BULLETIN
SKIP

SVAZ KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR

4
2005

Aktuální číslo Archiv Obsah

Borová

Elektronická verze
Vydavatelské údaje

Úvodník

Víte co? Já začnu netradičně. Vždyť se blíží konec roku a Vánoce a začátek roku nového. Přeji tedy čtenářům vše nejlepší a mnoho úspěchů v roce 2006.

Ale nejvíce myslím na ty z Vás, kteří nezapomínají na náš bulletin a reagují na mé prosby, které se posléze stupňují až ve vyhrožování, a posílají své příspěvky. Vytvářejí tak pestrou mozaiku, na které se podílejí ředitelé velkých i malých knihoven, přednášející i posluchači na knihovnických školách, funkcionáři i obyčejní členové SKIP. Všem děkuji. Nemohlo by Vás ale v příštím roce být ještě víc, kteří svými nápady, informacemi, zkušenostmi, fotografiemi budou inspirovat další? Takových, jako jsou Mirka Čápová a Hana Hanáčková, Jarka Štěrbová, Zlata Houšková, Vít Richter, Daniela Wimmerová, Jana Galášová, Vladislav Raška, Miloš Kvapil, Milena Kodýmová, Jiří Cejpek a ještě další, kteří se všichni podepsali na tomto čísle a nejen na tomto?

Věřím, že to není přání neskromné a že mi ho budete v příštím roce naplňovat.

Ladislav Kurka


Obsah

Optimalizováno pro MSIE 5.5 a Netscape 6.0

SKIP