BULLETIN
SKIP

SVAZ KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR

2
2005

Aktuální číslo Archiv Obsah

Elektronická verze
Vydavatelské údaje

CO NOVÉHO?

Z ústředních orgánů

6. zasedání předsednictva VV SKIP 7.4.2005 se věnovalo hlavně připravované novele autorského zákona. Účastníci kladně hodnotili průběh BMI, Bibliowebu a Noci s Andersenem a zabývali se přípravou slavnostního zasedání VV k 15 letům SKIP.

7. zasedání předsednictva VV SKIP proběhlo 5.5.2005. Ocenilo, že SKIP získal na své projekty v rámci programu Knihovna 21. století granty v požadované výši, tj. na Bulletin SKIP 37 tisíc Kč a na cyklus vzdělávacích akcí celkem 283 tisíc Kč. Znovu se řešily připomínky k novele autorského zákona. Předsednictvo dále probralo přípravy slavnostního zasedání VV se závěrem - hotovo. Zasedání vzalo na vědomí zprávu o úspěšném startu cyklického kurzu k právnickému minimu. Dále byla probrána řada méně významných bodů.

Ediční komise jednala 30. května 2005 v pražské knihovně Spořilov. Především rozhodla o doplnění o 2 až 3 členy a navrhla za ně Mgr. Ila Šedu a Lindu Skolkovou. Zhodnotila 1. číslo Bulletinu SKIP 14. ročníku, vyslechla návrhy L. Kurky na obsah 2. čísla a doplnila je. Vzala na vědomí, že zvláštní číslo 2005 bude věnováno pobaltskému knihovnictví, jehož text se uvolila napsat Dr. Eva Marvanová. Součástí jednání byla exkurze v knihovně, od jejíhož otevření uplynul právě rok.

 

 


Obsah

Optimalizováno pro MSIE 5.5 a Netscape 6.0

SKIP