BULLETIN
SKIP

SVAZ KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR

4
2005

Aktuální číslo Archiv Obsah

Borová

Elektronická verze
Vydavatelské údaje

SMĚR

Systémy pro samoobslužný provoz z pohledu dodavatele

3M Česko, spol. s.r.o. v letošním roce uvedlo na trh novou generaci systému pro samoobslužný provoz, který prodává pod obchodní registrovanou značkou SelfcheckT.

Samotný název "V-série" předznamenává, že tato řada se, v porovnání se svými předchůdci (celosvětově první SelfCheckT 3M představila v roce 1992), vyznačuje zvýšenou mírou ergonomie a flexibility z hlediska integrace do interiéru knihoven, díky výraznému prvku do "V", ve kterém je integrován (de)aktivátor bezpečnostních pásek a jasně identifikuje místo pro umístění knihy. Spolu s intuitivním ovládáním zajistí, že 90% čtenářů uspěje již při prvním použití našeho automatu. Tento systém se od svých předchůdců výrazně odlišuje též cenou, která je nyní přibližně na 50% dřívějších cen.

Absolutní novinkou je SelfCheckT BCS (Bar Code Solution) pro knihovny bez elektronického (elektromagnetického /EM/ nebo radiofrekvenčního /RF/) zabezpečení. Samostatně provede identifikaci čtenáře pomocí čtenářské karty, provede výpůjčku/vrácení položky(ek) pomocí čárového kódu na knize, pouze neprovádí (de)aktivaci bezpečnostní pásky nebo čipu. Při ceně pod 300 000,-Kč vč. DPH může jeho návratnost činit při úspoře knihovníka u výpůjčního pultu již 1 rok!

Tím bude zkompletována celá řada samoobslužných systémů pro naprostou většinu knihoven podle způsobu elektronické ochrany fondu:

  • knihovny bez ochrany;
  • knihovny s EM systémem;
  • knihovny s RF systémem RFID (nikoliv se starými RF systémy, neumožňujícími deaktivaci RF čipu);
  • knihovny s kombinovaným EM systémem pro zabezpečení a RF systémem pro inventarizaci, třídění a vyhledávání položek.

Klíčovým parametrem všech modelů je možnost jejich pozdějšího přizpůsobení podle změny způsobu ochrany knihovny. To znamená, že například při přechodu knihovny bez zabezpečení na EM ochranu je SelfCheckT možné předělat tak, aby pásky byly při vypůjčování/vracení knih (de)aktivovány. To samé platí např. při dovybavení knihovny s fungujícím EM systémem ochrany systémem RFID. To považujeme za klíčové z pohledu dlouhodobé koncepce knihoven, aby nedošlo k znehodnocení dříve učiněné investice.

Kromě vztahu k systémům ochrany knihovního fondu je neméně důležitým (pokud ne nejdůležitějším) aspektem úspěšné implementace samoobslužného automatu jeho propojení s knihovním systémem. Firma 3M vyvinula protokol SIP2, který k tomuto účelu slouží. Všichni hlavní dodavatelé knihovních systémů v ČR dokáží Vaši knihovnu přes tento protokol ke knihovnímu systému propojit.

Z pohledu dalších vlastností, které by měl moderní systém samoobsluhy mít, považujeme za důležité, aby celý proces výpůjčky/vracení a (de)aktivace bezpečnostních prvků probíhal souběžně (v jednom kroku), při zajištění maximální spolehlivosti (se SelfcheckemT 1 falešný alarm na 10 000 operací!).

Stejně podstatné je pro bezpečnost výpůjčky též to, aby nebylo možné si fyzicky vypůjčit více knih jako jednu. Bez patřičných funkcionalit je toho možné dosáhnout položením několika knih pod sebe (které se souběžně deaktivují) při procesu výpůjčky. Tento problém se pochopitelně týká pouze knihoven bez zabezpečení nebo s EM zabezpečením. Vícečetné vypůjčování/vracení knih najednou je samozřejmě jednou z velkých výhod RF technologie.

Bezpečnost čtenářů zajišťuje možnost identifikace čtenáře pomocí osobního PINu. Komunikace se čtenářem v češtině a volitelném dalším jazyce (možnost až 4 různých jazyků) je samozřejmostí.

Mgr. Otto Novotný, Divize zabezpečovacích systémů, 3M Česko


Obsah

Optimalizováno pro MSIE 5.5 a Netscape 6.0

SKIP