BULLETIN
SKIP

SVAZ KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR

2
2004

Aktuální číslo Archiv Obsah

Jindřichův Hradec

Elektronická verze
Vydavatelské údaje

INFORMAČNÍ SERVIS

DOŠLO DO REDAKCE

Do redakce nám chodí časopis Plž (Plzeňský literární život) s vytrvalou pravidelností, čemuž jsme rádi. Mnohdy jde o velice kvalitní čtení, a svou náplní v již dlouhodobě zavedených rubrikách někdy předčí i časopisy Tvar nebo Literární noviny. Rubrika Rašení nám vždy přinese něco úsměvného. V posledním došlém čísle 6 je velmi zdařilá povídka o Malém chlapečkovi od Petra Kochmana. Ale i klasické rubriky Poezie a Próza, Jakož i Vetřelec Plže nebo Fejeton rozhodně stojí za to pravidelně číst. Zárukou jejich kvality jsou především autoři, kteří do nich pravidelně přispívají: Ivo Fencl, Bohumil Jirásek, Viktor Viktora, Vladimír Novotný, Karla Erbová a další známí literáti.

Nelze opomenout č. 1/2004 časopisu Knihovny Akademie věd České republiky INFORMACE, které se rovněž objevilo v redakci Bulletinu SKIP. Toto číslo zevrubně a přehledně informuje o činnostech knihovny a přináší statistické údaje o knihovně. Je určen pro pracovníky středisek vědeckých informací a knihoven AV ČR. Časopis rediguje PhDr. Jarmila Burgetová.

Bulletin NK plus číslo 1/2004 přináší článek o nejstarší minulosti areálu kostela sv. Michala na Starém Městě pražském, medailon o skladateli Ladislavu Vycpálkovi, představuje výstavu o Karlu Krylovi. Zajímavé je pojednání o vědci působícím v Klementinu, Martinu Aloisi Davidovi a jeho úsilí o novou hvězdárnu mimo Klementinum. Neopomíjí důležitá setkání zahraničních hostů s pracovníky knihovny a na závěr upoutává širokou odbornou veřejnost na nově vydané publikace touto institucí.

Z vydavatelství The Haworth Press, Inc, 10 Alice Street, Binghamton, NY 13904 - 1580 USA k nám dorazil Journal of Electronic Recources in Medical Libraries určený především našim kolegům z lékařských knihoven, kteří se zabývají elektronickými zdroji v oblasti medicíny a praktického lékařství. Časopis funguje jako fórum pro vědeckou diskusi zaměřenou na e-medicine topics. Uvádí možnosti a příklady elektronického publikování odborných lékařských příspěvků, přináší přehled e-zdrojů a klíč k vyhledávání elektronických časopisů a klinických elektronických informací. Je spolehlivým manuálem pro organizaci práce knihovníků v lékařských knihovnách. Další informace lze získat: E-mail: orders@HaworthPress.com, getinfo@haworthpress.com
http://www.HaworthPress.com

Redakce děkuje za zaslané ukázky.Obsah

Optimalizováno pro MSIE 5.5 a Netscape 6.0

SKIP