BULLETIN
SKIP

SVAZ KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR

1
2005

Aktuální číslo Archiv Obsah

Elektronická verze
Vydavatelské údaje

CO NOVÉHO

V regionech

Jižní Čechy hlásí

Březen měsíc internetu

U příležitosti BMI uspořádala jihočeská regionální organizace SKIP ve spolupráci s Městskou knihovnou v Českém Krumlově společné setkání zástupců samosprávy a knihovníků. Hlavním obsahem programu bylo zamyšlení nad úlohou a činností knihoven v malých obcích.

Postavení a možnosti malých knihoven v současném knihovnickém světě ozřejmil účastníkům předseda SKIP PhDr. Vít Richter. Dalším hostem byl pracovník Ministerstva informatiky Mgr. Martin Boka, který přiblížil Projekt internetizace knihoven. Člen Rady Jihočeského kraje ing. František Štangl, který má na starosti oblast kultury, památkové péče a cestovního ruchu, hovořil o možnostech podávání grantových projektů v rámci Jihočeského kraje a vyzval knihovny ke spolupráci. Regionální funkce knihoven a standardy VKIS představila pracovnice Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích PhDr. Zuzana Hájková ve svém příspěvku Program podpory zajištění regionálních funkcí knihoven.

Setkání mělo mezi účastníky kladný ohlas, jediným nedostatkem byla malá účast zástupců samosprávy způsobená sněmem starostů, který ve stejném termínu probíhal v nedalekém Větřní.

Daniela Wimmerová

Severní Morava

Casanova

Klub knihovníků Casanova vznikl v roce 2004 s cílem vytvořit společnou platformu pro odbornou knihovnickou a akademickou veřejnost knihovníků SM a Olomouckého kraje a pedagogů oddělení knihovnictví ÚBK FPF Slezské univerzity v Opavě. Klub má cca 20 členů - knihovníků, pedagogů, studentů. Od jeho založení se uskutečnila čtyři setkání, na kterých zástupci knihoven hovořili o zajímavých a neobvyklých formách práce ve veřejných knihovnách. Vojtěch Bártek, tajemník ITF uvedl činnost Institutu tvůrčí fotografie, Mgr. F. Štěpán, člen činohry SD v Opavě a externí spolupracovník oddělení literatury ÚBK, zahrál představení jednoho herce "Poslední noc s Hemingwayem". ÚBK na návrh zástupců knihoven sestavil pro knihovny seznam lektorů, kteří jsou ochotni provést přednášky pro veřejnost v rámci vzdělávacích cyklů, pořádaných knihovnami. Zajímavá je účast studentů bakalářského studia knihovnictví na ÚBK na setkáních klubu, kdy se rovněž i oni podílejí na přípravě programu.

Spolupráce Slezské univerzity v Opavě s regionální pobočkou SKIP10 pokračovala letos uspořádáním dvoudenní konference na půdě univerzity pod názvem Kniha v 21. století na téma Knihy a knihovny v estetické a etické výchově. Konference se jako přednášející i posluchači zúčastnili opět zástupci odborné a akademické veřejnosti. Přednesené příspěvky i živá diskuse byly podnětné pro všechny zúčastněné.

Jana Galášová

Chomutovsko

Co se týče dění v regionu, je všechno ve stádiu příprav a tak bych napsal až budou nějaké výstupy. Připravujeme společný výjezd na Svět knihy a stáž v Holandsku. Chystáme knihovnu regionu.

U nás v knihovně proběhl BMI. Vcelku již tradiční akce seminářů nebyla letos tak využita. Přičítám to vysokému povědomí o tomto mediu, které v lidech uvízlo. Snad i díky našim aktivitám. Udělali jsme letos ale poprvé seminář o digitální fotografii (http://www.knihovna.
klasterecko.cz/pages/akce.htm
). O to tedy zájem byl, a byla to parádní zábava. Firma ZONER nám zapůjčila své PHOTO STUDIO 7 a tak jsme upravovali své neumělé fotečky.

Na četné žádosti lidí (hlavně těch dříve narozených) chystám ještě jako dodatek BMI seminář "Ochrana domácích počítačů" který by měl bezradným lidem vysvětlit alespoň základní principy sebeobrany před napadením PC.

Martin Biša

Praha

23.3.2005 se konala tradiční pražská regionální konference SKIP za účasti asi 50 členů. Měla zajímavý průběh včetně bohaté diskuse. Byla zahájena zprávou Z. Houškové o Analýze mzdové, věkové a vzdělanostní struktury pracovníků knihoven v ČR 2003-2004 a pokračovala hodnocením činnosti pobočky za rok 2004 a návrhem plánu na rok 2005 - obé zajistila předsedkyně Dr. Nová. Do plánu se dostala i téměř tajná akce, ze které kol. Záviška prozradil vlastně jen název - Tajná skříňka. Ke všem bodům následovala zajímavá diskusní vystoupení. Na základě příspěvku Dr. Řeháka, ředitele Městské knihovny v Praze, se dostal do usnesení bod "Zabývat se rolí a postavením institucionálních členů v PO SKIP, resp. ve SKIP". Závěry k tomuto bodu budou jistě inspirativní i pro další RV.

Exkurze pořádané pražským výborem SKIP

V roce 2005 se zatím uskutečnily exkurze do:

  • knihovny Vysoké školy umělecko-průmyslové (17.1., zúčastnilo se 23 lidí) - prohlídka knihovny + klauzury (diplomové práce) + ateliéry celé školy
  • knihovny Pedagogického muzea J.A.Komenského v Praze (15.2., 20 lidí) - prohlídka knihovny + stálé i aktuální výstavy muzea
  • knihovny Uměleckoprůmyslového musea v Praze (28.2., 26 lidí) - prohlídka knihovny + aktuální výstavy "Holduj sportu, pohybu!"
  • knihovny Filozofického ústavu AV ČR (14.3., 17 lidí) - prohlídka knihovny (kompletně rekonstruovaná po povodni, protipovodňová ochrana)

Další plánované exkurze v roce 2005 jsou do knihovny Národního Muzea, pro velký zájem zopakujeme exkurze do VŠUP a UMPRUM, pravděpodobně navštívíme knihovnu Pedagogické fakulty UK nebo Národní pedagogickou knihovnu, knihovnu Hudební fakulty AMU, příruční knihovnu Archivu pražského hradu, a podíváme se znovu do pobočky Městské knihovny Praha na Smíchově a do knihovny Matematicko-fyzikální fakulty na Malé Straně. A samozřejmě rádi zareagujeme na náměty na exkurze od knihovníků!

Šárka Tafatová

Z ostatních regionů zprávy nedošly.
Obsah

 

SKIP