BULLETIN
SKIP

SVAZ KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR

2
2005

Aktuální číslo Archiv Obsah

Elektronická verze
Vydavatelské údaje

CO NOVÉHO?

Zahraniční styky

Z vedení IFLA přišla zpráva, že naše kandidátka Ing. Libuše Nivnická, ředitelka Knihovny Jiřího Mahena a předsedkyně regionálního výboru SKIP Jižní Morava, byla zvolena do stálého výboru IFLA pro veřejné knihovny. Bude tak pokračovat v práci PhDr. Jarmily Burgetové, která byla členkou tohoto výboru ve dvou volebních obdobích od roku 1997. Přejeme kol. Nivnické hodně energie a sil pro tuto nároční činnost!

Další zpráva z IFLA: V rámci IFLA proběhly v jarních měsících "poštovní volby". Na léta 2005 - 2007 byla do funkce "President Elect" 1094 hlasy zvolena paní Claudia Lux, generální ředitelka Ústřední a zemské knihovny v Berlíně (Zentral-und Landesbibliothek Berlin). V roce 2007 se stane předsedkyní IFLA. Paní Lux známe z jejích četných mezinárodních aktivit, mimo jiné vystoupila v odborném programu na Valné hromadě SKIP konané v roce 2001 v Brně. Frankofonní klub

Ve dnech 30. a 31. května 2005 proběhl ve Francouzském institutu Praha kurs odborné francouzštiny vedený paní profesorkou Yasmine Daas za spolupráce ředitele mediatéky pana Alaina Massuarda. Kurs nabídnutý bezplatně Francouzským institutem připravil pro své členy Frankofonní klub SKIP. Zúčastnili se: Lucie Berná (Institut Bohuslav Martinů Praha), Jarmila Burgetová (Knihovna AV ČR Praha), Zuzana Hájková (Jihočeská vědecká knihovna České Budějovice), Hana Hendrychová (Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje), Anna Machová (Národní knihovna ČR Praha), Jana Němečková (Ministerstvo financí ČR Praha), Hana Pessrová (Národohospodářský ústav + CERGE Praha), Iva Prochásková (Univerzitní knihovna Pardubice), Štěpánka Růžičková (Národní knihovna ČR Praha), Magda Saxlová (Národní knihovna ČR Praha), Milan Špála (Lékařská fakulta UK Praha), Adama Zizien (Univerzitní knihovna Liberec).

Přípravu, vlastní průběh i zajištění kurzu všichni zúčastnění vysoce kladně hodnotili. Oběma protagonistům (a také Francouzskému institutu za tento příspěvek) patří náš velký dík!


Obsah

Optimalizováno pro MSIE 5.5 a Netscape 6.0

SKIP