BULLETIN
SKIP

SVAZ KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR

1
2005

Aktuální číslo Archiv Obsah

Elektronická verze
Vydavatelské údaje

ATLAS

Městská knihovna Náchod - dokončení rekonstrukce

V Bulletinu SKIP č.1/2004 jsme informovali o první etapě rekonstrukce Městské knihovny v Náchodě, jejímž výsledkem byly nové prostory v suterénu (depozitář), v přízemí a mezipatře budovy (oddělení pro dospělé čtenáře). V tomto čísle podáváme zprávu o úspěšném dokončení tohoto díla. V roce 2004 pokračovaly stavební úpravy v 1. poschodí, které bylo věnováno dětským čtenářům a návštěvníkům. Samozřejmostí je rozsáhlý volný výběr knihovního fondu a přístupy na internet i k multimediálním encyklopediím. Pamatováno je na další aktivity dětí, jako jsou soutěže, výstavky literárních a výtvarných prací, činnost čtenářského kroužku, besedy knihovnického minima, besedy s autory, ilustrátory aj. Variabilní nábytek umožňuje vytvoření samostatných míst ke studiu nebo uspořádání konference či besedy. V mobiliáři je zakomponován také prostor pro maňáskové divadlo, které je s úspěchem využíváno i při jiných akcích. Nechybí ani část se žíněnkami a hračkami pro nejmenší návštěvníky knihovny. Nové oddělení pro děti bylo otevřeno 15. června 2004.

2. poschodí budovy se zachovanými původními interiéry s uměleckou výzdobou ve stylu art-deco prošlo náročnými restaurátorskými pracemi. V součinnosti se státní památkovou péčí byly instalovány nové textilní tapety, restaurována původní vlýsková podlaha, svítidla a další prvky. Knihovnické využití prostoru zůstalo zachováno. Je zde studovna s čítárnou a sálek pro kulturní pořady. Posledními akcemi loňského roku byla oprava fasády budovy a vnější renovace původních výkladců v přízemí. Knihovna na pěší zóně v centru města tak láká kolemjdoucí ke vstupu i svými velkými výlohami, které odkrývají podstatnou část dění uvnitř. Stavební úpravy památkově chráněné a nyní také bezbariérové budovy umožnily modernizovat a rozšířit prostory pro veřejnost i zázemí pro pracovníky knihovny. Každé poschodí knihovny získalo svoji specifickou atmosféru, k níž přispívá i na míru vyrobený mobiliář. Dvouletá postupná rekonstrukce, převážně vždy za provozu alespoň části knihovny, nebyla pochopitelně jednoduchým obdobím. Proto zde zdůrazním osobní pozitivní zkušenost, kterou byla velmi dobrá spolupráce s dvěma klíčovými osobnostmi stavby, a to se stavbyvedoucím a stavebním dozorem. Na závěr pár čísel. Zhotovitelem díla byla firma Jiří Fabián Stavos Náchod s dalšími subdodavateli, zejména restaurátorských prací. Celkové náklady činily 22,6 mil. Kč, z toho náklady na vybavení interiéru byly 4 mil. Kč. Investorem celé akce bylo město Náchod.

Mgr. Marie Sobotková


Obsah

 

SKIP