BULLETIN
SKIP

SVAZ KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR

2
2005

Aktuální číslo Archiv Obsah

Elektronická verze
Vydavatelské údaje

Kde končí svět

Díky za pohádku !

Projekt Klubu dětských knihoven SKIP KDE KONČÍ SVĚT? završil čtvrtý ročník, který se skrýval pod názvem DÍKY ZA POHÁDKU! Namísto otazníku vykřičník. Namísto nesmělého tázání odvážné zvolání? Nebo se ptáme jenom trochu jinak? Teď už ne KDE končí svět, nýbrž JAK skončí? A sami sobě odpovídáme: skončí DOBŘE! Podobně jako pohádka bude náš svět příběhem s dobrým koncem. Musí být. Díky za to. Díky za pohádku. Díky dánskému pohádkáři Hansi Christianu Andersenovi, který v literárním nebi oslavil 2. dubna 2005 už dvousté narozeniny. Díky mamince, jež nám před spaním čte z pohádkové knížky, a díky babičce, která nám vypráví. DÍK ZA TO, ŽE SI MŮŽEME ČÍST SPOLU.

Široké a dobře známé téma dalo a dává knihovnám prostor pro aktivity všeho druhu. Zapojené knihovny z celé republiky (80 knihoven se 152 projekty a jedna zahraniční - Knižnica P.O. Hviezdoslava v Prešově) se zaměřily na pohádky klasické i moderní, pohádky světové, české i ty místní, pohádky lidové i autorské. Čtenářské, literární, dramatické a výtvarné aktivity pro děti se přirozeně rozšířily i na akce rodinného typu.

Klub dětských knihoven využil Andersenova významného výročí a propojil projekt KDE KONČÍ SVĚT s Nocí s Andersenem. Zejména ve výtvarné oblasti se v mnoha knihovnách zaměřili na soutěž o nejkrásnější ilustraci k Andersenovým pohádkám. Fantazii se meze opravdu nekladly. (Čtěte dále.) Ostatně: "Není hezčích pohádek, než jsou ty, které píše sám život." (Hans Christian Andersen)

Ve středu 1. června 2005 se knihovny s dětmi sešly ke slavnostnímu zakončení v Praze. V dopoledních hodinách pro ně připravila malý program Městská knihovna v Praze - s organizací se "poprala" Magdaléna Řeřichová, děti přivítala Eva Kordová, která zároveň přečetla několik ukázek z knihy Marie Kubátové "Pohádky o Krakonošovi" jako poctu ilustrátorce Heleně Zmatlíkové, která nás letos opustila. V programu se dále představily děti z dramatického kroužku PIHA Hanky Langrové z Liberce s pořadem "Anděl a kniha rekordů". A všechny pohádky mají mít šťastný konec a naše dopoledne také bylo šťastně zakončeno představením "Díky za pohádku!" v podání dětí z 1. ročníku Státní konzervatoře v Praze.

Srazem na nádvoří Klementina před Zrcadlovou kaplí začala slavnostní část obřadu pasování na Rytíře Řádu krásného slova. Po usazení všech dětí, hostů i doprovodu, za zvuku varhan (prof. Otomar Kvěch, náš trvalý příznivec) vše začalo ve slavnostní atmosféře. Po úvodním slovu Zlaty Houškové, která přivítala ty nejlepší účastníky krajských literárních, výtvarných, dramatických i čtenářských soutěží, představila projekt Klubu dětských knihoven SKIP jeho předsedkyně Eva Sedláčková. Poohlédla se za předchozími ročníky, vzpomněla prvních "rytířů", jména některých dospělých: Dr. Zbyněk Malínský (spisovatel), Zlata Houšková (knihovnice), Helena Šlesingerová (knihovnice a básnířka, autorka celého projektu), Markéta Zinnerová, Jitka Molavcová, Zdeněk Svěrák, k dnešnímu dni máme 30 dětských a 9 dospělých Rytířů Řádu krásného slova.

Ještě před pasováním jsme si všichni poslechli kratičký koncert v podání tří šikovných dívek (2 klarinety a 1 fagot) z Gymnázia Jana Nerudy v Praze.

A pak byl vyzván Rytíř Dan Zábranský, aby se ujal své funkce - pasování. Do řad Rytířů Řádu krásného slova byli pasováni:

  • Pavlína Bílá
  • Tereza Cahová
  • Nela Čelišová
  • Veronika Doležalová
  • Anežka Hermochová
  • Jakub Hříbal
  • Jana Mášová
  • Mirjam Tydlitátová

a slavnostně slíbili, že: "Ve jménu pohádek, románů a básní, ve jménu literárních hrdinů a světů, spisovatelů, knihovníků a interpretů, budou mít v úctě slovo, budou ochraňovat knížky a statečně se budou bít za všechno dobré, co je v nich psáno. Rytíři z řad dětí se zároveň stávají členy Malé rady, která navrhuje a vybírá Rytíře z řad spisovatelů a interpretů."

Rytíři Řádu krásného slova z řad dospělých se stali: Alena Pospíšilová - knihovnice MěK Jičín, Jiří Žáček - spisovatel, Jiří Lábus - herec a interpret a Marie Kubátová - spisovatelka, která se nemohla celého slavnostního obřadu zúčastnit a poslala svůj slib dětem: "Zvažuji, jakými slovy by měl znít slib spisovatele. Snad takto: Slibuji při úctě k jazyku, který je hluboce zakořeněn v české zemi a jaký jsem přijala co jazyk mateřský dědictví po mamince, že budu chránit jeho bohatství, pečovat o jeho libozvučnou krásu péčí zahradníka a předávat jej jako mostek mezi generacemi."

Nezbývá mi než se s vámi rozloučit slovy z pohádek, a zazvonil zvonec, pohádky je konec!

Ano, je konec čtvrtého ročníku projektu KDE KONČÍ SVĚT.

A já použiji k zakončení slova Zlaty Houškové: "Děti! Máme Vás rádi. Čtěte!"

Jana Hladíková

Nejkrásnější

V rámci akce Kde končí svět proběhla celostátní soutěž o nejkrásnější ilustraci k Andersenovým pohádkám. Vítězné práce z regionálních kol jsou do konce srpna vystaveny v úseku služeb dětem a mládeži Městské knihovny v Praze. Jsou to nejen krásné obrázky, ale i keramická ztvárnění postaviček z pohádek Hanse Christiana Andersena. Celkovou atmosféru ještě dokreslují loutky, které vytvořily děti z Roudnice nad Labem. Pestrost, nápaditost, zručnost, fantazii - to vše se najde v desítkách vystavených prací.

Alespoň krátce k průběhu v jednom regionu. V pražské knihovně Opatov neoslovili žádnou ze škol, účast nechali vyloženě na spontánním zájmu. Bohužel ze strany dětí se knihovnice nedočkaly, ale zato se ozvala Federace rodičů a přátel sluchově postižených, že je téma zaujalo a že dají informaci do svého bulletinu. Tak se místo prací dětí z největšího pražského sídliště sešly ilustrace od 44 dětí sluchově postižených ze tří speciálních škol (Liberec, Valašské Meziříčí a Ostrava - Poruba), obrázků bylo dohromady 37. Nejčastěji ilustrovanou pohádkou se stala Princezna na hrášku. S kolegyněmi z opatovského dětského oddělení jsme vybraly tři nejlepší ilustrace, vítěznou se stal obrázek k pohádce Hrdlo láhve od Martina Mikulíka (Valašské Meziříčí).

Dočetli jste až sem? Vraťte se do svých pohádkových let! U všech soutěžních ilustrací publikovaných v tomto čísle Bulletinu SKIP jsou uvedeni pouze jejich autoři. A Vy přemýšlejte, kterých pohádek se ilustrace týkají. Správné odpovědi najdete na straně 38.

Fotografie ilustrací pro Bulletin SKIP zhotovil Roman Řeřicha.Obsah

Optimalizováno pro MSIE 5.5 a Netscape 6.0

SKIP