BULLETIN
SKIP

SVAZ KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR

4
2004

Aktuální číslo Archiv Obsah

Elektronická verze
Vydavatelské údaje

IFLA V ARGENTINĚ

V pořadí druhý světový knihovnický a informační kongres Mezinárodní federace knihovnických asociací a institucí IFLA (ve skutečnosti šlo již o 70. výroční konferenci IFLA) se letos konal ve dnech 22. - 27.srpna 2004 v hlavním městě Argentiny v Buenos Aires. (http://www.ifla.org/IV/ifla70/cinfo-e.htm)

Tato vrcholná světová knihovnická akce se uskutečnila poprvé v historii IFLA v Latinské Americe, a proto to byla pro jihoamerické knihovníky a knihovny velice prestižní událost. Účastníky kongresu ve vstupním informačním materiálu srdečně přivítal sám argentinský prezident Néstor Kirchner. Vysoce ocenil roli knihoven a knihovníků, popřál kongresu úspěšný průběh a jeho účastníkům příjemný pobyt v Buenos Aires. Tento kongres - některými nazvaný "kongres tango" - se stal skutečně latinskoamerickou záležitostí. Svědčí o tom čísla o počtu delegátů z jednotlivých zemí. Z Argentiny jich bylo 618, z Brazílie 117, z Chile 109. Celkový počet účastníků ze 121 zemí činil 3 835, tedy přes 22% bylo z jihoamerických států.

Hlavní téma letošního kongresu "Knihovny: Nástroje výchovy a rozvoje" (Libraries: Tools for Education and Development) se probíralo na více než 220 zasedáních, v plénu i v sekcích nebo při plakátových sděleních. Nejdůležitější jednání (celkem jich bylo 40) byla tlumočena simultánně do pěti jazyků IFLA - do španělštiny, angličtiny, francouzštiny, ruštiny němčiny, čímž byl dosažen rekord v porovnání s předchozími výročními konferencemi.

Zahajovací plenární zasedání se konalo ve slavném Teatro Colón, v divadelní budově, která patří v argentinském hlavním městě k největším a nejobdivovanějším divadelním scénám. Zahájila je paní Kay Raseroka z Botswany, současná prezidentka IFLA. Hlavní referát na téma "Kniha v globalizovaném světě" pronesl významný argentinský spisovatel Tomás Eloy Martínez. S velkým zájmem bylo přijato vystoupení Adolfo Peréze Esquivela, argentinského nositele Nobelovy ceny, nazvané "Mezi zdmi informací a svobody". Stejně početně bylo navštíveno i zasedání k problematice celoživotního vzdělávání s čelnými představiteli UNESCO, na němž zazněly informace "z první ruky" o výsledcích Světového summitu o informační společnosti (I. fáze - Ženeva, prosinec 2003) a o přípravách jeho druhé fáze (Tunis, listopad 2005).

Ke konferencím IFLA nerozlučně patří velká výstava firem, tentokrát se zde na ploše 1 392 m2 představilo 96 vystavovatelů, pro delegáty na výstavě fungovaly internetové kavárny. Mezi vystavovateli byly také velké národní knihovny, vydavatelství a vzdělávací instituce.

Při večerních společenských a kulturních akcích se pořadatelé snažili přiblížit účastníkům kongresu argentinskou národní kulturu, folklor, historii. Samozřejmě nikdy nechyběly ani excelentní ukázky argentinského tanga. K doprovodnému společenskému a kulturnímu programu patřilo slavnostní zahájení výstavy firem "Opening Party", sponzorované firmou Thomson ISI, kulturní večer v místním operním divadle, sponzorovaný vydavatelstvím K. G. Saur a Thomson Gale, a společenské akce pořádané dalšími firmami a zastupitelskými úřady. České velvyslanectví tentokrát projevilo o české delegáty již před kongresem zájem a uspořádalo krátké podvečerní setkání v prostorách ambasády.

V průběhu kongresu měli delegáti možnost navštívit některou z 23 argentinských knihoven nejrůznějších typů - v Buenos Aires a okolí nebo v blízkém městě La Plata, které je metropolí provincie Buenos Aires. Delegáti se také mohli přihlásit se na některou ze třinácti - jistě zajímavých, ale finančně náročných - exkurzí v Buenos Aires a okolí; nejlevnější byla prohlídka Buenos Aires za 10 amerických dolarů.

Jednou z mých prvořadých povinností bylo aktivně se zúčastnit zasedání a programů organizovaných Standing Committee for Public Libraries (SCPL) - tedy stálým výborem, jehož jsem členkou. Výbor kromě řady svých aktivit vydává dvakrát ročně mezinárodní bulletin "Newsletter IFLA Section of Public Libraries", poslední číslo vyšlo v srpnu 2004 (http://www.ifla.org/VII/s8/news/pl-newsletter30.pdf). Sešel se na svém prvním zasedání už v neděli ráno (22. srpna 2004). Ve smyslu zadaných úkolů jsem pro toto zasedání připravila stručnou zprávu o situaci v českém veřejném knihovnictví, věnovanou zejména Koncepci rozvoje knihoven v České republice v letech 2004 - 2010. (http://www.ifla.org/ VII/s8/annual/cr04-cz.htm) Tyto zprávy "country reports" zpracovávají pravidelně i další členové výboru, je možné se s nimi seznamovat na webu IFLA (http://www.ifla.org/VII/s8/annual/country.htm).

Výbor na svých dvou zasedáních projednával řadu bodů, které se týkají plánovaných úkolů, strategického střednědobého plánu, detailní přípravy akcí na stávající konferenci i návrhů na programy pro konferenci budoucí, schvaloval kromě plánu i rozpočet výboru a vyúčtování vynaložených nákladů.

Od výroční konference IFLA v Bostonu (2001) se každoročně koná setkání představitelů národních knihovnických spolků, které nesporně přispívá k lepšímu vzájemnému poznání a seznámení. Národní knihovnické spolky jsou totiž páteří této mezinárodní federace. Tentokrát byla opět na programu debata o výši členských příspěvků národních členů. Nová "pokladní" (treasurer) pí. Ingrid Parent z Kanady informovala o výsledcích poštovního hlasování o způsobu stanovování výše členských příspěvků od příštího roku. IFLA hledá způsob, jak udržovat s národními členy co nejužší kontakt. Na tomto zasedání se představil nový generální sekretář IFLA, kterým se stal pan Ramachandran Rasu z Indie.

Na programu závěrečného plenárního zasedání (Closing Session) byla panelová diskuse na téma "Globální partnerství v informační společnosti". Bohužel se omezila pouze na vystoupení pana Alexe Byrna z Austrálie (to je budoucí předseda IFLA - zastává funkci "President-elect") a pí. Mirji Ryynanen, bývalé členky Finského a Evropského parlamentu. Hlavním bodem jednání bylo pak hodnocení konference, vyznamenávání a děkování. Byly vyhlášeny výsledky soutěže o nejlepší bulletin, zvítězil "Newsletter" sekce Library and Research Services for Parliaments, soutěž o nejlepší poster vyhrála Verena Tibljas z Chorvatska.

Součástí závěrečného zasedání je vždy také představení místa, v němž se bude konat příští kongres. Tentokrát to bylo seznámení s norským Oslo. V roce 2006 se kongres IFLA uskuteční v Seulu (Jižní Korea), v roce 2007 přijde na řadu Durban (Jižní Afrika) a v roce 2008 Québec (Kanada).

SKIP je národním členem IFLA, institucionálními členy IFLA jsou Národní knihovna ČR, Parlamentní knihovna a nově také Knihovna Akademie věd ČR. Společným úsilím a hlavně zcela konkrétní účastí na práci IFLA se podařilo, že Česká republika (a české knihovnictví) získala v našem oboru - za 14 let obnoveného členství SKIP v IFLA - ve světě velice dobré postavení a jméno.

PhDr. Jarmila Burgetová


Obsah

Optimalizováno pro MSIE 5.5 a Netscape 6.0

SKIP