BULLETIN
SKIP

SVAZ KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR

3
2005

Aktuální číslo Archiv Obsah

Elektronická verze
Vydavatelské údaje

INFORMAČNÍ SERVIS

DOŠLO DO REDAKCE

Začal bych něčím, co nám do redakce ještě nikdy nepřišlo: PEXESO Ústřední knihovny Městské knihovny v Praze. Dobrý nápad, jak upoutat potenciálního uživatele zajímavým způsobem. Pexeso obsahuje část obrázkových polí, tak jak je známe z klasických pexes a část informační, kde jsou uvedeny informace o škále poskytovaných služeb, o knihovních fondech a součástech Ústřední knihovny. Nechybí ani informace o provozní době a elektronické adrese na webu.

Přišlo mi zajímavé ve vztahu k mé první informaci o Pexesu Ústřední knihovny, že časopis Informace Knihovny AV ČR číslo 1/2005 přináší rovněž faktické informace o činnosti knihovny v celém bohatém vějíři knihovnických procesů a služeb. Z první části časopisu mě zaujaly výsledky knihovědné badatelské činnosti týkající se "Bibliografií cizojazyčných bohemikálních tisků z let 1501 - 1800". Číslo obsahuje tři důležité přílohy: Základní statistické údaje o knihovně, Seznam pracovníků a Knihovní řád.

Za velmi zdařilou bych také považoval celobarevnou publikaci Knihovny Královéhradeckého kraje se představují. V chytře koncipovaných deskách s mapou kraje se představují jednotlivé územní části Jičínsko, Hradecko, Náchodsko, Rychnovsko, Kostelecko a Trutnovsko. Materiál funguje jako adresář a zároveň jako profilový prezentační materiál jednotlivých knihoven.

Další novinka přišla z Knihovny BBB Uherské Hradiště: Díky za pohádku, "Píšu povídky, píšu básně.," - Sborníček vítězných prací dětí z literární soutěže. Knížka, která mě pohladila. Posuďte sami: "Když se dívám kolem sebe, vidím krásné modré nebe. Mámu, dětství, pohádky, co nám klepou za vrátky" (Markéta Mikulcová, 7.b - ZŠ Unesco Uherské hradiště).

Do redakce nám přišla další čísla Plže a Knihovnicko-informačního zpravodaje Královéhradeckého kraje U Nás. Je dobře, že na nás naši redakční přátelé a spolupracovníci nezapomínají.

Materiál podobný profilové publikaci o knihovnách Královéhradeckého kraje - Knihovny Středočeského kraje je rovněž celobarevný, v kroužkové vazbě. Knihovny a jejich prezentace jsou řazeny abecedně, publikace je zdařilým informačním přehledem o jejich současné i historické působnosti a rozvoji služeb pro občany tohoto kraje, nechybí informace o provozu knihoven a jejich www stránkách.

Národní knihovna vydala "obnovenou" knihovnickou revue KNIHOVNA, číslo 1/2005, ročník 16. Kontinuita tohoto odborného knihovnického časopisu byla zachována, jak napovídá číslo ročníku, ale časopis obdržel od nově utvořené redakční rady ušlechtilejší kabátek. Knihovna je celobarevná, má jinou grafickou tvář a jiný formát. Úvodník prvního čísla je napsán dvěma hlavními protagonisty nových trendů v knihovnickém světě: Ředitelem NK ČR Mgr. Vlastimilem Ježkem a ředitelkou Novodobých fondů a služeb NK a zároveň předsedkyní redakční rady této revue PhDr. Bohdanou Stoklasovou. Časopis má charakter sborníku a bude vycházet pravidelně dvakrát ročně.

A na závěr určitě stojí za zmínku další zajímavá publikace: Kultura ve Středočeském kraji - celobarevná informační brožura vydaná Středočeským krajem. Už úvodníku radního Středočeského kraje pro kulturu a památkovou péči ing. Zbyňka Šorma se dozvídáme o knihovnách v kraji. Celý oddíl je pak věnován základním informacím o knihovnách Středočeského kraje a jejich mnohde příjemně zrekonstruovanému prostředí.

Ivo Mirošovský


Obsah

Optimalizováno pro MSIE 5.5 a Netscape 6.0

SKIP