BULLETIN
SKIP

SVAZ KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR

4
2005

Aktuální číslo Archiv Obsah

Borová

Elektronická verze
Vydavatelské údaje

TÝDEN KNIHOVEN

Co předcházelo - V PROSTĚJOVĚ

Týden knihoven je akce všemi přijímaná, nejrůznějšími aktivitami a atrakcemi naplněná, kdy na nic nezbývá čas. Chce-li tedy knihovna uspořádat seriózní akci, musí si pro ni najít některý ze zbývajících týdnů roku.

To byl i případ Městské knihovny v Prostějově. Už v září se zde udály dvě akce, které by neměly být obklopeny mlčením. První byla záležitost z oblasti informačních a komunikačních technologií. Asi před pěti lety jsem byl v Londýně a zrovna bylo pěkně a šel jsem kolem knihovny. Vstoupil jsem a dal se do řeči s paní knihovnicí. Tedy, ona se dala do řeči a já svou školskou angličtinou směle a bez ostychu blekotal. A uviděl jsem, že v knihovně mají kameru, která je namířena k pultu a vysílá tento záběr na web knihovny. Po návratu domů jsem o tom promluvil s drahými kolegyněmi a váženými kolegy. Letos v září mě můj věrný přítel a kolega pan ing. František Hynek vyzval, ať se podívám na náš web, že už to tam máme také. Nevěděl jsem, co už tam máme nového, jeho informace o tom, že to, co jsem viděl v Londýně, mě nejprve uvedla do rozpaků, protože v Londýně jsem toho viděl dost, ale o tom až jindy.

Takže asi od poloviny září se uživatelé naší knihovny před příchodem mohou také mrknout na web, kolik lidí máme zrovna u pultu. Je to dle ohlasů zvláště vyhledávané těmi, kteří při polední přestávce chtějí stihnout oběd i návštěvu knihovny a nejsou si jisti, zda u pultu nevystojí důlky.

Druhou aktivitou byl celostátní seminář s názvem VKIS pro handicapované uživatele. Byl to seminář, na němž se sešlo asi 30 účastníků a daná problematika byla rozebrána právníkem, slepým uživatelem naší knihovny, odbornicí, která se věnuje vzdělávání postižených dětí, a knihovnicí. Soudím, že to byl seminář úspěšný. Náš dík patří všem, kteří se o jeho úspěch zasloužili, v první řadě vzácné kolegyni Janě Vejsadové z Krajské knihovny Vysočiny. Zvažujeme možnost pokračování seminářů na toto téma i do budoucnosti.

Miloš Kvapil

 


Obsah

Optimalizováno pro MSIE 5.5 a Netscape 6.0

SKIP