BULLETIN
SKIP

SVAZ KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR

4
2004

Aktuální číslo Archiv Obsah

Elektronická verze
Vydavatelské údaje

Informační servis

Novým ředitelem Národní knihovny České republiky byl jmenován Mgr. Vlastimil Ježek. Do funkce ho uvedl 15. září 2004 náměstek ministra kultury Dr. Zdeněk Novák.

* * *

Polabský knižní veletrh 2. až 5. září 2004 v Lysé nad Labem První ročník Polabského knižního veletrhu, který se konal na výstavišti v Lysé nad Labem od 2. do 5. září 2004, se vlastně zrodil na přání veřejnosti. "Sami návštěvníci za námi chodili a říkali, že knížky v naší výstavní dramaturgii chybí", vysvětluje ředitelka výstaviště Helena Švarcová.


Dalším důvodem je zaujetí literaturou a přesvědčení, že je třeba lidem a především mladé generaci předkládat kvalitní nabídku knižní kultury, která je u nás tradičně na velmi vysoké úrovni, a vytvářet tak protiváhu k pseudokultuře šíření masovými sdělovacími prostředky.

Zorganizovat novou výstavu a především ji prosadit do povědomí odborné i laické veřejnosti není možné za několik měsíců, které měl náš organizační tým k dispozici. Je to, obrazně řečeno, běh na dlouhou trať. I přesto se domnívám, že se nám první krok podařil. Zúčastnily se čtyři desítky vystavovatelů a proběhlo několik zajímavých doprovodných akcí. Například výstava (soubor dokumentů z nymburského muzea a fotografie Milana Richtermoce) k devadesátému výročí narození spisovatele Bohumila Hrabala, výstava Nejkrásnější české knihy roku 2003, výstava o životě a díle spisovatele a nakladatele Vladimíra Sainera, křty nových knih, literární besedy, výstavy ilustrátorů. Byla udělena literární cena Klubu čtenářů Bohumila Hrabala nakladatelství Torst za knihu Tomáše Mazala Spisovatel Bohumil Hrabal a cena Města Lysá nad Labem nakladatelství Laguna za encyklopedickou publikaci Jaroslava Čvančary Někomu život, někomu smrt.

Druhý ročník Polabského knižního veletrhu je naplánován na 8. - 11. září 2005. Novinkou bude společná prodejní expozice, která umožní účast i těm úplně nejmenším nakladatelům. Již nyní se začíná rodit dramaturgie, v níž se opět objeví osobnost Bohumila Hrabala, jež je úzce spjata s regionem, bude vyhlášena literární soutěž, výtvarná soutěž, budou uděleny literární ceny, uskuteční se autorské čtení amatérských literátů.

Jan Řehounek, manažer veletrhu

Knihovny Středočeského kraje se prezentovaly ve stánku stejného názvu. Jeho výzdobu, instalaci a služby v něm zajišťovala Středočeská vědecká knihovna v Kladně. Při službách pomáhali také zaměstnanci MěK v Lysé nad Labem, Poděbradech a v Nymburce. Během veletrhu se ve stánku scházela středočeská knihovnická obec, projednávaly se u kávy aktuální záležitosti oboru, ale i záležitosti jiné, nechyběla ani dobrá nálada. Shodli jsme se na tom, že ačkoli měl veletrh letos svou premiéru, vydařil se a připravil si slušnou pozici pro příští rok.

Jan Helcelet, SVK v Kladně

ADRESY

www.nkp.cz/ezb - elektronická knihovna časopisů v anglické a německé verzi
www.portalknihy.cz - informace o českém knižním trhu www.verejnasprava.cz - portál veřejné správy (včetně adresáře knihoven)


OMYLY REDAKCE

V příloze Bulletinu SKIP 2004/2 věnované valné hromadě v seznamu předsedů RV SKIP bylo chybně uvedeno jméno předsedkyně RV Střední Čechy. Správně má být Mgr. Naděžda Čížková, e-mail: cizkova@kjd.pb.cz. Redakce se omlouvá.


DOŠLO DO REDAKCE

Adresár akademických knižníc v Slovenskej republike v roku 2004
Snadné vyhledávání adres, webových stránek, e-mailů a telefonních čísel a faxů akademických knihoven Slovenských knihoven. Vydala Slovenská pedagogická knižnica Bratislava a Žilinská univerzita v Žilině - Univerzitná knižnica v nákladu 150 výtisků.

Bulletin Slovenskej asociácie knižníc
Podobnost rubrik, témat a uveřejněných událostí s naším bulletinem není náhodný. Rozhodně by stálo zato tyto časopisy pravidelně číst a vyměňovat nejen mezi redakcemi obou časopisů, ale i mezi SKIP a SAK, alespoň na úrovni výkonných výborů. ISSN 1335-7905. Ročník 12. Číslo 1. 2004. Bratislava. Vydává SAK 4x ročně.

U NÁS Knihovnicko-informační zpravodaj Královéhradeckého kraje Číslo 1,2,3, ročník 14, 2004
Zdařile graficky a obsahově vyvedený časopis nejen pro knihovníky, ale i pro širokou veřejnost v kraji. Bohatost rubrik a šířka témat přesvědčuje čtenáře o kvalitě časopisu. S chutí jsme si přečetli např. rubriku Šumné knihovny. Vydává Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové

Deset a jeden knihovnický týden Šrámkova Sobotka 1993 - 2003
Volná příloha knihovnicko-informačního zpravodaje U nás Číslo 1, ročník 13, 2003 Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové Přehled a zajímavý komentář a fotodokumentace ke knihovnickým týdnům v Sobotce během výše uvedených let. Najdeme zde i výběr z dopisů účastníků knihovnických akcí, postřehy organizátorů a další úvahy o knihovnících a čtenářské veřejnosti.

PLŽ - Plzeňský literární život Číslo 9,10, ročník III
Opět nám všem už známý časopis plný krásných literárních rubrik a fejetonů. Kdo ho čte pravidelně, dá nám jistě za pravdu, že se nebude nudit. Plzeňáci se projevují velmi činorodě.

AKTUALITY - Informácie z knižničnej a informačnej vedy a praxe 1/2004, vydává: Univerzitná knižnica v Bratislavě
Referuje o důležitých zahraničních knihovnických informačních akcí, uveřejňuje postřehy našich slovenských kolegů v oblasti knihovnické a informační vědy a přináší úvahy a hodnocení aktuálních událostí evropského knihovnictví. Dočteme se zde i slovenském týdnu knihoven a o nových knihovnických centrech a depozitech a elektronických databázích. Jen pro zajímavost: cena jednoho výtisku je 600,- Sk.

Připravil Ivo MirošovskýObsah

Optimalizováno pro MSIE 5.5 a Netscape 6.0

SKIP