BULLETIN
SKIP

SVAZ KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR

1
2005

Aktuální číslo Archiv Obsah

Elektronická verze
Vydavatelské údaje

ATLAS

Úsek vzácných tisků MKP

Skladba fondu úseku vzácných tisků Městské knihovny v Praze je velmi rozmanitá. Obsahuje beletrii, naučnou literaturu, teatralia, pragensia, hudební tisky, knihy z oboru umění, bibliofilie, plakáty, reprinty vzácných českých historických knih, mapy, archiválie, novodobější rukopisy, fotografie, grafiky, kuriozity a historická periodika. Mezi další zajímavosti fondu patřily před povodní původní vazby. Nejstarší knihou je inkunábule - Pražská bible z roku 1488. Mezi cenné tisky současnosti patří kolekce děl Josefa Váchala. Celkem fond před povodní čítal na 20 000 sv.

Pracoviště úseku vzácných tisků Městské knihovny v Praze 7, na Ortenově náměstí v Holešovicích bylo zaplaveno a zničeno při povodni v srpnu 2002. Bylo proto nutné vybudovat nové pracoviště, kde bude možné vysoušet, restaurovat a katalogizovat zachráněné dokumenty. Pražská plynárenská pronajala Městské knihovně v Praze za symbolickou cenu malou dvoupodlažní budovu v Praze 6, U Brusnice.

Po náročné rekonstrukci mohla MKP v těchto prostorách díky sponzorským darům špičkově zařídit restaurátorskou dílnu, kde se dají provádět i náročné zásahy, a vybavit zázemí pro zpracovávání a pozdější zpřístupnění tisků veřejnosti. Nové pracoviště úseku vzácných tisků bylo oficiálně zprovozněno 2. 12. 2004. Při této příležitosti byl vystaven originál Pražské bible a grafika Prahy z roku 1493. Přítomni byli významní hosté z oblasti kultury, sponzoři a novináři.

V celém objektu je možné regulovat díky klimatizaci úroveň teploty a vlhkosti tak, aby odpovídala potřebám uloženého fondu. V depozitáři jsou speciální kompaktní regály, s perforovanými stěnami, roštovými policemi a segmentovou ochrannou stříškou proti zatečení vody (pro případ havárie vodovodního potrubí, poškození střechy apod.). Objekt je chráněn elektronickým zabezpečovacím zařízením, napojeným na městskou policii.

Kvůli hygienickým opatřením je zatím toto pracoviště veřejnosti nepřístupné. Toto rozhodnutí se jeví rozumné především proto, že se restaurátoři nyní přednostně věnují vysušování cca 3 500 sv., které jsou ještě zamraženy. V jednom z depozitů využívají k tomuto účelu vakuových baliček, zatím nejvhodnějšího způsobu pro sušení knih v kožených, polokožených a pergamenových vazbách.

Vybavení restaurátorské dílny je rozmanité. Za všechny jmenujme například vakuový stůl, který věnoval Chicago Sister Cities International Program. Za pomoci tohoto přístroje se dolévají, doplňují a dokližují silně poškozené papírové dokumenty. Je zvláště vhodný pro choulostivé materiály.

Součástí sbírky vzácných fondů uložené v Holešovicích byla též historická periodika v celkovém počtu 3 500 sv. Zatím není znám přesný počet zachráněných titulů, ale protože se jedná o tisky převážně z 19. stol., míra jejich poškození je značná.

Z povodňových peněz Ministerstva kultury jsme zakoupili čtečku Gideon a mikroscaner, které umožní aspoň touto formou zpřístupnit a nahradit originály poškozených periodik, jež se budou výhledově restaurovat nebo ukládat do ochranných obalů. Období, po které úsek vzácných tisků nebude zpřístupněn veřejnosti, se odhaduje zhruba na 2-3 roky.

Díky finančním prostředkům z grantového projektu VISK 6 - Národní program digitálního zpřístupnění vzácných dokumentů - Memoriae Mundi Series Bohemica, bylo možné převedení nejstaršího tisku Městské knihovny v Praze Pražské bible z roku 1488 a tisky P. Lonicerus, Insignia sacrae z roku 1597, na CD-ROM a je možné si je prohlédnout na www.memoria.cz. Byla tím završena úspěšná záchrana Pražské bible a zpřístupnění ojedinělého tisku z knihovny Emmy Destinnové.


Pavla Puršová


Obsah

 

SKIP