BULLETIN
SKIP

SVAZ KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR

2
2005

Aktuální číslo Archiv Obsah

Elektronická verze
Vydavatelské údaje

Inovativní přístupy k řízení knihoven na příkladu Městské knihovny v Chemnitz

Pod tímto názvem se v pátek 10. června 2005 konal odborný seminář uspořádaný Městskou knihovnou v Chemnitz ve spolupráci s pobočkou Goethova institutu v Praze pro české knihovníky - členy SKIP i pracovníky německých knihoven, provozovaných s podstatnou účastí Goethova institutu, i dalších knihoven soustavně s institutem spolupracujících.

Tato akce byla dalším z projevů dlouholeté spolupráce SKIP s institutem: navazovala na semináře pořádané v Praze <http://skip.nkp.cz/akcGoeth.htm> i na loňskou úspěšnou cestu za poznáním nových knihoven v Drážďanech <http://www.ikaros.cz/Clanek.asp?ID=200409004>.

Stadtbibliothek Chemnitz je novou knihovnou - byla otevřena pro veřejnost v polovině roku 2004. Je umístěna v druhém a třetím poschodí komplexu obchodního domu z počátku 20. století. V komplexu jsou umístěna další, především kulturní a výchovná zařízení - muzeum, galerie, lidová univerzita a v přízemí ovšem i komerční provozovny.

Tři desítky účastníků studijní cesty se od ranních hodin seznamovaly s knihovnou - s členěním jejích prostor, funkčním uspořádáním jejích fondů a s denním provozem knihovny.

V odpoledních hodinách pak sledovaly prezentace ředitelky knihovny paní Elke Beer o výstavbě nové knihovny (po půlstoletém "provizoriu" v bývalé přádelně) a nové formě správy knihovny (včetně samostatného střednědobého rozpočtového hospodaření, v níž knihovna obdrží prostředky na pět let a má možnost převádět nevyužité prostředky z jednoho roku do následujícího), paní Ulrike Rosner o horizontální, týmové organizační struktuře knihovny a paní Steffi Müller o spolupráci knihovny se školami. Německé kolegyně ve výkladu neváhaly ukázat také problémy, s nimiž se při realizaci setkávaly: tak např. významně změnily původní představu o rozdělení týmů, které jsou tvořeny na základě tematického vymezení předmětu práce a v jeho rámci zajišťují všechny oblasti knihovnické činnosti od tvorby fondů po zajištění služeb a akcí pro uživatele. Ke každému z témat proběhla zainteresovaná diskuse.

Celé dvě třetiny účastníků pak kolem šesté večerní ještě nezaváhalo a s paní Waltraud Frohß se odebraly do jí vedeného Státního odborného střediska pro veřejné knihovny správního kraje Chemnitz, aby se na místě seznámily se způsobem uplatňování regionálních funkcí v saských knihovnách.

Materiály semináře budou vystaveny na www stránkách SKIP <http://skip.nkp.cz/akcChemnitz.htm> - ale v dalším hodnocení se k obsahu této akce, již účastníci na její závěr hodnotili jako velmi inspirativní, budeme vracet i v jiných knihovnických médiích.

Na její pečlivé přípravě - samozřejmě kromě hostitelů samotných - měly rozhodující zásluhu kolegyně z pražské pobočky GI: ať již výběrem obsahu semináře, pečlivým koncipováním jeho pojetí a v neposlední řadě i pečlivou přípravou podkladových materiálů, jež každý účastník studijní cesty obdržel. Na závěr proto účastníci nikoli jen symbolicky poslali pozdrav iniciátorce tohoto projektu paní Elisabeth Macan, jež nyní žije na odpočinku v Mnichově, díky však patřily i paní Sabine Reddel-Heymann, která v Goethe-Institut Prag nastoupila v květnu na její místo, a ostatním kolegyním.

Zdeněk Matušík

 


Obsah

Optimalizováno pro MSIE 5.5 a Netscape 6.0

SKIP