BULLETIN
SKIP

SVAZ KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR

4
2005

Aktuální číslo Archiv Obsah

Borová

Elektronická verze
Vydavatelské údaje

SMĚR

Jako první problematiku zařazujeme do nové rubriky Směr samoobslužnou evidenci výpůjček a vracených knih včetně možného využití při revizích a ochraně médií proti zlodějům, která dostává nové impulsy zaváděním radiofrekvenční technologie označované anglickou zkratkou RFID. Přinášíme k tomu informace z vídeňské centrální knihovny Am Gürtel, kde mají bohaté zkušenosti, neboť zde realizují už 44% výpůjček samoobslužně. Dále to jsou informace z knihovny Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, kde tento systém umožňuje provozovat knihovnu o víkendech bez obsluhy výpůjčního pultu, ale po přechodnou dobu s čárovými kódy bez RFID-čipů podobně jako v městské knihovně v Chemnitz. Soubor krátkých článků uzavírá informace o produktech firmy 3M. Článek publikujeme vzhledem k dlouholetému sponzorování Bulletinu SKIP touto firmou.

Samoobslužný systém ve Vídni

Náš samoobslužný a bezpečnostní systém v Ústřední knihovně Am Gürtel (Wiener Büchereien) sestává z následujících prvků: bezpečnostní antény (pro každý vstup do hlavní knihovny), pracovní místa u výpůjčního pultu, pracovní místa při zpracování knih, samoobslužné přístroje jen pro půjčování, ale v naší pobočce Philadelpfiabrücke i pro vracení knih. V ústřední knihovně máme 4 samoobslužné přístroje pro evidenci výpůjček, v pobočce Philadelpfiabrücke 2 přístroje pro evidenci výpůjček a 2 přístroje pro evidenci vracených knih.

Jaké jsou přednosti technologie RFID v knihovnách?

1) hromadná výpůjčka, tzn. že se může najednou zaevidovat výpůjčka více medií, protože anténa pod pracovní plochou přístroje přečte potřebné údaje z RFID-čipů až 6 médií najednou a uloží tyto údaje do databáze a na vedle položenou čtenářskou kartu. Navíc se přitom současně tato média odmagnetují.

Srovnání rychlosti při půjčování médií označených RFID-čipy a označených čárovými kódy: výpůjčka skupiny 16 knih, CD, CD-Romů, DVD a jazykových kurzů s RFID-čipy trvala 48 sekund, s čárovými kódy 1 minutu 58 sekund.

Máme v ústřední knihovně za rok 1,9 mil. výpůjček a při stoupající oblibě samoobsluhy mezi čtenáři je už 44% realizováno samoobslužně. V pobočce Philadelphiabrücke se realizuje až 90% výpůjček a vracení knih samoobslužně.

2) ochrana proti zlodějům: dříve muselo být každé médium vedle čárového kódu označováno elektromagnetickou etiketou reagující při nedeaktivaci v anténě, nyní stačí na obě funkce čip RFID.

Christian Jahl, vedoucí Ústřední knihovny Wiener Büchereien

přeložil a doplnil LaKu


Obsah

Optimalizováno pro MSIE 5.5 a Netscape 6.0

SKIP