BULLETIN
SKIP

SVAZ KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR

4
2005

Aktuální číslo Archiv Obsah

Borová

Elektronická verze
Vydavatelské údaje

TÝDEN KNIHOVEN

Jak je hodnocen

Ve dnech 3. - 8. října proběhla již podeváté (!) celostátní akce Týden knihoven. Pokud jsme si kdysi vytkli za cíl během tohoto týdne společně přilákat sdělovací prostředky do knihoven a zde jim představit, co vše vedle tradičních knihovnických služeb jsme schopni vymyslet a připravit, pak si myslím, že se nám to i tentokrát podařilo, o čemž svědčí i účast více než 400 knihoven. Letošní ročník byl spojen s mottem Velcí a malí Čechové a zrodil se během zájezdu do Německa, když Zlatka Houšková dala knihovníkům za úkol něco vymyslet; čí to byl nápad se zřejmě nedovíme, není ostatně tak důležité, ukázalo se však, že byl to nápad inspirativní.

O jednotlivých částech programu Týdne knihoven již bylo napsáno několik článků v listopadovém Ikaru; zájemce vše podstatné nalezne rovněž na známé adrese http://skip.nkp.cz/akcTyden05.htm. Připomeňme si zde jen to nejdůležitější.

Knihovnický happening se konal v pátek 30. září a v sobotu 1. října 2005 v Českém Těšíně, a to nejdříve na zdejším náměstí pod názvem Velká večerníčková šou a zájem veřejnosti navzdory překvapivě chladnému počasí byl slušný. Z klání, které bylo výborně připraveno a proběhlo ve svěžím tempu, odešla nakonec vítězně družstva ostravské a olomoucké knihovny. Již předtím však bylo rozhodnuto, že toto další oblíbené setkávání knihovníků se bude konat v Praze. Českotěšínská knihovna svou hostitelskou úlohu splnila výtečně, což potvrdila i perfektní organizací večerního setkání v kulturním středisku Střelnice s nápaditým programem, za což jim po právu všichni účastníci vyslovili dík.

Velké říjnové společné čtení aneb Pocta Boženě Němcové navazovalo na ústřední motto: 112 knihoven uctilo 150. výročí prvního vydání Babičky, tohoto vpravdě skvostu české literatury, o nějž se však pohříchu mnoho Čechů (nevím, zda velkých či malých) připravuje.

Letos již popáté se konala Provázkiáda - zaregistrovalo se do ní 83 knihoven; našla si nepochybně své příznivce, tyto knihovny ji často doplňují o další aktivity, např. k provázkům připojují lístečky s různými vzkazy či projevy sympatií své knihovně. Zřejmě zde však čekáme na oživující inovaci, aby to nebyla jen honba za chimérou číslic. Statistiku opět vzorně vedla MK Prostějov.

Akce přímo související s ústředním mottem Velcí a malí Čechové uspořádalo 155 knihoven. Připomeňme alespoň: Žili blízko nás... (MK Praha), soutěž o významném starostovi města J. Sousedíkovi (MK Vsetín), Vzkazy na zeď přání a nářků (MK Rožnov), Naše město - jaké je a jaké bychom ho chtěli mít - spojeno s výtvarnou soutěží dětí (Horšovský Týn), Literární odkaz Karla Dvořáčka (konference k 60. výročí úmrtí - KKD Vyškov), anketa Největší Sedlčaňák (MK Sedlčany), Největší a nejmenší čtenář knihovny (Hořiněves - Žíželeves). Jak je vidět, dalo se toto téma uchopit různě.

Převlek jednoho člena předsednictva VV SKIP při happeninguPoprvé se do tohoto ročníku přihlásila knihovna Společnosti pro současné umění (SCA Ostrava) a nabídla bezplatně vstup do svého Lexikonu českých výtvarníků, čehož využilo 95 knihoven, od krajských až po místní.

MK Sedlčany letos vyhlásila celostátní soutěž s námětem krajky, tentokrát o nejhezčí krajkové exlibris; výsledky budou na internetu oznámeny v dubnu 2006 a opět bude následovat putovní výstavka po knihovnách.

Rovněž již tradičně s Týdnem knihoven je spojeno vyhlášení výsledků soutěže Knihovna roku i kategorie za informační počin. Seznam oceněných knihoven je na jiném místě tohoto bulletinu.

Zevrubnou statistiku všech aktivit Týdne knihoven máme opět díky STK Praha, která připravuje a zpracovává přihlášky knihoven, a tak víme, že se uskutečnilo ve 40 knihovnách setkání s představiteli samosprávy či státní správy, ve 161 se konaly Dny otevřených dveří, ve 237 se mohli zájemci zdarma zaregistrovat, ve 253 jim byla udělena amnestie upomínek, knihovny připravily 146 besed, 137 bazarů a prodejů vyřazených knih, 16 otevření nových prostor, 207 popularizací internetu, 43 prezentací elektronických zdrojů a 250 výstav či jiných akcí.

Na závěr můžeme radostně zvolat: Týden knihoven 2005 zdárně skončil, ať žije Týden knihoven 2006, který se uskuteční ve dnech 2. až 8. října 2006!

Vladislav Raška


Obsah

Optimalizováno pro MSIE 5.5 a Netscape 6.0

SKIP