BULLETIN
SKIP

SVAZ KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR

1
2005

Aktuální číslo Archiv Obsah

Elektronická verze
Vydavatelské údaje

INFORMAČNÍ SERVIS

Nápady

Knihovna Jiřího Mahena v Brně ocenila své čtenáře

Ve středu 23. března 2005 ocenila Knihovna Jiřího Mahena v Brně společně s Komisí školství a kultury při Radě městské části Brno-Líšeň nejvšestrannější čtenáře poboček na ulici Jírova a Pohankova. Z každé pobočky byly vybráni celkem tři čtenáři od těch nejmladších po nejstarší, a to ve třech kategoriích - do 10 a do 15 let a dospělí. Při jejich výběru přihlížely vedoucí jednotlivých poboček mimo jiné k počtu přečtených knih, celkovému chování a vystupování, k zájmu o knihovnu a její akce nebo k počtu upomínek. Důležitým kritériem při výběru oceněných čtenářů z pobočky Pohankova byla skutečnost, zda se knížkám a čtení vůbec věnují celé rodiny, tedy i rodiče a jejich děti. Na pobočce Pohankova, která ke konci minulého roku registrovala celkem 567 čtenářů, se tedy nejvšestrannější čtenářkou v kategorii do 10 let stala desetiletá Barbora Šubrtová, v kategorii do 15 let David Kocourek a mezi dospělými se na prvním místě umístil ing. Petr Cirkle. Na pobočce Jírova, která registruje 2054 čtenářů, se na prvním místě v kategorii do 10 let umístil osmiletý Josef Konečný, v kategorii do 15 let Hana Tribulová a mezi dospělými byla titulem nejvšestrannější čtenář oceněna Irena Hrubanová. Slavnostní akt předávání diplomů a drobných cen v podobě knížek a knižních poukázek doplnila beseda o současných i budoucích aktivitách knihovny.

Bc. Jana Kuncová


Obsah

 

SKIP