BULLETIN
SKIP

SVAZ KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR

4
2005

Aktuální číslo Archiv Obsah

Borová

Elektronická verze
Vydavatelské údaje

SMĚR

Knihovna plná zážitků (pár slov o ústřední Městské knihovně v Chemnitz)

Slogan v názvu mého příspěvku je přímo z autorské dílny chemnitzkých knihovníků. Ústřední knihovna před svou přestavbou důkladně zjišťovala, jak má vypadat při svém znovuotevření. Odpověď veřejnosti byla velmi přesná: knihovna má být přitažlivá, podnětná, inovativní, nekonvenční, přehledná, jasná, kreativní, efektivní., mají tam být: Možnosti získávat informace a učit se, příjemné prostředí a atmosféra a přání zákazníků mají být plněna co nejúplněji.

Jaké prostředky pro tak velké cíle si knihovna zvolila? Knihovna působí velmi integrovaným dojmem, a i když je rozdělena na několik organizačních útvarů služeb, všechny jsou však otevřené, volně prostupné.

Plynulé přechody mezi jednotlivými částmi, média různých druhů pohromadě, počítače připojené na internet i zpřístupňující OPAC po celé knihovně v dostatečném počtu, dostatek studijních míst, pohodlná sezení, audiostanice, stanice s CD-ROM, dobré podmínky pro skupinovou práci a knihovníci bezprostředně v kontaktu s veřejností - to všechno jsou věci, které dnes samozřejmě najdeme v mnoha českých knihovnách, bez ohledu na to, jestli jsou nové, rekonstruované nebo se zdokonalují za pochodu.

Co má knihovna v Chemnitz navíc? Knihovnu pro mládež (opravdu více pro mládež než pro děti), službu bestsellerů (u nás z legislativních důvodů nerealizovatelnou), samoobslužné půjčování, systém přepravy knih, informační služby na mobil, otevírací dobu přizpůsobenou obchodům, efektivní organizaci práce a prostorové rezervy pro inovativní projekty.

Jedna z uvedených agend je v českých veřejných knihovnách stále ještě poměrně neobvyklá: samoobslužné půjčování, tj. technické zařízení, čtoucí čárový kód. S pomocí tohoto zařízení si čtenář může zaregistrovat své výpůjčky sám. Za těch několik desítek minut, které jsme v knihovně s ostatními účastníky studijní cesty SKIP zprostředkované Goethe-Institutem strávili, jsem poměrně zvědavě pozorovala, jak si s takovým úkolem běžný čtenář poradí. Nemohu říci, že si všichni vedli úplně bez problémů, mohu ale konstatovat, že to nakonec všichni zvládli. Samozřejmostí však zároveň je, že stále existuje možnost vyhledat knihovníka u pultu a nechat si vybrané knihy, kazety nebo filmy zaregistrovat. Tato možnost ale není využívána tak, aby to dělalo provozní problém. Proč se o této věci zvláště zmiňuji? Jsem přesvědčena, že převod některých tradičních knihovnických agend do samoobslužného režimu může uspořit nějakou tu knihovnickou sílu, která by se pak mohla věnovat odborné knihovnické práci, komunikaci s veřejností nebo rozvoji komunitních aktivit knihovny. A protože vím, že jednou vidět, je víc, než si mnohokrát představovat, radím Vám - pokud můžete, podívejte se do Chemnitz, je to veřejná knihovna, která je o "šířku dlaně"" před námi.

Jaroslava Štěrbová


Obsah

Optimalizováno pro MSIE 5.5 a Netscape 6.0

SKIP