BULLETIN
SKIP

SVAZ KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR

1
2005

Aktuální číslo Archiv Obsah

Elektronická verze
Vydavatelské údaje

CO NOVÉHO

Zpráva o hospodaření SKIP za rok 2004
Daněné příjmy celkem 730.632,00 Kč
prodej publikací 7.580,00 Kč
pronájem a inzerce 105.500,00 Kč
pořádání akcí SKIP 617.552,00 Kč
vratka daněné 0,00 Kč
 
Nedaněné příjmy 1.082.781,04 Kč
úrok ČSS 2.853,54 Kč
daněný úrok 0,00 Kč
příspěvky půjčování lN 6.084,00 Kč
vratka nedaněné 12.346,00 Kč
grant 0,00 Kč
členské příspěvky 476.800,00 Kč
dotace MK a Ml 424.000,00 Kč
dary 0,00 Kč
grant úřad práce 160.697,50 Kč
převod dotace 0,00 Kč
 
Příjmy celkem 1.813.413,04 Kč
 
VÝDAJE
 
Výdaje odečitatelné
nákup materiál 17.037,00 Kč
provozní režie 41.141,00 Kč
cestovné 87.134,50 Kč
ubytování 168.121,00 Kč
nájem 8.692,00 Kč
tisk 27.867,00 Kč
poštovné 899,50 Kč
dohody o provedení práce 19.422,00 Kč
daně 2.012,00 Kč
poplatky bance 38,00 Kč
stravování 223.200,50 Kč
dar 1.941,00 Kč
vratka daněné 9.500,00 Kč
 
CELKEM odečitatelné výdaje 607.005,50 Kč
 
Výdaje neodečitatelné - dotace
nákup materiálu 32.600,50 Kč
provozní režie 89.633,10 Kč
cestovné 64.200,00 Kč
ubytování 52.757,00 Kč
nájem 15.278,00 Kč
tisk 16.781,00 Kč
překlady 0,00 Kč
poštovné 3.074,50 Kč
dohody o provedení práce 280.002,00 Kč
CELKEM výdaje dotace 554.326,10 Kč
 
Výdaje neodečitatelné
vstupenky 4.975,00 Kč
zvukové nosiče 6.084,00 Kč
poplatky bance 26.171,89 Kč
diety zahraničních hostů 0,00 Kč
zahraniční cesty 72.316,15 Kč
příspěvky IFLA 19.642,48 Kč
příspěvky jiným organizacím 38.974,14 Kč
stravování akce 0,00 Kč
nákup materiálu 17.470,30 Kč
provozní režie 70.401,90 Kč
cestovné tuzemské 63.699,58 Kč
ubytování 93.420,36 Kč
nájem 0,00 Kč
tisk 95.178,30 Kč
poštovné 31.656,00 Kč
dohody o provedení práce 58.564,00 Kč
daň z dohod 3.321,00 Kč
občerstvení 43.143,70 Kč
dary 12.822,00 Kč
stravování příspěvky 34.400,00 Kč
příspěvek VH 7.300,00 Kč
ceny 6.400,00 Kč
ostatní náklady neodečitatelné 850,00 Kč
vratka nedaněné 16.546,10 Kč
vratka dotace 0,00 Kč
vyúčtování daru 0,00 Kč
Výdaje z příspěvků celkem 723.336,90 Kč
 
Výdaje neodečit. celkem 1.277.663,00 Kč
 
Výdaje celkem 1.884.668,50 Kč
Hospodářský výsledek -71.255,46 KčObsah

 

SKIP