BULLETIN
SKIP

SVAZ KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR

2
2004

Aktuální číslo Archiv Obsah

Jindřichův Hradec

Elektronická verze
Vydavatelské údaje

ATLAS

MĚSTSKÁ KNIHOVNA PRAHA - SPOŘILOV

Dne 20. dubna 2004 byla po rekonstrukci a automatizaci znovuotevřena po 10 měsících pobočka Městské knihovny v Praze 4 na Spořilově. Knihovna zde měla svou dlouholetou tradici - již v roce 1929 byla na žádost občanů , kteří byli obyvateli pozoruhodného sídliště rodinných domků stavebního družstva Spořilov, založena pobočka Městské knihovny v Praze. Mezi obyvateli tohoto osídlení se nacházeli spisovatelé jako Václav Prokůpek, Josef Knap, Zdeněk Kalista, František Flos, Miloš Jirko, Jaroslav Havlíček, Zbyněk Havlíček a dodnes aktivní spisovatel Adolf Branald. Žili a žijí zde i divadelníci, výtvarníci, filmaři. V roce 1969 byla poblíž prostor, ve kterých sídlíme nyní, otevřena v nově postaveném sídlišti knihovna druhá. I tato lokální tradice dostupných knihovnických služeb je příčinou, že v nově otevřené knihovně se tzv. dveře nezavřou. Dalším důvodem je vizuální i kvalitativní proměna pobočky. Sídlíme v nových prostorách po bývalé samoobsluze, citlivě rekonstruovaných podle projektu atelieru Atrea (ing. arch. Koukolík, ing. arch. Müllerová).

Vizualizace z projektu interiéru

 

Rekonstrukci zajišťoval majitel objektu V. Janovský a náklady jsou spláceny dlouhodobě v nájmu. Interiér zhotovila firma Alax rovněž podle projektu ateliéru Atrea, nákladem cca 3 mil. Kč. Celková plocha knihovny je 399 m2, z toho pro čtenáře je určeno 317 m2. Prostory jsou otevřené, přehledné, barevně sladěné, esteticky lahodící. Knihovna nabízí na 30 tisíc knihovních jednotek, 2 OPAC, 4 Internety a 10 dalších čtenářských pracovních míst. Občané, kteří procházejí okolo knihovny jsou zváni pouhým pohledem velkými výklady, za kterými je lákají plné regály, počítače s internetem, zákoutí pro děti a známé tváře knihovnic a knihovníka. V bezprostřední blízkosti pobočky se nachází gymnazium Postupická a dvě základní školy, se kterými od podzimu začneme programově spolupracovat. Zatím si na nezájem malých čtenářů nemůžeme stěžovat, počítače s internetem jsou stále vytíženy a knihy z regálů mizí. Návštěvnost pobočky se zvýšila z průměru 51 návštěvníků denně před uzavřením na 104 od 20. 4. 2004. Další pozoruhodnou a výjimečnou skutečností je fakt, že oproti všem zásadám nesídlíme v prostorech patřících obci, které se bohužel v dané lokalitě nenašly. Knihovna je umístěna v objektu, který patří místnímu podnikateli, jenž je naším seriozním partnerem a o daný prostor se zodpovědně stará. V době, kdy se bohužel většina úřadů městských částí zbavila prodejem prostor, vhodných pro veřejné knihovny, máme naději, že najdeme i jiné partnery, kteří ocení naši spolehlivost a pronajmou nám prostory za solidní ceny.

Skutečné provedení

Jana Suchochlebová


 


Obsah

Optimalizováno pro MSIE 5.5 a Netscape 6.0

SKIP