BULLETIN
SKIP

SVAZ KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR

3
2005

Aktuální číslo Archiv Obsah

Elektronická verze
Vydavatelské údaje

IFLA - OSLO 2005

World Library and Information Congress:
71st IFLA General Conference and Council
Oslo, Norway - 14 -18 August 2005

IFLAAno, toto každoroční mamutí setkání knihovníků z celého světa - 71. výroční konference IFLA - je už minulostí. Letošní kongres v norském Oslo sice nemůže co do počtu účastníků soutěžit s berlínským (před dvěma lety se v Berlíně sešlo přes 4500 účastníků a v Oslo jen něco přes tři tisíce), ale v historii IFLA a ve vzpomínkách účastníků jistě bude patřit k těm velice vydařeným. K tomuto tvrzení mne zatím opravňuje spíše "vnější" hodnocení průběhu kongresu, protože byl skutečně vzorně organizován a "zásluhou vyšší mocnosti" navíc doprovázen překrásným letním počasím. Hodnocení obsahu a profesního přínosu si vyžádá ještě více času.

Hlavní téma kongresu letos znělo: Knihovny - cesta objevů (Libraries - A voyage of discovery). Zvídavý čtenář se může již dnes na webu podrobně seznámit s programem kongresu i s plnými texty velkého počtu referátů a příspěvků (http://www.ifla.org/IV/ifla71/Programme.htm). Na IFLANETu je zveřejněno rovněž velké množství fotografií z kongresového programu, bohužel jsou bez textu či popisek. I tak však mohou přiblížit atmosféru zejména společenských a kulturních akcí (http://strandos.no/IFLA2005/18_08/index.htm).

Těch byla celá řádka a i velice náročný účastník si mohl vybrat něco zajímavého. Přátelské ovzduší a dobrou náladu navodila ještě před zahájením kongresu Norská knihovnická asociace, která hned na sobotu 13. 8. pozvala představitele knihovnických spolků z celého světa na unikátní přátelské setkání (http://www.norskbibliotekforening.no/index.php?c=234&kat=About+us).

Zahájení kongresu (Opening Ceremony) bylo slavnostní. Obrovskou arénu Spektrum zaplnily do posledního místečka půl hodiny před určenou dobou stovky knihovníků ze všech kontinentů očekávajíce v klidu příchod norského krále Haralda V., pod jehož záštitou se kongres konal. Přišel včas, v civilním obleku, bez fanfár či norské hymny si skromně usedl na vyhrazené místo mezi knihovníky (http://www.kongehuset.no/default.asp?lang=eng). Ceremonie mohla začít. Zazněly zdravice norské ministryně kultury Valgerd Svarstad Haugland, primátora Oslo Per Ditlev Simonsena, předsedy Organizačního výboru Jona Binga a srdečná slova předsedkyně IFLA Kay Raseroka zarámované do pořadu plného hudby, tance a lyriky. Hlavní referát přednesl prof. Francis Sejersted o svobodě informací v moderní společnosti (http://www.ifla.org/IV/ifla71/papers/185-Sejersted.pdf).

Jako členka stálého výboru pro veřejné knihovny (SCPL) jsem se prioritně věnovala jednáním a programům, které připravila sekce veřejných knihoven. Na pořadu byla témata Veřejné knihovny a jejich partneři (do programu přispěla také pí. Martha Choe, vůdčí představitelka Bill a Melinda Gates Foundation http://www.ifla.org/IV/ifla71/papers/159e-Dorr.pdf). Služby knihoven pro multikulturní populaci - zkušenosti a výsledky prezentovala Oslo Public Library: Knihovna jako ohnisko (hotspot) s aktuálními trendy v knihovnách

Již tradičně se na výročních konferencích IFLA vyhlašují výsledky soupeření o Cenu Nadace Billa a Melindy Gatesových (spojenou s výhrou jednoho milionu amerických dolarů). Vítězem pro rok 2005 se stala bangladéšská nevládní organizace, která v severním Bangladéši umožňuje lidem přístup k počítačům a internetu prostřednictvím loděk přeměněných v mobilní knihovny a školy.

(http://www.gatesfoundation.org/Libraries/
InternationalLibraryInitiatives/AccessLearningAward/2005Award/default.htm
)

Dalším polem mé působnosti na kongresu bylo důsledné sledování všeho, čím by IFLA ráda pomohla rozvoji a dobrému fungování národních knihovních spolků. Již po několikáté se na kongresu uskutečňuje setkání představitelů knihovnických spolků z celého světa, které bývá velice inspirativní a zajímavé. Tentokrát jsem měla navíc možnost se zde seznámit s novou předsedkyní Spolku polských knihovníků pí. Elzbietou Stefancyzk a místopředsedkyní Spolku ukrajinských knihovníků pí. Valeninou Paškovou.

Kongres IFLA je samozřejmě rovněž místem, na němž se probírají celosvětové problémy knihoven a knihovnictví. Velká pozornost byla např. věnována výsledkům činnosti Committee on Copyright and other Legal Matters (CLM). Předseda této komise pan Winston Tabb na závěrečném plenárním zasedání podal zevrubnou zprávu jak o jednáních o "právu veřejného půjčování" ( Public Lending Right), tak o "Library-related Principles for the International Development Agenda of WIPO", tedy zásad, které by měly vést k lepšímu porozumění WIPO pro potřeby knihoven.

http://www.ifla.org/IV/ifla71/clm-councilRep2005.html

V krátkém článku nelze podat plastický obrázek a svědectví o tom, co vše světový knihovnický a informační kongres IFLA představuje. K jeho obsahu, výsledkům a závěrům se budeme postupně vracet. Jistě napomohou také příspěvky kolegyň a kolegů z České republiky, kteří se kongresu v Oslo zúčastnili. Byly to kolegyně Bohdana Stoklasová, Marie Balíková a Jindřiška Pospíšilová z Národní knihovny, Libuše Nivnická, ředitelka Knihovna Jiřího Mahena (nová členka SCPL), dále v Oslo byli kolegové Adolf Knoll, zástupce ředitele Národní knihovny, Karel Sosna, ředitel Parlamentní knihovny, Stanislav Kalkus z Ústavu informačních studií a knihovnictví FF UK, Pavel Krbec, ředitel Ústavu výpočetní techniky UK, Martin Vojnar z Vědecké knihovny v Olomouci.

Jarmila Burgetová


Obsah

Optimalizováno pro MSIE 5.5 a Netscape 6.0

SKIP