BULLETIN
SKIP

SVAZ KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR

2
2004

Aktuální číslo Archiv Obsah

Jindřichův Hradec

Elektronická verze
Vydavatelské údaje

CO NOVÉHO VE SKIP

Z ÚSTŘEDNÍCH ORGÁNŮ

Poslední 10. zasedání VV SKIP se konalo 18. května 2004, předsednictvo VV SKIP jednalo 2. března, 6. dubna, 4. května a 1. června. Hlavní náplň všech těchto jednání byla příprava valné hromady v Jindřichově Hradci, které je věnována vložená příloha.

KLUB DĚTSKÝCH KNIHOVEN se sešel na valné hromadě v Sedlčanech 24.3.2004 v rámci semináře Nové formy práce s dětmi.

KLUB ŠKOLNÍCH KNIHOVEN SE PŘEDSTAVUJE

V prosinci minulého roku VV SKIP schválil vznik nové odborné sekce Klubu školních knihoven (KŠK). Proč vznikla nová sekce, jací lidé za vznikem stojí, jaké aktivity klub vyvíjí?

Problematika školních knihoven a informačního vzdělávání svedla dohromady studenty (K. Pojerová, L. Vavříková, H. Landová a J. Vrzáček), školní knihovnici (J. Křehlová) i zástupkyně knihoven veřejných (B. Blažková, J. Nejezchlebová). Spojujícími motivy vedoucími ke vzniku KŠK byly:

 • neutěšená situace školních knihoven
 • chybějící organizace sdružující školní knihovníky

Mezi cíle KŠK patří:

 • napomáhat s předáváním zkušeností na národní i mezinárodní úrovni
 • usilovat o vznik potřebné legislativy
 • hledat možnosti vzdělávání pracovníků školních knihoven
 • iniciovat výzkum v oblasti ŠK
 • nabízet metodickou pomoc
 • hledat možnosti informačního vzdělávání žáků i učitelů

Z aktivit, které KŠK počal vyvíjet:

V kuchyni KŠK se chystá:

 • setkání zájemců o problematiku školních knihoven a informačního vzdělávání "Školní knihovny v akci" (srpen 2004)
 • Virtuální exkurze po školních knihovnách
 • www prezentace jednotlivých knihoven by měly pomoci ukázat příklady fungujících školních knihoven
 • kalendář na školní rok 2005-06 - každá z 10 vybraných škol ve spolupráci s vydavatelem vytvoří jednu stranu netradičního kalendáře

Školní knihovny mohou hrát významnou úlohu

 • vedle pedagogické a kulturní
 • při vytváření vztahu ke knihovnám a informačním institucím obecně.

Jsme přesvědčeni, že školní knihovny nejsou konkurencí knihovnám veřejným a že naopak je žádoucí, aby tyto dvě - svým zaměřením podobné, ale ne identické informačně-kulturní instituce - vedle sebe žily v symbiotickém vztahu spolupráce. Proto jsou vítáni zájemci o informační vzdělávání a školní knihovnictví z řad knihovníků na školách nepracujících.

Kontakt: drtina@cvut.cz

Jan Vrzáček


Obsah

Optimalizováno pro MSIE 5.5 a Netscape 6.0

SKIP