BULLETIN
SKIP

SVAZ KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR

3
2005

Aktuální číslo Archiv Obsah

Elektronická verze
Vydavatelské údaje

ČETBA, CENY, PRŮZKUMY

V záplavě anket, soutěží a statistik o četbě a vydávání knih publikovaných v posledních měsících téměř zanikla zpráva ČTK o průzkumu agentury World Culture Score, který se týkal volného času ve 30 zemích světa. (1) Zpráva je to povrchní, ale nicméně: podle tohoto průzkumu mají být Češi v čase, věnovaném četbě, ze všech zkoumaných států na 6. místě - každý Čech má týdně věnovat četbě (včetně novin a periodik? - to zpráva neuvádí) 7,4 hodiny, televizi 16,2 hodiny a Internetu 7 hodin. Čísla jsou to podezřele vysoká, protože jen tyto činnosti představují 30,6 hodin z volného času - kolik ho tedy ještě zbývá pro cestování, chalupaření, sběratelství atd.?

Ale relativně provedená srovnání platí, protože vycházejí ze stejné metodiky. Čteme tedy nejvíce z celé Evropy (resp. ze všech v v Evropě zkoumaných zemích). Ale jak? K tomu máme po ruce výsledky z řady anket a statistických šetření. Ankety jsou jednoduché, aby jejich vyplňování a následné vyhodnocování bylo co nejjednodušší, ale je jich celá řada, takže jejich vzájemným porovnáváním dostáváme údaje přece jen validnější.

Aby naše úvaha dostala hlubší dimenzi, pokusme se o určitou konfrontaci současných čtenářských zájmů se zájmy dětí a mládeže před sto lety. Nejstaršímu českému průzkumu čtenářských zájmů (byla to také anketa) je právě letos rovných sto let, protože skončila 15.3.1905! Její výsledky byly publikovány ve Vilímkově Kalendáři Malého čtenáře na školní rok 1906/1907. (2) Nejčtenější knihy? Babička, Staré pověsti české, Dolanský-Rezek: Obrázkové dějiny národa českého, Kytice a Hrdinný kapitán Korkorán. A nejčtenější autoři: Němcová, Jirásek, Verne, May, Erben.

Teprve 30 let po tomto průzkumu nastoupili Foglarovi Hoši od Bobří řeky a Rychlé šípy a až po 90 letech se objevil Harry Potter. A přestože Babičce je právě letos úctyhodných 150 let, je podle výsledků ankety Moje kniha (3) pátou nejoblíbenější knihou v roce 2004. Z ankety 2005 - Erbenova Kytice je v této anketě na 22. a Staré pověsti české na 69. místě a z autorů Němcová je pátá nejoblíbenější, Jirásek 39., Verne 28., May 43. a Erben 24. Je to setrvačnost? Kultovní tituly? Školní četba? Vydavatelská politika? Dobře zásobené fondy našich knihoven? Umělecká úroveň? Bezesporu od všeho něco.

Porovnejme tyto údaje s výsledky projektu Největší Čech (4). Němcová na 10. místě, Jirásek na 48. a Erben na 76. Mohli bychom tyto spisovatele nazvat "evergreenovými". Ale právě tak musíme připomenout ještě dva české spisovatele - Karla Čapka a Jaroslava Foglara, 9. a 78. největší Čechy, jejichž díla se rovněž vysoko umístila v anketě Moje kniha. Ale rozhodně to v těchto případech není zásluha médií, která se jistě výrazně podílela na prvém místě Harryho Pottera v anketě Moje kniha. Samozřejmě by bylo laciné přisuzovat dnes postavení nejčtenějších autorů jen vlivu médií.

V anketě Bulletinu SKIP (5) se mezi nejpůjčovanějšími autory po celá tři leta umisťovala Lenka Lanczová, plodná autorka dívčí četby - bez jakékoliv podpory médií, školy atd. Prostě se jen svým stylem "trefila" do čtenářských zájmů českých dívek, i když o úrovni tvorby LL můžeme mít (a máme) určité pochybnosti. V anketě Moje kniha skončily její románky na 23., 41., 59., 78. atd. místě, autorka sama mezi autory na 3. místě. V této anketě se objevoval v řadě případů jev, který bych nazval "follow me". Pokud totiž k tomu byly podmínky - větší zásoba knih autora a sdílnost čtenářů - projevoval se hlavně u dětí a mládeže v konkrétní knihovně dynamický zájem o tohoto autora. Mezi deseti nejpůjčovanějšími tituly se v řadě případů objevovaly několikrát knihy stejného autora, např. Lenky Lanczové 5x, a také Enid Blytona (dokonce 6x mezi deseti nejpůjčovanějšími tituly v líšeňské pobočce Knihovny Jiřího Mahena - celkem 92 výpůjček zde za čtvrt roku).

Mezi nejpůjčovanějšími naučnými knihami pro děti a mládež se ve 20 automatizovaných knihovnách MKP (6) v roce 2004 umístily na 2.-11. místě historické tituly Terryho Dearyho z edice Děsivé dějiny. Zde zase sehrála svou roli dobrá marketingová politika nakladatelství Egmont a jistě i samotného autora: přitažlivé názvy, stručné texty, výrazná grafická úprava, ale i bezesporu čtenářský zájem o historii. Další a další vydávané tituly přiváděly tohoto autora od 4. čtvrtletí 2003 jako jediného autora naučné literatury v anketě Bulletinu SKIP do společnosti nejpůjčovanějších autorů.

A zpět k nejpůjčovanějším knihám v pražské Městské knihovně: tři nejpůjčovanější tituly beletrie - Povídky malostranské, Staré řecké báje a pověsti a Kytice. V síti této knihovny se neobjevily mezi nejpůjčovanějšími knihy L. Lanczové.

Když už jsme zmínili vliv médií, je čas připomenout i vliv školy v ovlivňování četby, který je trvalým fenoménem, a u dětí a mládeže je dominantní. Sledovali jsme ho pravidelně po tři roky v anketě Bulletinu SKIP, kde mezi deseti nejpůjčovanějšími knihami byla bez výjimky vždy asi polovina titulů vybraných do školní četby jak v kategorii Děti a mládež, tak i v kategorii Dospělí (fond dospělých pomáhal zvládnout velký zájem). Škola tyto tituly příliš neobměňuje, a tak se celé tři roky objevovaly v tabulkách Povídky malostranské, Romeo, Julie a tma, Děti ze stanice ZOO, Staré pověsti české, Kytice a Staré řecké báje a pověsti vedle dalších titulů, které se střídaly. Citované knihy se vyznačovaly značnou frekvencí, v síti jednotlivých městských knihoven dosahovaly během jednoho čtvrtletí i dvacet až třicet, mimořádně i více výpůjček. (Ale je možné, že i před sto lety škola doporučovala žákům, co číst!)

Podívejme se nyní na oblibu knih z hlediska momentální obliby. Anketa Moje kniha vyjádřila u dospělých až celoživotní vztah k oblíbeným knihám. Anketa Bulletinu SKIP vyjadřuje zájem o knihy vycházející průběžně, knižní novinky zde ovšem mají až několik měsíců zpoždění připadající na jejich nákup a zpracování.

Zmíněnou momentální oblibu nejspíše vyjadřují žebříčky nejprodávanějších knih (7) a anketa Sukovy knihovny. Buďme však opatrní - u nejprodávanějších knih asi nejde o oblibu, spíše o zájem či dárek. V roce 2004 vyšlo v ČR 15749 knih (v roce 2003 rekordních 16451), z toho podíl krásné literatury činil o něco více než 21% (3381 knih) a dětské literatury 4,7% (735 knih). Knihkupci sestavili seznamy 30 nejprodávanějších knih beletrie, naučné a dětské literatury za rok 2004 bez jakýchkoli podrobností: na prvých místech se umístily Michala Viewegha Vybíjená, Petra Hory Hořejše Toulky českou minulostí 10 a J. K. Rowlingové Harry Potter a Fénixův řád.

Anketa Sukovy knihovny pro děti a mládež - NPKK (8) zjišťovala jako každý rok nejčtenější knihy v roce 2004 mezi dětmi a mládeží a udělila opět Cenu knihovníků, Klubu dětských knihoven (chybí mi zde v názvu SKIP), Cenu učitelů za přínos k rozvoji dětského čtenářství a Cenu dětí. Pouze Cena dětí (Harry Potter a Fénixův řád, Besserová: Snowboarďáci a Paolini: Eragon) se shodla s nejčtenějšími knihami. Jediná z knih oceněná shodně knihovníky i učiteli se v anketě umístila mezi nejčtenějšími (Březinová: Teta to plete) a signalizuje tak známý rozpor mezi knihami, které jsou čteny, a knihami, které jsou oceňovány.

Aby toho nebylo málo, v květnu byly vyhlášeny výsledky dalšího tradičního hlasování Magnesia litera (9), organizované občanským sdružením Litera a zaměřené na český knižní trh a nakladatelskou politiku v roce 2004. Hlasují čtenáři i odborníci a ceny se vyhlašují v deseti kategoriích. Do organizace hlasování v kategorii Cena čtenářů se prvně zapojil SKIP. Hlasovalo celkem na osm tisíc čtenářů. Na prvých třech místech se umístili Viewegh: Vybíjená, Sís: Strom života a Bílá: Italské listy. Celkem nejvíce hlasů získala Lenka Lanczová, ale podobně jako v anketě Bulletinu SKIP byly hlasy rozděleny mezi několik jejích titulů.

Výsledky zmiňovaných hlasování ukazují dvojí: nesnadnost porovnávání výsledků mezi sebou a velký počet anket a cen na české knižní a čtenářské frontě.

Literatura:

  1. Češi jsou šestí největší čtenáři světa. V: Mladá fronta dnes 29.6.2005
  2. Pozdník, Č.: Které knihy se našim čtenářům nejvíce líbí. V: Vilímkův Kalendář Malého čtenáře na šk.r. 1906/07, s. 106-110.
  3. www.mojekniha.cz
  4. www.czech-tv.cz/specialy/nejvetsicech
  5. Bulletin SKIP 2002/1 - 2005/1
  6. www.mlp.cz
  7. Knižní novinky 2005, č. 1-2, s. 35
  8. www.npkk.cz
  9. www.magnesia-litera.cz/index

Ladislav Kurka


Obsah

Optimalizováno pro MSIE 5.5 a Netscape 6.0

SKIP