BULLETIN
SKIP

SVAZ KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR

4
2004

Aktuální číslo Archiv Obsah

Elektronická verze
Vydavatelské údaje

Co nového ve SKIP

V REGIONECH

STŘEDOČESKÝ KRAJ

Od obnovy regionálních funkcí se těžiště aktivit středočeské regionální organizace SKIP přesunulo od vzdělávání knihovníků ke klasické spolkové činnosti. Snažíme se vzájemně poznávat a vyměňovat si zkušenosti. Ideálním prostředkem k takovému kontaktu jsou v případě našeho kraje, který postrádá přirozené centrum, společné zájezdy po knihovnách. Během jízdy autobusem se účastníci seznámí, při návštěvách knihoven mají prostor i čas na výměnu zkušeností a inspiraci k vlastní práci. Ukázalo se, že velmi dobře může zájezd zapůsobit ve prospěch navštívené knihovny u jejího zřizovatele. Už se nám stalo, že díky tak velké návštěvě se do knihovny poprvé konečně dostavila i starostka obce.

Každoročně organizujeme zájezd po knihovnách jednoho z dvanácti okresů. Letos jsme se zaměřili na knihovny okresu Praha-východ. Navštívili jsme celkem čtyři knihovny. První na trase, knihovna ve Velkých Popovicích, byla zářnou ukázkou šikovnosti a obětavosti českého knihovníka - v tomto případě knihovnice. V obci s necelými dvěma tisíci obyvatel poskytuje knihovnické služby zejména v letní sezóně i velkému počtu chalupářů a rekreantů. Knihovna je přirozeným kulturním centrem obce, pořádá výstavy, přednášky i besedy, paní knihovnice pravděpodobně nikdy nepoužila slovo zavřeno.

Druhou navštívenou byla Husova knihovna v Říčanech. Vykonává regionální funkci pro celý okres. Sídlí v centru města v budově městského úřadu, avšak ve velmi stísněných prostorech. Čtenář se mezi regály sotva protáhne a výšky knih nad sebou nedohlédne. Studijní místo u počítače může využívat jen jeden čtenář a nesmí být korpulentní, jinak by to pro něj mohlo být velmi nepohodlné. Tyto nedostatky mu vynahrazuje ochota a erudovanost místních knihovnic a skvělý knihovní fond, který může říčanským leckterá větší knihovna závidět. Prostorově trochu lépe je na tom oddělení pro děti, které nyní sídlí v blízkosti víceletého gymnázia a základní školy v místě bývalého obchodu, v poněkud klidnější obytné zóně. V říčanské knihovně nám bylo příjemně, zdejší knihovnice kromě své profese ovládají i umění kuchařské, jak jsme se mohli přesvědčit na vynikajících praktických vzorcích, které pro nás připravily.

Velmi odlišné prostředí nám nabídla knihovna v Čelákovicích. Počtem obyvatel jsou Čelákovice přibližně stejné jako Říčany. Čelákovická knihovna sídlí ve vile, kterou si jako své sídlo dala počátkem minulého století postavit zdejší bohatá mlynářka. Skutečně jsme se tu cítili jako v pokojíčku. Dojem příjemného domácího prostředí navozují koberce, dřevěné obložení interiérů i rozměry místností. I zde je využita každá píď volného místa, i tato knihovna už bojuje s nedostatkem prostoru na nové knihy.

Poslední návštěvu jsme vykonali v nedávno zrekonstruované knihovně v Brandýse nad Labem - Staré Boleslavi. Obývá první patro funkcionalistického domu postaveného pro městskou záložnu. Pro obdivovatele historických stavebních stylů je tento interiér opravdovou lahůdkou. Místnosti byly velmi citlivě opraveny, zachovala se původní okna včetně kování, dřevěné obložení stěn a další detaily. Ve stejném stylu je i nově vyrobený nábytek a doplňky. Že si v Brandýse - Staré Boleslavi umějí s interiérem knihovny poradit jsme ocenili i při návštěvě pobočky - maličký, ale velmi účelně a moderně využitý prostor.

Každá z navštívených knihoven nás oslovila jinými zajímavými detaily, z každé jsme si odnesli poznatky, které obohatí naši práci, ať už přímo se čtenářem, v jednání se zřizovatelem, při zařizování a úpravách interiéru atd. Velký dík patří organizátorkám zájezdu, kolegyním z Husovy knihovny v Říčanech.

Naděžda Čížková

AKTUÁLNĚ Z REGIONU č. 06

Již několik let se regionální výbor SKIP snažil o navázání spolupráce s našimi německými kolegy v Euroregionu LABE-ELBE. Podporu jsme našli teprve u Fachstelle für öffentliche Bibliotheken Dresden. 8. listopadu se konala schůzka v sídle nadace Brücke - Most v Drážďanech a 9.listopadu proběhlo setkání v Městské knihovně v Pirně. Za českou stranu byli přítomni dva zástupci Severočeské vědecké knihovny v Ústí n. L. Jednalo se o možných společných projektech a perspektivách spolupráce. Byla ustavena pracovní skupina pro knihovny v rámci euroregionu, která by měla zajistit plnění některých stanovených úkolů (vydávání propagačních materiálů, brožur, pořádání společných seminářů) a upevňovat vzájemné kontakty. Česká strana má možnost získat knihy v německém jazyce (v Pirně dochází k transformaci dvou poboček a některé knihy bude možné získat). Naši němečtí kolegové by přivítali nové knihy pro mládež od 13 do 20 let v českém jazyce, protože součástí Městské knihovny v Pirně je školní knihovna, kde jsou i knihy v českém jazyce pro potřeby žáků Gymnázia Friedricha Schillera.

Více než 35 členů našeho svazu se zúčastnilo tematického zájezdu do pražských knihoven. Ve středu 13. října jsme měli možnost navštívit Nosticovskou knihovnu na Malé Straně. Byla to mimořádná příležitost prohlédnout si historickou knihovnu a vyslechnout úžasný výklad PhDr. Helgy Turkové z knihovny Národního muzea. Stejně tak všechny nadchla pobočka MKP na Smíchově. Byly jsme velice srdečně přijati a měly možnost, každá podle svého zájmu, seznámit se s činností knihovny. V prostorech původní tržnice se povedlo vytvořit více než moderní knihovnu. Velice příjemné prostředí svádí k tomu, aby se sem uživatel nebál vstoupil a trávil zde volný čas. Ideální prostor místnosti vybavené počítači umožňuje pořádání pravidelných kurzů školení počítačové gramotnosti. Je to skutečně knihovna otevřená - takové by měly být v budoucnu všechny veřejné knihovny. Na zámku rodiny Lobkowiczů v Nelahozevsi měli někteří z účastníků zájezdu možnost podívat se do zámecké knihovny. Jinak byla pro všechny zajištěna prohlídka zámku. Při zpáteční cestě jsme byli pozváni manželi Bláhovými do Knihovny roku 2004 do Kostomlat pod Milešovkou. Malá obecní knihovna vybudovaná s láskou a cílem, aby tu našel každý uživatel potřebné informace, mohl si vypůjčit knihy, aby se zde všichni návštěvníci dobře cítili. Knihovna je v této obci střediskem kulturního dění. Přesně to ohodnotila jedna z účastnic zájezdu když prohlásila: "je to v lidech". Dá se říci, že jsme ten den viděli knihovny, kde … je to všechno v lidech. V lidech, kteří ochraňují historické fondy, budují moderní otevřené knihovny ať již ve velkoměstě nebo v docela malé obci a dělají více než dobře svoji práci.

AK

NA RYNKU UŽ POOSMÉ

To, že knihovna není jen o půjčování rekreačního čtení, se snažíme dokazovat co nejčastěji. Nejinak tomu bylo i ve středu 8.9.2004 na říčanském náměstí, kdy jsme pořádali již osmý ročník Galerie pod širým nebem - Malování na rynku.

Sloganem "Namalujte čarodějku, dostanete třeba žvejku" se nám i letos podařilo přilákat spoustu dětí. Jelikož čarodějnictví a podobná témata jsou nyní velmi populární nejen v knižním, ale i filmovém zpracování, neměl nikdo se ztvárněním čarodějných postav potíže. Takže náměstí zaplavily jak babice s nezbytným kocourem a bradavicí na nose, tak i éterické čarodějky a nejedna z nich měla i koště Harryho Pottera.

Letošní ročník byl již osmým, tak by možná stálo za to trošku zavzpomínat na ty předchozí. Poprvé jsme malovali v roce 1997, téma znělo "Čím budu". Zjistili jsme, že děti mají o svém životě zajímavé představy. Na obrázcích se objevila různá povolání od popeláře až po pana prezidenta. V dalším ročníku jsme dali dětem za úkol ztvárnit "Naše město". Ovšem rok poté se naše knihovnické duše potěšily ještě více při tématu "Moje nejmilejší kniha". V roce 2000 ve čtvrtém ročníku jsme se vrátili zase domů, malovalo se "Moje město, můj kraj". V následujícím roce nám svitla naděje na novou knihovnu, proto nás velmi zajímaly představy našich dětských čtenářů, proto téma "Naše nová knihovna". Nakonec ze stavby sice sešlo, ale alespoň máme inspiraci. V šestém ročníku jsme popustili uzdu fantazii zase jiným směrem a přišla "Strašidla z hradů a zámků", některých jsme se skoro báli. V sedmém, loňském ročníku, nás zajímalo, jak se děti poperou s dalším úkolem : "Namaluj zvířátko, dostaneš lízátko". To, co nás dospělé dostává do rozpaků, není pro děti vůbec problém. A tak nádherní velbloudi, koně, psi a jiní živočichové zaplavili na jedno odpoledne celé náměstí.

Jsme moc rádi, že se setkáváme s hojnou malířskou účastí. Pokud bychom spočítali všechny výkresy, které děti v průběhu těch osmi let namalovaly, dostaneme se skoro ke dvěma tisícům. Tolik krásných obrázků je pro nás tou nejkrásnější odměnou a už se těšíme na další ročník!

Husova knihovna v ŘíčanechObsah

Optimalizováno pro MSIE 5.5 a Netscape 6.0

SKIP