BULLETIN
SKIP

SVAZ KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR

1
2005

Aktuální číslo Archiv Obsah

Elektronická verze
Vydavatelské údaje

ATLAS

Místní knihovna Kbely

Dne 2. února 2005 byla starostou Městské části Praha 19, p. Pavlem Žďárským, za účasti zástupců Magistrátu hl. m. Prahy a dalších hostů, slavnostně otevřena Místní knihovna Kbely. Nová knihovna se nachází v přízemí budovy radnice MČ Praha 19, jejíž rekonstrukce a přístavba byla dokončena v roce 2004. Důstojně působící architektura radnice (dodavatel Geosan Praha) byla dotvořena reprezentativním interiérovým vybavením. Realizace projektu se na základě veřejné soutěže ujala místní firma Ateliér VPK.

Vraťme se však o pár desetiletí nazpět. Knihovna totiž 26. října 2005 oslaví již 85 let od svého založení, o které se zasloužil učitelský sbor obecné školy. Tenkrát jí dokonce místní školní rada propůjčila sborovnu školy. V průběhu let se kbelská knihovna několikrát stěhovala, často do nepříliš vhodných prostor. Do roku 2004 sídlila v přízemí objektu zdravotního střediska, kde měla k dispozici pouze jednu nedostačující místnost, kam se jen s velkými obtížemi umístil knihovní fond čítající více než 12 000 knihovních jednotek, natož pak alespoň jedna počítačová stanice s přístupem k síti Internetu.

Proto v loňském roce MČ Praha 19 rozhodla o umístění knihovny do přízemí nově zrekonstruované radnice, zadala projekt a prostřednictvím Magistrátu hl. m. Prahy požádala o finanční prostředky z fondů EU. Vynaložené finanční prostředky na vybavení knihovny by měly být Praze následně přiděleny ve výši 50 % prokázaných nákladů. Celkové náklady na vybavení knihovny činily 1,2 mil. Kč a byly pokryty z rozpočtu hlavního města Prahy.

Součástí moderně koncipované knihovny je originální dětský koutek, který upoutá nápaditými dřevěnými detaily (např. housenka jako věšák s odkládací plochou) z dílny absolventek oboru herní předměty VOŠ-SUPŠ Praha, se kterými projektant Ateliér VPK spolupracuje. Dětský koutek je vybaven televizí, přehrávačem videokazet, DVD nosičů, promítacím plátnem a projektorem.

Celková rozloha knihovny činí 105 m2, z toho 90 m2 připadá na výpůjční prostory knihovny, 15 m2 zaujímá dětský koutek a po 8 m2 internetová studovna se třemi pracovními stanicemi a kancelář pro dvě pracovnice knihovny. Kuchyňku a sociální zařízení nemá knihovna vlastní, ale je umístěno v přízemí budovy ÚMČ Praha 19. Interiér je vybaven knihovními regály na míru, atypickým výpůjčním pultem, dvěma kulatými stoly a pohodlnými židlemi. Knihovna působí přívětivě a optimisticky (dětský koutek) a zároveň útulně, čemuž napomáhají také vhodně vybrané obrázky na stěnách (jedná se vlastně o komorní krátkodobé výstavy dětských i profesionálních výtvarných děl).

Knihovna poskytuje základní knihovnicko-informační služby, pořádá vzdělávací a kulturní akce pro všechny věkové kategorie a postupně se připravuje na automatizovaný provoz . Pro veřejnost je knihovna otevřena v pondělí a ve středu od 9:00 do 17:45 hod., ve čtvrtek od 9:00 do 11:45 hod. Přejme jí tedy co nejvíce spokojených čtenářů a návštěvníků.

Mgr. Dagmar Volencová


Obsah

 

SKIP