BULLETIN
SKIP

SVAZ KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR

2
2005

Aktuální číslo Archiv Obsah

Elektronická verze
Vydavatelské údaje

ATLAS

Městská knihovna Beroun v novém sídle

Městská knihovna Beroun se řadí mezi mnohé knihovny, které absolvovaly v posledních letech stěhování. V případě berounské knihovny se tak stalo v roce 2002.

Této události předcházela celá léta snah o řešení nevyhovujících prostorových a technických podmínek. V původním sídle totiž knihovna fungovala od r. 1924, navíc dům byl původně postaven jako soukromé reprezentativní sídlo. Postupem doby byla práce v budově stále složitější, navíc se přidávaly technické problémy se zastaráváním veškerých sítí v domě.

Snahy o řešení otázky umístění knihovny nabyly konkrétnějších rozměrů po změně zřizovatele knihovny, ke které došlo v průběhu roku 1994: knihovnu zřizuje Město Beroun. Následovaly návrhy řešení, které byly buď finančně náročné nebo pro knihovnu naprosto nevyhovující.

V souvislosti s ukončením činnosti vojenské posádky ve městě došlo k dohodě mezi vedením města a knihovny a byl dán podnět k vypracování projektu na umístění knihovny v jednom z objektů v bývalých kasárnách. Pro knihovnu bylo určeno přízemí a část 1. patra v dvoupodlažní budově. Projekt vypracovala firma Spektra s.r.o. Beroun, jmenovitě architekt Vít Dejdar. Do přízemí byly situovány prostory pro veřejnost - jmenovitě oddělení pro dospělé s čítárnou a studovnou a oddělení pro děti. V 1. patře sídlí oddělení zpracování fondu a regionální služby.

Stavbu realizovala firma JEŽ s.r.o. Loděnice, celkové náklady na stavbu byly bezmála 6,5 milionu korun, z toho zařízení interiéru, které zajišťovala firma Intermarket Ústí n. Labem, přišlo na 860 tisíc.

Celá rekonstrukce byla zahájena v červnu 2002, první část stavby byla předána knihovně již 15. července 2002. Začalo poměrně náročné stěhování, protože se stěhovalo do 1. patra přes rozestavěné přízemí. Přesto vše probíhalo celkem plynule až do srpna, kdy republiku postihly povodně, které se nevyhnuly ani Berounu s jeho dvěma řekami. Velikým štěstím bylo, že sklady v suterénu původní budovy byly již vystěhované, protože 80 cm vody, která tyto prostory zaplavila kanalizací, dokonalo dílo zkázy.

Stavební práce se zdržely a problémy s dopravou měl i dodavatel nábytku se sídlem v Ústí n. Labem. Další vlna stěhování připadla tak na polovinu září. Termín otevření knihovny byl posunut až na konec října. Všechny dokončovací práce se dělaly naráz: instalace počítačové sítě i jednotlivých stanic, telefonní ústředna, montáž nábytku i dokončovací práce na interiéru.

Přes všechny překážky se podařilo stavbu zkolaudovat 25. října a okamžitě 29. října se dveře knihovny otevřely svým čtenářům.

I když je nové působiště knihovny dále od centra než bylo to minulé, na počtu čtenářů a návštěvníků se tento fakt příliš neprojevil. Naopak všichni oceňují nesrovnatelně lepší podmínky, ve kterých které knihovna pracuje. Největší rozdíl je vidět v oddělení pro děti, kde mají děti k dispozici prostorné pódium, které rády využívají. Tráví tak v knihovně mnohem více času, navíc díky zlepšeným podmínkám se berounská knihovna mohla zapojit do Noci s Andersenem - letos již podruhé.

"Vadou na kráse" je absence přednáškové ho sálu nebo jiného prostoru, kde by bylo možné pořádat kulturní akce. K dispozici tak máme pouze prostory půjčoven, kde jsme omezeni provozem. Snažíme se proto o spolupráci s Klubem důchodců, který sídlí ve stejné budově, kde by bylo možné si sál pronajmout. Mgr. Hana Ludvíková, ludv@knihovna.ber.cz

Komentář redakce ke statistickým výsledkům knihovny za rok 2001 (poslední před stěhováním) a za rok 2003 (prvý celý rok v novém sídle): čtenáři 2 546 - 2 523, návštěvníci 58 013 - 37 315, výpůjčky 114 397 - 117 865. Ukazuje se, jak významnou roli hraje poloha knihovny. Trvá delší dobu, než se čtenáři vyrovnají s delší docházkovou vzdáleností.


Obsah

Optimalizováno pro MSIE 5.5 a Netscape 6.0

SKIP