BULLETIN
SKIP

SVAZ KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR

2
2005

Aktuální číslo Archiv Obsah

Elektronická verze
Vydavatelské údaje

INFORMAČNÍ SERVIS

Došlo do redakce

Americké vydavatelství The Haworth Press, Inc. nás opět obeslalo svým časopisem, tentokrát z řady "Security Education" (vzdělávání v bezpečnosti), ale i svým plánem vydávaných edičních řad. První číslo Security Education přináší v úvodu základní informaci o Akademii výchovných pracovníků v oblasti bezpečnosti a dále různé odborné články.

A už mám v ruce "Plže" z Plzně, čísla 3,4,5/2005. Z posledního čísla jsem se nechal unést především básněmi, protože je také sám poslední dobou píšu. Na lopatky mě dostaly hned dvě básnířky: Hana Gerzanicová a Karolína Pláničková. Gerzanicové báseň "Člověk" ve mně vzbudila obrovský smutek svou řezavou a nelítostnou upřímností: "Všichni jsme sami, všechno je zdání. Tisíce lidí neuvidí, že mezi nimi je ČLOVĚK." To Pláničková v básni "Geometrie lásky" jde na to jinak: "Spustím kolmici z mých úst na ústa tvá a pak se s tebou spustím celá."

Časopis "Informace z knihovny AV ČR" č.4/2004 přináší zprávy o kongresu IFLA v Buenos Aires, o třech pilířích IFLA, o sekcích IFLA, o nových členech IFLA v Česku a IFLA výzvě. Stručné zprávy o evropských konferencích EUSIDIC, CASLIN, ELAG, EPIDOS, EBLIDA, LIBER a projektu CERTIDoc. Stručné, přehledné. Ano, to má smysl.

Do redakce nám přišla krásně nadýchaná čísla Knihovnicko-informačního zpravodaje Královéhradeckého kraje "U NÁS". Barevné obálky časopisu sluší. Co se sluší na redaktora této rubriky, je informovat Vás o nejzajímavějším příspěvku uvnitř alespoň nejčerstvějšího čísla. V letošní jedničce se mi do hlavy výrazněji zapsala rubrika "šumné knihovny". Je to tak dobře zpracovaná část časopisu, že se čtenář může cítit jako na dobře organizované procházce. V článku "Knihovny na netu" opět vystupuje hodnotitel a kritik webových stránek knihoven Aleš Brožek. Jeho profesionalita je už tak veliká (činí tak pravidelně pět let), že se jen těžko najde konkurent, který by se s ním jal polemizovat. Je vždy dobré, když se na takové rozbory projeví zpětná vazba knihoven, takhle to ale vypadá jen tak, že "Bůh přiděluje známky..." a prostě řečeno: jedni se snaží, druzí se smaží. A tak potěší především následující příspěvky na stejné téma pěti odborně zdatných kolegyň: Jany Benešové, Boženy Blažkové, Dagmar Honsnejmanové, Zdeňky Málkové a Aleny Součkové. Všechny jsou v problematice webových stránek knihoven hodně "doma" a o problémech jejich tvorby vědí své.

Dále ještě chci ocenit rubriky "Kdo je" a "ECCE HOMO", nejen proto, že v posledně jmenované rubrice jsou představeni mí favorité, velikáni Božena Němcová a Václav Černý, ale především pro jejich obsahovou i grafickou kvalitu.

Ivo Mirošovský


Krajská pobočka Spolku slovenských knihovníkov vydala další číslo bulletinu Občasník knihovníkov Bratislavského kraja 1/05. Z čísla s dobrou grafickou úpravou zaujmou dva příspěvky: přehled činnosti bratislavské pobočky a dopis presidentu republiky. Přehled je zajímavou konfrontací s obdobnou činností pražské pobočky SKIP. Dopis prezidentu Gašparovičovi poslal bývalý pracovník katedry knihovědy a VV FF UK, Doc. Dr. Mešša a týkal se skončeného 15. ročníku Setkání mladých slovenských literátů žijících v zahraničí. President republiky v odpovědi s uznáním hodnotí tuto pro nás specifickou činnost. O společenském postavení slovenského knihovnictví svědčí ještě další události zmiňované v Občasníku. Prvou z nich bylo znovuotevření Univerzitní knihovny v Bratislavě za přítomnosti ministra kultury SR Rudolfa Chmela, ministra zahraničí SR Eduarda Kukana a manželky prezidenta SR Silvie Gašparovičové. Druhou událostí se stalo zahájení činnosti amerického informačního centra při Univerzitní knihovně v Bratislavě. Činnost slavnostně zahájila v době summitu Bush - Putin Laura Bushová, manželka prezidenta USA.

1. číslo ročníku 2005 časopisu Büchereiprespektiven (72 stran formátu A4 - ach!) s profesionální redakcí (ach!) je věnováno hlavně stěžejní akci BVÖ pro rok 2005 - LESERstimmen. Tato masivní akce, které se účastnilo v 1. ročníku 137 tisíc čtenářů, je věnována v letošním ročníku 12 žijícím rakouským autorům a 4 ilustrátorům a jejich 12 nominovaným knihám pro děti, vydaných v rakouských nakladatelstvích. Všichni nominovaní autoři i ilustrátoři objížděli od ledna do května 2005 rakouské knihovny a besedovali zde o své tvorbě. Čtenáři hlasovali pro některého autora a ilustrátora - vítězové převezmou odměny z rukou rakouské ministryně vzdělávání, vědu a kulturu E. Gehrer. Ze všech došlých hlasovacích lístků budou vylosování výherci, kteří obdrží odměny od BVÖ. Pro masivní kampaň bylo připraveno 1 100 000 hlasovacích karet, 10 tisíc plakátů atd.

LaKuObsah

Optimalizováno pro MSIE 5.5 a Netscape 6.0

SKIP