BULLETIN
SKIP

SVAZ KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR

3
2005

Aktuální číslo Archiv Obsah

Elektronická verze
Vydavatelské údaje

CO NOVÉHO

GRATULACE

Významné životní jubileum - 80 let - oslavil v září 2005 PhDr. Evžen Lukeš. Dr. Lukeš byl v roce 1968 jedním ze zakládajících členů SKIP a stejně aktivně se podílel na jeho znovuobnovení v roce 1990. Stále je činným členem pražské regionální organizace SKIP, pravidelně navštěvuje nejrůznější její akce.

Svoji profesní dráhu začal dr. Lukeš v Národní a univerzitní knihovně na počátku padesátých let minulého století. Dále pracoval v Pedagogické knihovně J. A. Komenského a od roku 1971 byl vedoucím knihovny Uměleckoprůmyslového muzea. Zájem o dění v oboru má až dosud, stále se zúčastňuje např. seminářů muzejních knihoven.

Mnoho zdraví!


Obsah

Optimalizováno pro MSIE 5.5 a Netscape 6.0

SKIP