BULLETIN
SKIP

SVAZ KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR

3
2005

Aktuální číslo Archiv Obsah

Elektronická verze
Vydavatelské údaje

JEŠTĚ JEDNOU MOJE KNIHA (3)

Koncem září jsme anketu vyhodnotili a prezentovali. Do poslední chvíle jsme vítěze velmi přísně tajili, takže výsledky znali jen 4 lidé, kteří na statistikách a interpretacích pracovali. Vyhlášení bylo načasováno na první den Týdne knihoven, kdy se konalo Velké říjnové společné čtení. Proběhlo (mohlo proběhnout) téměř ve stejnou minutu v knihovnách po celé republice (výsledky jsme knihovnám sdělili půl hodiny před domluvenou hodinou vyhlášení). Chtěli jsme, aby tak mohly využít slavnostní a mediálně atraktivní příležitosti všechny knihovny, které o to budou mít zájem. V Praze se vyhlášení zúčastnily některé televize, které ovšem anketě v průběhu roku zájem nevěnovaly, ač byly samozřejmě opakovaně osloveny. Když byla vyhlášena anketa Největší Čech, pochopili jsme, že propagace (nechtěně) konkurenčního projektu, není pochopitelně příliš žádoucí. Během celé doby naopak akci trvale medializovaly rozhlasové stanice a tištěná periodika. Patří jim za to náš dík. Dlouhodobá spolupráce s nimi v průběhu ankety přinesla "body" knihovnám i pro akce a problematiky další.

Výsledky ankety byly zveřejněny na webu. Půlroční práce skončila. Co jsme tedy z toho měli?

. Na nějakou dobu jsme obrátili zájem části veřejnosti (i svůj vlastní) k problematice četby a její obliby, knih a literatury. A potěšili jsme tím desetitisíce lidí. Znovu jsme si ověřili, že jsou lidé, pro něž jsou naše instituce potřebné, ba nutné.

. Objevili jsme pro sebe, pro své čtenáře i pro veřejnost zapomenuté nebo zcela nové tituly a autory.

. Všichni, kteří jsme se ankety zúčastnili, ať už jako hlasující nebo jako knihovníci, jsme se znovu vrátili alespoň na chvilku a v myšlenkách ke knihám, které jsme kdy četli (a některé jsme znovu otevřeli!).

. Dokázali jsme si, že jsme schopni společně (i za předpokladu, že nás bude jen malá skupina z celkového počtu knihoven) uspořádat atraktivní aktivitu, která se dotkne (nejen) našich čtenářů, a že jsme schopni konkurovat nebo být rovnocenným partnerem mnohem bohatším a lépe postaveným organizacím a institucím.

. Přesvědčili jsme se, že potenciál oslovení veřejnosti je v knihovnách obrovský, ale bohužel ne plně využitý. A že tento potenciál mnohdy spíše využít nechceme, než neumíme.

. Nezklamali jsme se v předpokladu, že knihovny dokážou být velmi kreativní, pokud chtějí.

. Málo jsme využili možností, které anketa nabízela k doprovodným akcím a rozvíjení tématu čtenářství.

. Potvrdili jsme si, že česká veřejnost ještě není zdaleka dostatečně počítačově gramotná a pro řadu praktických úkonů dává přednost papírové, tradiční komunikaci.

. Ověřili jsme si, že ani počítačová gramotnost pracovníků knihoven ještě není dostatečná.

. Narazili jsme na bariéry v komunikaci mezi knihovnami i na limity ve vnímání regionálních funkcí ze strany pověřených knihoven.

. Znovu jsme se (bohužel) ujistili, že spolupráce v zájmu celku je velmi těžká disciplína pro řadu knihoven.

. A také jsme samozřejmě mimo jiné zjistili, že spousta dětí a dospělých má ráda Harry Pottera a Pána Prstenů; že k Bibli jako k věroučnému, filozofickému, etickému (.) základu euroamerické civilizace tíhne velká část populace i v této spíše ateistické zemi; že smysl pro humor je nám Čechům asi opravdu vlastní, když Saturnin předstihl špičková díla světové literatury; že jsme přece jen schopni vnímat kulturní dědictví národa, jak dokazuje umístění Babičky; že nejpopulárnější je přese všechno "lehčí" četba, zejména dámské a dívčí romány (že by četly více ženy?); že nás všechny hodně ovlivňuje to, co si přečteme v dětství. Zkrátka samé takové ty samozřejmé věci, které jsme - ruku na srdce - my knihovníci a knihovnice - věděli i bez ankety.

. No, a přidělali jsme si (alespoň někteří) také spoustu práce. Ale byla to práce, která nám přinesla radost a uspokojení. A to se možná nestává každý den.

Určitě jsem nevyjmenovala všechna pozitiva a negativa, jistě jsem neuvedla kompletní výčet podnětů, poznatků a zjištění, jež loňská anketa přinesla knihovnám a SKIP. Ale doufám, že jsem alespoň trošku přiměla čtenáře Bulletinu ještě jednou se nad loňskou, vpravdě mimořádnou akcí SKIP zamyslet. Myslím, že si to zasloužila.

Zlata Houšková


Obsah

Optimalizováno pro MSIE 5.5 a Netscape 6.0

SKIP