BULLETIN
SKIP

SVAZ KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR

4
2005

Aktuální číslo Archiv Obsah

Borová

Elektronická verze
Vydavatelské údaje

TÝDEN KNIHOVEN

Jak probíhal - VE VYŠKOVĚ (Literární odkaz Karla Dvořáčka)

Pod tímto názvem uspořádala Knihovna Karla Dvořáčka ve Vyškově v rámci Týdne knihoven 6. října 2005 konferenci, na níž přednesli své referáty renomovaní literární vědci: prof. dr. Jiří Svoboda, DrSc.: Epilog díla Karla Dvořáčka (zastavení nad jeho posledními romány Mrtvá řeka a Živ buď, neumírej); dr. Štěpán Vlašín, DrSc.: Dvořáčkovy životní osudy a rozbor románu Pole kráčí do hor; doc. dr. Ladislav Soldán, CSc.: Renezance víry v člověka a světa skrze víru v Boha (nad podobou člověka a světa v jedné klíčové próze Karla Dvořáčka). Jejich vystoupení doplnil dr. Radek Mikulka, který se soustavně zabývá historii Vyškovska, s příspěvkem Bolestné nalezení "tichého domu" - Karel Dvořáček v protinacistickém odboji. Na závěr konference vystoupil spisovatelův syn Aloise Dvořáček a několika pamětníků.

Odpolední blok byl věnován literárnímu dílu tohoto beletristy - tvořilo jej sedm zastavení nad prózami Karla Dvořáčka, kdy po krátkém uvedení povídkové sbírky či románu následovala ukázka v přednesu zdejších divadelních ochotníků.

V téže době byla v knihovně instalovaná výstava věnovaná životu a dílu Karla Dvořáčka. Bylo zde možno zhlédnou vedle veškerých vydaných knih tohoto autora i jeho rukopisy, osobní doklady, ukázky korespondence, literární poznámky a fotografie. Největší pozornost však vzbuzovaly osobní předměty z dob věznění a originál rukopisu posledního Dvořáčkova románu Živ buď, neumírej, který vznikal za dramatických okolností během posledních týdnů války a prvních týdnů svobody, kdy po osvobození vězňů ve Cvikově (Zwickau) americkou armádou zde musel ještě nějakou dobu pobývat. Mnoho z těchto dokumentů tvořilo i audiovizuální projekci. Z konference budu ještě do konce tohoto roku vydán sborník.

Vyškovská knihovna si tak připomněla, že 20. srpna 2005 uplynulo šedesát let od úmrtí tohoto významného českého prozaika, kterému bohužel nebylo dopřáno, aby své slibně se rozvíjející literární dílo mohl dokončit; zemřel na následky nacistického věznění nedlouho po návratu do svého rodného města.

Vladislav Raška


Obsah

Optimalizováno pro MSIE 5.5 a Netscape 6.0

SKIP