BULLETIN
SKIP

SVAZ KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR

2
2005

Aktuální číslo Archiv Obsah

Elektronická verze
Vydavatelské údaje

INFORMAČNÍ SERVIS

Pár čísel z BMI

Letošního Března měsíce internetu se zúčastnilo 330 knihoven (rekordní počet). Knihovny k BMI uspořádaly cca 1 700 různých akcí, kterých se zúčastnilo přibližně 47 000 licí. Tato čísla nezahrnují údaje o Noci s Andersenem.

Rekordní množství 12 322 dětí a 2 260 dospělých prožilo z pátku 1.4. na sobotu 2.4. kouzelnou Noc s Andersenem. Spalo se ve 408 knihovnách, ale také ve školách, družinách, dětských domovech a nemocnicích. Zúčastnilo se 28 slovenských a 21 polských knihoven a jedna rakouská knihovna. Bylo přečteno nejméně 4 023 Andersenových pohádek a zasadilo se 386 pohádkovníků Andersenových. Chatem, který pro děti na jednu noc zřídilo Centrum internetu, prošlo více než 16 000 zpráv, ve špičce od 21.00 do 23.30 dostával server 190 požadavků za sekundu.

Firma Anopress zpracovala mediální analýzu akce BMI - Březen měsíc internetu. V období ledna až dubna bylo v českých médiích na téma BMI publikováno 1 374 příspěvků (loni 1 207 příspěvků). Tématem knihoven ve vztahu k BMI se zabývalo 722 příspěvků, tj. 53%. Nejčastěji citovanou akci probíhající v rámci BMI byla Noc s Andersenem, které bylo věnováno 444 příspěvků, o soutěži Biblioweb bylo publikováno 39 příspěvků.


Obsah

Optimalizováno pro MSIE 5.5 a Netscape 6.0

SKIP