BULLETIN
SKIP

SVAZ KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR

4
2005

Aktuální číslo Archiv Obsah

Borová

Elektronická verze
Vydavatelské údaje

CO NOVÉHO VE SKIP

V REGIONECH

JIŽNÍ ČECHY HLÁSÍ

Malé podzimní setkání v Třeboni

Již podvanácté patřil počátek září jihočeským knihovníkům a jejich přátelům. Tentokrát se setkání uskutečnilo v lázeňském městě Třeboni a bylo třídenní. Program zahájila návštěva Státního oblastního archivu.

Malou vadou na kráse bylo, že se nemohli dostavit všichni pozvaní hosté - senátor K. Schwarzenberg a Ing. F. Štangl - se omluvili pro jiné pracovní zaneprázdnění. V plánované panelové besedě je nahradili starostové obcí, jejichž knihovny v posledních letech získali ocenění "Jihočeská knihovna roku" - Stanislav Sedláček (Sepekov), Petr Cíglbauer (Mydlovary) a Jaroslav Kofroň (Božetice). Téma - problematika knihoven v malých obcích, soutěž Vesnice roku a Knihovna roku - bylo blízké všem účastníkům. Večerní program pokračoval přednáškou Doc. PhDr. Josefa Haubelta věnovanou osobnosti Jakuba Krčína z Jelčan a Sedlčan. Noční vycházkou a prohlídkou Schwarzenberské hrobky byl ukončen první den.

Sobotní program byl relaxační - pro účastníky setkání byl připraven program v třeboňských lázních Aurora. Jak oslovit čtenáře svým vzhledem učila dopoledne knihovníky vizážistka Ivana Kocandová v přednášce Barvy pro krásu. Následovaly procedury - perličková koupel a masáž, dále pak zájemci mohli využít bazén k odpolednímu koupání. V podvečer byla připravena poznávací vycházka po Třeboni v doprovodu Bílé paní (v podání paní Zdeňky Chadtové).

Nedělní program byl věnován návštěvě třeboňského zámku. Knihovníky přivítal a svým zámkem provedl sám Petr Vok (v podání Lubomíra Průchy). Všechny také zaujala expozice Třeboňsko, krajina a lidé.

Jak už bývá zvykem, rozdávala se i na tomto setkání oblíbená jihočeská ocenění "Librosaurus". Novými nositeli jsou - Město Třeboň, Josef Böhm, Lubomír Průcha, Viktorie Špidlová a Ing. František Štangl.

Happening v Českém Těšíně

Jihočeská delegace se zúčastnila happeningu v Českém Těšíně. Soutěžní družstvo předvedlo variaci na Čapkovu "Pošťáckou pohádku". I když cesta byla únavná a počasí nebylo moc příznivé, setkání s přáteli nemělo chybu. Drobné nedorozumění s celníky na polské hranici obohatilo naše zážitky. Dík patří všem, kteří pro nás setkání připravili.

Nositelé ceny Librosaurus (2001-2004)

(ocenění dlouhodobé spolupráce a pomoci jihočeským knihovníkům - viz foto)

2001 Město Český Krumlov, MUDr. Martin Dvořák (senátor ODS), Ing. Pavel Pešek (poslanec US), Mgr. Alexandra Zajíčková (ředitelka Úřadu práce Písek)

Librosaurus2002 profesor Erazim Kohák (filosof, ekolog, člen jihočeské regionální organizace SKIP), Město Jindřichův Hradec, Blanka Rožánková (přítelkyně knihovníků, pomocník a inspirátor při hledání cestiček k jihočeským politikům), Bohumil Rod (autor žerdi spolkového praporu)

2003 Město Prachatice, Elvíra Běhounová (knihovnice v Borové Ladě), Roman Konrát (knihovník v Horní Vltavici)

2004 Město Milevsko, Ladislav Bouška (starosta Bernartic), Stanislav Sedláček (starosta Sepekova)

Librosaurus 2005

Město Třeboň za podmínky vytvářené pro provoz knihovny, za vysokou profesionalitu knihovnic a za celkově dobrou spolupráci v oblasti kultury

Josef Böhm za dlouholetou spolupráci s knihovnami Jindřichohradecka, výbornou fotodokumentaci pro SKIP (křtění spolkového praporu, Valná hromada SKIP 2004) a dlouhodobé přátelství

Lubomír Průcha za celoživotní práci s knihami, za lásku k jihočeskému regionu (zvláště k Třeboni), za přátelské vztahy s knihovníky, životní optimismus a "člověčinu"

Viktorie Špidlová za dlouhodobé naplňování knihovnického poslání, zvláště pak za významnou propagaci našeho povolání v době, kdy působila jako manželka předsedy vlády

Ing. František Štangl za mnohaletou spolupráci s jihočeskými knihovnami a významný podíl na prosazování internetizace v knihovnách malých obcí

Daniela Wimmerová

VÝCHODNÍ ČECHY

Křest vlajky Východočeského klubka KDK

Klubko

STŘEDNÍ ČECHY

Výlet na Říp

Kolegyně z říčanské knihovny dostaly nápad, že Týden knihoven bychom mohly zakončit stylově na hoře Říp. Z velkého plánování srazu s rodinami a příbuznými se nás nakonec 8. října 2005 sešlo na úpatí hory 8 odvážných. Ke svému zděšení jsem zjistila, že nejsem jediná v mém okolí, kdo ještě nikdy nebyl na tomto památném místě. Znovu jsem si zopakovala českou historii a výlet si opravdu užívala. Počasí nám přálo a knihovnická témata létala kolem dokola. Nejvíce se probíraly samozřejmě akce konané v rámci Týdne knihoven v našich knihovnách, happening v Českém Těšíně, kterého se zúčastnilo z našeho kraje jen pár kolegyň a problematické regionální funkce. Domů jsme přijely příjemně unaveny s příslibem dalšího srazu. Ještě jednou děkuji Říčanským za skvělý nápad a přeji všem příjemný podzim.

Bc. Svatomíra Fojtová

PRAHA

Z tradičního happeningového zájezdu pražských knihovníků, spojeného s návštěvou Slezské knihovny v Katovicích.

Katovice

Katovice

Z ostatních regionů zprávy nedošly.


Obsah

Optimalizováno pro MSIE 5.5 a Netscape 6.0

SKIP