BULLETIN
SKIP

SVAZ KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR

4
2004

Aktuální číslo Archiv Obsah

Elektronická verze
Vydavatelské údaje

Co nového ve SKIP

Z ÚSTŘEDNÍCH ORGÁNŮ

2. zasedání předsednictva VV SKIP se konalo 9.11.2004. Zvolilo za místopředsedkyni kol. Miloslavu Faitovou, tajemnicí kol. Zlatu Houškovou a za předsedu zaměstnanecké sekce schválilo kol. Tomáše Řeháka. Dále bylo zevrubně připravováno výjezdní zasedání VV SKIP, které se bude konat 7.-9. prosince 2004 ve Vyškově. Se šéfredaktorem Bulletinu SKIP byla projednávána ediční činnost SKIP v roce 2005 a návrh smlouvy o spolupráci s firmou Ceiba. Obsáhle se probíraly otázky mezinárodní spolupráce, zejména přípravy výměnných stáží se zahraničními spolky. Zajímavou nabídku dostal svaz od pořadatelů výstavy Země živitelka 2005 na prezentaci SKIPu formou výstavy, semináře atd.

Redakční rada Bulletinu SKIP zasedala 26.10. Podrobně hodnotila s řadou kritických poznámek č. 2 a 3 a zabývala se přípravou 4. čísla ročníku 2004. Ve druhé části jednání rozebírala návrh koncepce ročníku 2005, předložený šéfredaktorem časopisu, který částečně inovuje obsah i grafickou úpravu: mj. končí anketa Co se nejvíce půjčovalo, jedno číslo bude převážně monotematické, zavádějí se rozhovory s funkcionáři SKIP. Bulletinem SKIP se bude zabývat i výjezdní zasedání VV. Zvláštní číslo 2005 by mělo být věnováno buď finskému nebo švédskému knihovnictví. Připravuje se také razantní nástup ve vydávání dalších čísel edice Aktuality SKIP. Už začátkem roku 2005 vyjde práce prof. Jiřího Cejpka Proměny let devadesátých.Obsah

Optimalizováno pro MSIE 5.5 a Netscape 6.0

SKIP