BULLETIN
SKIP

SVAZ KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR

1
2005

Aktuální číslo Archiv Obsah

Elektronická verze
Vydavatelské údaje

INFORMAČNÍ SERVIS

Došlo do redakce

Městská část Prahy 13 ve spolupráci s pobočkou Městské knihovny v Praze - Stodůlky zaslaly do redakce pěkně zpracovanou brožuru Sborník vybraných literárních prací ze soutěže "Staň se spisovatelem", jehož obsah tvoří dětské příběhy a básničky, které napsaly samy děti. Malí autoři si v ničem nezadají s těmi velkými. Setkáme se zde s příběhy dětí ze sídliště, v nichž nechybí veselí, vážnost ba i drama a smutek, prostě každodenní život. Příběhy o kamarádech, rodičích, zvířátkách, o sousedech. Zajímavé čtení pro dospělé! Jak nás vlastně děti vidí? Čtete-li příběh Veroniky Pantůčkové ZŠ Bronzová, 6.C, "Naše sídlištní rodina", zjistíte, jaký dokážou mít naše děti nadhled nad světem dospělých a s jakým humorem o nás přemýšlejí a jak umějí být vtipné. Posuďte sami z malé ukázky básničky Michala Becka, ZŠ Trávníčkova, 5.A: Vlastním doma malé křečky a jsou tlustý jako bečky... Ti dva malí neposední, funěli jak medvěd lední...

Na časopise Knihovny AV ČR Informace 2-3/2004 zaujal nový design obálky i celkově závažný obsah tohoto čísla. Především je zde otištěna Koncepce rozvoje knihoven v České republice na léta 2004 až 2010, podstatné zákony, které se vážou ke knihovnictví a autorskému zákonu, další články se dotýkají knihovního systému Aleph, důležitých a podstatných elektronických databází, např. pro oblast fyziky, astronomie, astrofyziky a chemie a v neposlední řadě statě o urychlené nutnosti rozšíření plánů výstavby depozitáře v Jenštejně a digitalizaci materiálů ohrožených po povodni v roce 2002. Téma povodně, zdá se, bude stále velmi aktuální.

V Plži číslo 11/2004 mě zaujala roztomilá povídka "Mé pozdní radosti" od Bohumila Jiráska, kde se přiznává, jak málo se na něj v životě ženy usmívaly. Poté, co začal jezdit s kočárkem, ve kterém má úplný poklad; totiž dvojčátka vnoučátka, ženy a dívky svými úsměvy vůči němu nešetří. Je zcela evidentní, že ženy konečně pochopily, v čem spočívá autorův půvab. V Plži číslo 12/2004 jsem se zase pro změnu vrhl na básničky: ze sbírky "Máváme křídly inkoustu" jsem si dovolil ocitovat z básně Jana Hrubého "Omlácené lokty": Holčička žvýkající starší pantofle obtáhla obrys nejistoty červenou křídou. To vůbec jako obraz nevypadá špatně. Já jsem si to představit dokázal...

A to by nebylo, aby nám něco neposlala Městská knihovna Varnsdorf: Rodinné a jiné slavnosti - další almanach soutěže Literární Varnsdorf 2004. Básně Jana Němce rozhodně nenudí. V jeho verších najdete vnitřní rytmus, někdy přecházející až do staccata: "se líbají rozličnými jazyky, zuby nehty vlasy řasy..." a naopak padáte až do moderata či pianissima: "Ve sněhobílém tichu kentauři se pasou pod semafory a kopyta se jim blyští v rozlitém zrcadle jak stále prší..." (Z básně Co milenci nesnesou)

Také nám do redakce chodí časopisy z ciziny. Např. časopisy z vydavatelství Binghamton, N.Y., Fall 2004 - The Haworth Press, Inc. Nejzajímavějším ze všech tří, které k nám do redakce v poslední době přišly, je The Journal of E-Government. Seznamuje nás se světem elektronického přístupu k informacím ve sféře vládní i úřední, přístupu k administrativním informacím, které jsou široce využitelné v běžném životě a to bez nutnosti kamkoliv spěchat pro informace z oblasti správních orgánů, podnikatelských sfér, státních a univerzitních projektů, industriálního a ekonomického rozvoje té které oblasti. Postačí, budete-li mít standardní počítačové vybavení a správný přehled ve vyhledávání informací na Internetu. Víte-li, co je tzv. E-voting, E-democracy, E-education? Jestli ano, pak jste (řečeno česky) za vodou.

Ivo Mirošovský

Sběratele pohlednic - a nejen je - těší knihovny, které vydávají pohlednice. Pomalu jich přibývá. V posledních letech se k nim přidala Městská knihovna Šumperk, která postupně od roku 2002 vydala sedm kreslených pohlednic. Čtyři z nich, vytvořené Petrem Válkem, jsou motivy z Jeseníků, pátá, ilustrace Aloise Mikulky, patří do knihy pohádek a pověstí ze Šumperska. Poslední dvě nakreslil V. Roháč, jednu z nich se souhlasem MK Šumperk reprodukujeme.

A prvně vydal pohlednici také SKIP, resp. Klub dětských knihoven SKIP. Jde o ilustraci Galiny Miklínové k letošní Noci s Andersenem. Na pohlednici spí pět malých čtenářů, tak ať se jim zdají hezké sny. Škoda, že pohlednice má neobvyklý formát, který se na poště musí více frankovat a sběratelům se horko těžko vejde do sbírek.

LaKu


Obsah

 

SKIP