na mezinárodní konferenci o ochraně fondů v březnu 2006 v Lipsku, ale i účasti SKIP na výročním shromáždění německých knihovníků v Drážďanech (snad včetně výstavky o spolupráci v rámci euroregionů). A rýsuje se i spolupráce s Britskou radou a kolegy ve Velké Británii.

Díky nové posile v osobě kolegyně Lindy Skolkové se nejen udržela, ale i dále vylepšila úroveň webových stránek o mezinárodní spolupráci SKIP (http://skip.nkp.cz/mezUvo.htm). Podávají informace o cestách kolegů do zahraničí v rámci aktivit SKIP, někdy o nabídce studijních cest (škoda, že letos zůstala možnost cesty do veřejných knihoven v Rakousku nevyužita). Vždy však mezi nimi najdete stránku, která s dalšími souvisí jen volně, ale která nepřináší zprávy o to méně zajímavé - Aktuality ze světa, rozuměno světa knihovnického, informačního, a to na URL http://skip.nkp.cz/mezSve.htm.

Frankofonní klub SKIP pokračuje ve své činnosti, vycházejí občasné frankofonní "Novinky". Podzimní setkání s bohatým programem se chystá na konec listopadu.

Ve čtvrtek 8. prosince se uskuteční výroční zasedání Komise, na níž se členové ohlédnou za činností SKIP na úseku spolupráce se zahraničními knihovnami a kolegy v regionech v roce 2005 a zamyslí se nad možnostmi působení na tomto poli v roce 2006. Mezi úvahami jistě bude náležet i místo možnému rozvoji spolupráce mezi knihovnami partnerských měst v Česku a Německu v podmínkách, kdy se německá obdoba Sdružení měst a obcí zajímá o spolupráci partnerských měst v Německu a nových zemích Evropské unie.

Komise pro zahraniční styky SKIP


Obsah

Optimalizováno pro MSIE 5.5 a Netscape 6.0

SKIP