BULLETIN
SKIP

SVAZ KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR

3
2005

Aktuální číslo Archiv Obsah

Elektronická verze
Vydavatelské údaje

ATLAS

REKONSTRUKCE HUDEBNÍHO ODDĚLENÍ MĚSTSKÉ KNIHOVNY TÁBOR

Počátky hudebního oddělení táborské knihovny spadají do roku 1922, kdy bylo zřízeno usnesením knihovní rady. Po celá dlouhá desetiletí bylo většinou umístěno jako součást jiného oddělení. Zásadně změnilo svou tvář až v roce 1994 při celkové rekonstrukci budovy knihovny.

Tehdejší koncepce oddělení odpovídala nejmodernějším požadavkům, jaké byly na podobné oddělení kladeny a ve své konečné podobě se stalo chloubou knihovny.

Vývoj v oblasti automatizace knihoven a především ve sféře elektronických a zvukových médií pokročil za 11 let existence oddělení neuvěřitelným tempem. Dovolte malé připomenutí: při zahájení provozu v červenci roku 1994 ještě hudební oddělení nemělo automatizovaný výpůjční protokol (byl zaveden v roce 1997). O Internetu ve veřejných knihovnách se nám ani nesnilo, rozšíření kompaktních disků jako nosičů zvuku bylo v počátcích, málokdo byl vlastníkem přenosného diskmana atd. Tomu samozřejmě odpovídalo i vybavení oddělení - 20 míst pro prezenční poslech s centrální obsluhou, volný výběr CD z prázdných krabiček s booklety, jeden on-line katalog.

V této podobě již po 11 letech oddělení neplnilo zcela svůj účel, zvláště pak po zrušení poplatků za půjčování CD (v souvislosti s uzavřením kolektivní licenční smlouvy mezi Národní knihovnou ČR a kolektivními správci autorských práv OSA, DILIA a INTERGRAM v r. 2004), kdy výrazně vzrostl počet uživatelů a výpůjček. Výše zmíněná fakta vedla k úvahám o nové podobě oddělení, které by odpovídalo současným potřebám.

Rekonstrukci oddělení jsme připravovali od konce roku 2004, vlastní úpravy proběhly od 15. srpna do 12. září 2005. Jaké jsou tedy zásadní změny, které zaznamenají čtenáři:

. Především byl zrušen volný výběr kompaktních disků - prostorová náročnost dvojích krabiček pro každé CD již byla neúnosná.

. Tento "nedostatek", jak to bude jistě řada čtenářů hodnotit, nahradíme zvýšením počtu elektronických katalogů na pět. Práce s nimi nabízí i některé nové možnosti, od vyhledávání podle nejrůznějších kritérií až po prosté listování v seznamu všech CD. Pro odpůrce on-line katalogů jsou připraveny tištěné seznamy.

. Počet poslechových míst byl omezen na pět. Dříve byly přehrávače obsluhovány centrálně knihovnicemi od výpůjčního pultu, dnes má každý uživatel možnost vlastní obsluhy.

. Získali jsem více prostoru pro volný výběr knih a časopisů z oblasti hudby i pro klasické vinylové desky.

Ve chvíli, kdy vzniká tento příspěvek, je oddělení těsně před otevřením. Ještě neznáme reakce čtenářů a budeme teprve získávat nové zkušenosti. Vývoj nejbližších let ukáže, jaké další požadavky na hudební oddělení knihoven vyplynou a jak budeme schopni reagovat. V tuto chvíli se neodvažujeme předvídat.

Pro ilustraci několik čísel o hudebním oddělení Městské knihovny Tábor k 31.12.2004:

  • počet uživatelů 1 522
  • návštěvnost 15 793
  • fond zvukových dokumentů 7 006 sv.
  • fond tištěných hudebnin 1 345 sv.
  • výpůjčky zvukových dokumentů 34 873 sv.
  • výpůjčky tištěných hudebnin 321 sv.
  • výpůjčky v odd. celkem 36 757 sv.
  • výpůjční hodiny týdně 28

Alena Otrubová


Obsah

Optimalizováno pro MSIE 5.5 a Netscape 6.0

SKIP