BULLETIN
SKIP

SVAZ KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR

4
2005

Aktuální číslo Archiv Obsah

Borová

Elektronická verze
Vydavatelské údaje

TÝDEN KNIHOVEN

Jak začínal - HAPPENINGEM TENTOKRÁT V ČESKÉM TĚŠÍNĚ

Letošní Týden knihoven zahájili knihovníci z celé republiky 30. 9. 2005 knihovnickým happeningem tentokrát ve Slezsku. Jeho organizace připadla Městské knihovně v Českém Těšíně jako vítězi loňského happeningu v Semilech (ukázalo se, že ne vždy se vyplatí vyhrávat). Nicméně s radostí se českotěšínští knihovníci ujali přípravy za finanční pomoci SKIP, města Český Těšín a sponzorů. Nutno poděkovat řadě přátel českotěšínské knihovny za neocenitelnou a nezištnou pomoc, třineckým knihovnicím za obohacení večerního stolu, pracovníkům Kulturního a společenského střediska Střelnice za poskytnutí budovy i lidem na radnici, kteří prostě jen fandili, aby vše dobře dopadlo.

Happening

Český Těšín přivítal hosty nepříliš přívětivým počasím, ale program, který knihovníci sami pro sebe i českotěšínskou veřejnost připravili, stál za to. Téma sedmého happeningu "Velká večerníčková šou" zvolili českotěšínští knihovníci nejen proto, že oblíbená postava Večerníčka slaví letos čtyřicet let, ale také proto, aby veřejnosti naznačili, jak velkou prioritu má práce s dětmi ve veřejných knihovnách.

Odpoledního programu na náměstí i večerního společenského programu se zúčastnilo na 200 knihovníků z více než 60 knihoven. Na pódiu se představilo 9 soutěžních družstev v kouzelných a originálně předvedených scénkách na téma večerníčkových pohádek. Bylo možno vidět zajímavé kostýmy, profesionální herecké provedení (např. postavy Trautenberka v podání Mirky Mikuškové z Knihovny města Ostravy), nechyběly transparenty a nezbytné pozornosti porotě (tentokrát z košíku krnovských knihovnic).

Mezi řadou hostů jsme na happeningu přivítali manžele Královcovy, kteří jsou zakladateli dětského hospice v Malejovicích, jediného zařízení svého druhu v ČR. Že veřejné knihovny s tímto hospicem spolupracují, je již snad všeobecně známo. Od r. 1993 se zapojilo několik knihoven, které pořádají finanční sbírky na pomoc dětskému hospici (MěK Šumperk, MěK Český Těšín, MěK Sedlčany, Městská knihovna Moravská Třebová, Obecní knihovna Hrochův Týnec a jihočeský SKIP, dále řada knihoven a základních škol z celé republiky, které se ke sbírce připojily v rámci Noci s Andersenem). Během hlavního programu byl manželům Královcovým předán symbolický šek s částkou 118 000,- Kč, kterou knihovny v rámci této aktivity získaly a odeslaly na konto Nadace Klíček, která stavbu a provoz dětského hospice v Malejovicích financuje.

Ve večerním programu jsme chtěli představit kulturu na Těšínsku a tak hosté mohli shlédnout Gorolski divadlo z Jablunkova a lidovou kapelu Olza, nechyběla karaoke show a přátelské posezení. Putovní pohár organizátorovi příštího happeningu byl předán do Prahy. Fotodokumentaci z této akce najdete na adrese http://knihovna.ctesin.cz/.

Jana Galášová, MěK český Těšín


Obsah

Optimalizováno pro MSIE 5.5 a Netscape 6.0

SKIP