BULLETIN
SKIP

SVAZ KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR

3
2005

Aktuální číslo Archiv Obsah

Elektronická verze
Vydavatelské údaje

CO NOVÉHO

Z ÚSTŘEDNÍCH ORGÁNŮ

8. zasedání předsednictva VV SKIP se uskutečnilo 24.8.2005. Vedle řady drobnějších organizačních otázek projednalo především: stav příprav letošního Týdne knihoven (3. - 9.10. t.r., účastnické knihovny by neměly podceňovat ohlášení svých aktivit na adrese http://www.stk.cz/skip/TK), z níž jsou čerpána data pro medializaci akcí. Slavnostní vyhlášení Knihovny roku 2006 se uskuteční 6. října 2005 v Zrcadlové kapli Klementina.

SKIP obdržel dotaci na úhradu členského příspěvku v IFLA od MK ČR ve výši 45 is. Kč. Návrh novely zák. č. 121/2000 Sb., autorského zákona předalo MK ČR legislativní radě vlády. V nejbližším termínu bude předána do Parlamentu ČR. Do konce r. 2005 by měl být na MK ČR připraven a legislativní radě vlády předán návrh novely zák. č. 247/2001 Sb., knihovního zákona. Členové předsednictva navrhují uspořádat k tématu diskusní seminář. Termín bude upřesněn a ohlášen elektronicky.

Dále byly projednávány aktuální úkoly zahraniční komise, která o své bohaté a úspěšné činnosti průběžně informuje i na webových stránkách SKIPu. Předsednictvo SKIP objedná na přání řady regionálních výborů i knihoven dotisk plakátů "Přečtěte si dřív, .." Předsednictvo uvažuje o zřízení "báze" odborných přednášek, do níž by členové mohli nabídnout svá vystoupení, přednášky, semináře apod. pro potřeby především regionálních organizací SKIPu.


Obsah

Optimalizováno pro MSIE 5.5 a Netscape 6.0

SKIP