BULLETIN
SKIP

SVAZ KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR

4
2005

Aktuální číslo Archiv Obsah

Borová

Elektronická verze
Vydavatelské údaje

SMĚR

Samoobslužný výpůjční systém 3M SelfCheck v Ústřední knihovně Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně

V roce 2002 se nám v Ústřední knihovně Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně naskytla příležitost zakoupit v té době novinku na českém trhu - samoobslužný výpůjční systém SelfCheck firmy 3M.

Hlavním důvodem, proč jsme se rozhodli pro toto zařízení, bylo to, že se naše knihovna právě stěhovala do nově postavené budovy, kde jsme předpokládali výrazné rozšíření služeb uživatelům, především prodloužení provozní doby a přesun více než třetiny fondu (cca 100 000 svazků) do volného výběru. Dalším důvodem bylo to, že jsme již měli zavedenou technologii čárového kódu jak pro knihy, tak pro průkazy čtenářů, a také jsme pro zabezpečení knih používali systém firmy 3M, se kterým SelfCheck při své činnosti spolupracuje.

Jedinou nevýhodou bylo, že náš tehdejší knihovnický systém TINLIB neumožňoval připojení těchto přístrojů. Problém jsme vyřešili vytvořením vlastního software, pomocí kterého jsme, za cenu malých omezení, překlenuli roční období do plánovaného přechodu na systém Aleph, který již s technologií SelfCheck počítá. Je pouze nutné zakoupit licenci.

Systém je možné provozovat v režimu výpůjček, vracení nebo v kombinaci obojího. Rozhodli jsme se pro první možnost - pouze půjčování, a to z důvodů bezpečnostních, které vyplývají z funkce zařízení a které zde z pochopitelných důvodů nechci probírat. Vše funguje jednoduše na principu postupného snímání čárového kódu průkazu čtenáře a kódů umístěných na knihách. Při provedení výpůjčky v knihovním systému, se kterým je SelfCheck propojen počítačovou sítí, je kniha deaktivována a je možné si ji odnést z knihovny bezpečnostními branami. Na konci transakce je vytištěna stvrzenka. V současnosti již jsou k dispozici novější verze systému pracující na principu radiofrekvenční identifikace (RFID).

Po více než třech letech provozu SelfChecku můžeme říci, že s ním máme dobré zkušenosti:

Především je důležité jeho vhodné umístění v rámci knihovny. I když se jedná o samoobslužné zařízení, uživatelé potřebují určitou poměrně krátkou dobu zácviku, během které se neobejdou bez rady. Proto je velmi vhodné umístit SelfCheck v blízkosti některého z pultů (ne nutně výpůjčního, my jsme vyzkoušeli referenční a později informační službu), u kterého je možné zjistit, že je uživatel v nesnázích a případný problém vyřešit. Také se nám osvědčilo seznámení čtenářů se systémem v rámci informační výchovy. Předvedení funkce nebo ještě lépe asistence při půjčování je mnohem účinnější než psaný návod.

Používání systému samoobslužné výpůjčky v knihovně neřeší pouze problém odlehčení výpůjčního pultu v době špiček, kdy se tvoří fronty a kdy se zátěž může rozdělit. Také plně nenahradí práci knihovníka, protože při výpůjčkách kontroluje, zda je možné výpůjčku provést a při jakémkoliv problému, který zjistí na straně knihy nebo čtenáře, výpůjčku neprovede. Za jeho hlavní výhodu však považujeme to, že umožňuje poskytovat výpůjční služby v době, kdy není v provozu výpůjční pult, a tím zajišťovat plnohodnotný provoz knihovny po delší dobu s menším počtem zaměstnanců. V naší knihovně si čtenáři díky tomu mohou půjčovat knihy i mimo dobu plného provozu, a to ve večerních hodinách od 17 do 20 hodin a od 9 do 17 hodin v sobotu a v neděli.

Podle statistiky provozu v roce 2004 bylo samoobslužně provedeno bezmála 11 000 výpůjček, což činí 13 % z celkového počtu absenčních výpůjček, z toho asi 50% v době plného provozu knihovny a druhá polovina mimo tuto dobu. Z toho vyplývá, že je systém využíván stále. Je to pravděpodobně také tím, že samoobslužná výpůjčka některým čtenářům vyhovuje víc, protože jim poskytuje pocit nezávislosti a soukromí.

Za celou dobu provozu zařízení se na něm vyskytly jen dvě závady a jeho údržba spočívala pouze v doplňování papíru do termotiskárny. Považuji je tedy za dostatečně spolehlivé a celkově za přínosné. Případným zájemcům o tuto technologii je mohu jistě doporučit.

Zdeněk Kadlec


Obsah

Optimalizováno pro MSIE 5.5 a Netscape 6.0

SKIP