BULLETIN
SKIP

SVAZ KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR

2
2005

Aktuální číslo Archiv Obsah

Elektronická verze
Vydavatelské údaje

CO NOVÉHO?

V regionech

JIŽNÍ ČECHY HLÁSÍ

Každoroční jarní výprava jihočeských knihovníků za poznáním vedla letos v dubnu do středních Čech.

První zastávkou byla Husova knihovna v Říčanech. Návštěva to byla v mnohém směru inspirativní. Vlídná pohostinnost kolegyň z této knihovny byla bezkonkurenční a na Jihočechy hluboce zapůsobila. Krásné počasí dovolilo umocnit získané pocity procházkou rozkvetlým zámeckým parkem v Průhonicích.

Dalším cílem prvního dne výpravy byla návštěva Městské knihovny v Berouně. Tady měli Jihočeši možnost porovnání přístupu dvou zřizovatelů k přestavbě kasáren na knihovnu - jindřichohradecká knihovna měla více štěstí. Také v této knihovně byla účastníkům zájezdu věnována maximální péče. Večerní procházka Berounem byla zakončená návštěvou večerníčkovských medvědů - Vojty, Kuby a Matěje.

Druhý den byl už tradičně relaxační, také počasí tomu odpovídalo. Prohlídka Svatého Jana nad Skalou byla završena obědem v místním hostinci, který majitel uzavřel pro knihovnický zájezd a vše doplnil speciálním jídelním lístkem - jen pro knihovnice. Vyvrcholením "expedice" byla návštěva hradu Karlštejn. Pro některé to bylo splněním dlouholetého přání a pro ostatní vzpomínkou na dobu školních výletů.

Příjemné setkání jihočeských knihovníků s přáteli z Moravskoslezského a Olomouckého kraje proběhlo v dubnu v několika jihočeských knihovnách (České Budějovice, Český Krumlov, Jindřichův Hradec, Třeboň). Doplněno bylo večerním posezením v Českém Krumlově - o dobrou náladu se postarala folková skupina Kapka.

Devátý ročník Literární Šumavy organizovali Západočeši. Netradiční pojetí - většina programu byla připravena v Plzni - se ukázalo jako příjemné osvěžení těchto setkání. Program byl pestrý a zajímavý, péče "plzeňských" vzorná, počasí bez chyby. Nechyběli ani Kohákovi. Setkali se přátelé a bylo o čem hovořit, jen toho času bylo, jako vždy, málo … Nyní nezbývá, než se těšit na setkání příští - 10. jubilejní - které bude v režii Jihočechů v Borové Ladě.

Daniela Wimmerová

CHOMUTOVSKO Knihovny na prahu Evropské unie II

Ve dnech 12. až 15. května 2005 se uskutečnila druhá část výměny knihovníků v rámci projektu "Knihovny na prahu EU". Tentokrát vyrazili čtyři zástupci knihoven chomutovského regionu do Baarnu (NL). Cílem bylo získávání informací o holandském knihovnictví, o podmínkách, ve kterých pracují, o vyspělosti a kulturnosti čtenářů knihoven.

První den večer byl věnován seznámení s prostředím, hostiteli a s knihovníky baarnské knihovny, kteří pro nás organizovali program.

Ráno jsme se sešli na nádraží v Baarnu - celou okružní cestu jsme absolvovali vlakem - a po krátkém čekání jsme vyjeli směr "Královská knihovna" v Haagu. Královská knihovna plní funkci konzervačního a historického fondu - a nám díky vstřícnosti organizátorů nezůstalo opravdu nic utajeno. Prošli jsme studovny, kanceláře, expozice a rozlehlé podzemní sklady. A opět do vlaku, nyní směr Rotterdam. Nová budova knihovny velikosti sedmipatrového obchodního domu: největší knihovna v jednom z největších měst Holandska. Všude je spousta místa a nám se začíná rýsovat určitý trend holandských knihoven - ustupuje se od regálů s knihami, nabízí se zde nápaditě řešený prostor, aby přitáhl čtenáře a nabídl příjemné zážitky z pobytu v knihovně. A opět do vlaku, nyní do Utrechtu. Knihovna je "rozumných" rozměrů, přesto i zde je kladen důraz na tu vzdušnost a světlost, která na čtenáře působí ihned při vstupu. Definitivně si ověřujeme - Holanďani místem pro knihovny nešetří. A je tu večer. Vlakem zpět do Baarnu.

Sobota. Na řadě je knihovna v Baarnu a v Huizenu. Holandští knihovníci tvrdí, že menších knihoven již nemají. Takže se scházíme v Baarnu před knihovnou, kde nás také čekají zástupci místní televize a jsou zvědavi na naše dojmy a rozdíly práce knihovníků v Čechách a Holandsku. Popravdě musíme přiznat, že jsme uneseni koncepcí prostornosti holandských knihoven. Co se rozdílů práce knihovníků týče, tam to zas až tak markantní není. Snad jen centrální distribuce již zpracovaných (obalených, oštítkovaných, zkatalogizovaných) knih v nás zanechává trochu smíšené pocity. Knihovna Baarn je nejmenší z navštívených knihoven a nutno podotknout, že zařízena je ještě postaru. I zde plánují v průběhu jednoho, dvou let přestavět. A hádejte jak? Uhodli jste. Opět ve smyslu prostornosti, světlosti, stylovosti. Zde také probíhá diskuse, odpovídá se na otázky. V této chvíli již podněty pro naši další práci přetékáme. Ale po prohlídce knihovny v Baarnu získáváme další. Dětský kinosálek a hrací koutek nás uchvátily - dětské oddělení v Baarnu je díky knihovnicím snad nejhezčí ze všech, které jsme viděli. Vlastními auty vyjíždíme do poslední knihovny v Huizenu. Opět nová moderní knihovna zvíci hokejového stadionu s příslušenstvím. A to vše ve třech patrech. Opět osobitý a sladěný design, opět spousta prostoru. Na to jsme již zvyklí a tak nekomentujeme. Tato je zcela v techno-stylu, což je pro nás trochu nezvyklé, ale opět je vše tak sladěno, že to působí velice dobře. Pokračujeme do 5km vzdáleného Naardenu. Snad každý Čech ví proč do Naardenu… Dojemná chvilka.

S našimi přáteli se loučíme po lehkém obědě v areálu pevnosti v Naardenu a vyrážíme domů do Čech.

V každé z navštívených knihoven jsme strávili minimálně dvě hodiny času. Za kratší dobu se to stihnout nedalo. Na naše otázky jsme dostávali ochotné odpovědi a vysvětlení. Spolupráce zde fungovala v tom nejlepším slova smyslu. Naplněni spoustou dojmů a motivací se vracíme do svých knihoven. Většina z nich ještě dlouho nebude mít ty možnosti, co mají knihovny v Holandsku, ale semínko je zaseto.

Tato mezinárodní výměna byla oboustranně hodnotným počinem. Knihovníci obou zemí si mohli upřesnit své představy o fungování knihoven v různých systémech. Co se týče úrovně českého knihovnictví, jsem přesvědčen, že knihovny navštívené holandskou delegací znamenitě reprezentovaly naši zemi.

Tento projekt by nemohl být uskutečněn bez podpory SKIP, regionální organizace SKIP 05 a Nadačního investičního fondu prostřednictvím Nadace knihoven. Všem jmenovaným bych tímto velice rád poděkoval.

Martin Biša

PRAHA
Pouť mezi mosty, plavba mezi věky aneb Knihovníci dětmi po třetí

Přede dvěma lety přišly kolegyně z pražské Městské knihovny s báječným nápadem: pod záštitou SKIPu v poslední květnový víkend uspořádaly hravou akci, v níž se ctihodní, usedlí knihovníci (vzhledem k personální struktuře oboru se jednalo o knihovnice) na chvíli vrátili do času dětství a her, kdysi zvaných "bojovky". Místo akčních úkolů, zredukovaných na vytrvalé putování Petřínem a Kampou, byl ovšem kladen důraz spíše na vědomostní složku. Účastnice si procvičily znalosti z českých literárních dějin a otestovaly i své schopnosti výtvarné a recitátorské. Příští rok napověděl notový motiv na pozvánce a místo setkání u Národního divadla, že zábavné odpoledne prověří náš informační tezaurus z oblasti muzikologie. Spokojení absolventi prvních dvou ročníků byli dostatečným důvodem pro další reprízu proměny knihovníků v bezstarostnou, ale vzdělanou mládež - tentokrát je lákala romantická fotografie pražských mostů. Důvtipnější a prozíravější z příštích účastnic už předem studovaly vše o pražských mostech… Učinily dobře, ale nebyla to snadná úloha, protože mostů, můstků a lávek je metropoli dobře přes tři stovky. Kvíz, který desítka knihovnic převážně středního věku v mimořádně žhavé neděli 29. května absolvovala, se týkal jen zejména vltavských mostů přes Vltavu v centru města. Otázky byly patřičně náročné, jen o něco méně pekelné než parné odpoledne: kolegyně Majka Čadková a Magda Řeřichová si daly práci, aby připravily testy zajímavé a probouzející tvůrčí imaginaci. A tak jsme věděly, neznaly, či dozvěděly se, kolik sousoší je na Karlově mostě, jak to bylo s Mostem řetězovým, co zdobí most Palackého, složily báseň na Brunclíka nebo podaly architektonický návrh na gruntovní přemostění pražské kotliny. Ceny ovšem stály za námahu. Velikánské čokoládové medaile - zlatá, stříbrná, bronzová, repliky historických pohlednic, trojpexeso a opravdový unikát pro vítěze: pexeso s motivy Městské knihovny v Praze. Několik hodin vynikající aktivní zábavy a spousta nových informací představovaly prémie pro všechny účastnice. Jaképak záhady budeme luštit příští rok?

Františka Vrbenská

Exkurze pořádané pražským výborem SKIP

Ve druhém čtvrtletí 2005 pražský výbor SKIP uspořádal pro zájemce z řad členů SKIP (a doplňkově i studentů Ústavu informačních studií a knihovnictví FF UK, kteří doposud nejsou členy SKIP) exkurze do těchto knihoven:

  • Knihovna Národního muzea (18. dubna, 29 účastníků),
  • Národní pedagogická knihovna Komenského (23. května, 12 účastníků),
  • Městská knihovna Praha - pobočka Smíchov (30. května, 9 účastníků).
  • Knihovna Národního muzea
  • Knihovna Vysoké školy uměleckoprůmyslové

Další exkurze jsou plánované od září letošního roku (knihovna Hudební fakulty Akademie múzických umění v Praze, knihovna Židovského muzea v Praze a Knihovna Uměleckoprůmyslového musea v Praze).

Z většiny exkurzí je pořizována fotodokumentace, která je zpřístupněna na http://exkurze2005.aktualne.cz.
Šárka Tafatová
Linda Skolková


Z ostatních regionů zprávy nedošly.


Obsah

Optimalizováno pro MSIE 5.5 a Netscape 6.0

SKIP