BULLETIN
SKIP

SVAZ KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR

2
2004

Aktuální číslo Archiv Obsah

Jindřichův Hradec

Elektronická verze
Vydavatelské údaje

ATLAS

MĚSTSKÁ KNIHOVNA KLADNO V NOVÉM

V lednu roku 2003 se v Kladně objevila zbrusu nová organizace - Městská knihovna Kladno. Vznikla odloučením městské části od Středočeské vědecké knihovny v Kladně, o kterém se jednalo již v roce předcházejícím. MKK zajišťuje zejména půjčování knih a periodik kladenským čtenářům, jak dospělým, tak dětem. Pro dospělé čtenáře zůstaly i nadále otevřeny půjčovny v Zámku a ve čtvrtích Kročehlavy, Rozdělov a Švermov.

Stávající knihovní fond zůstal na pobočkách stejný, a to díky dlouhodobé zápůjčce ze Středočeské vědecké knihovny v Kladně.

Ale ne vše zůstalo při starém. Městská knihovna získala nové prostory v budově na náměstí Sítná známe také jako "KOKOS". Tady byla dne 1. dubna 2003 po náročné rekonstrukci slavnostně otevřena nová Čítárna s internetem, Informační centrum, oddělení nákupu a zpracování knih a Ústřední půjčovna dětské knihy, jejíž původní prostory již nevyhovovaly.

Současná půjčovna pro děti je prostorná, je laděna do veselých barev - žluté, modré a zelené. Dětem k dispozici, kromě bohatého knižního fondu, jsou dva počítače, kde je možné hrát hry nebo se připojit na internet. Internet pro děti do 12 let je zdarma a o tuto službu je veliký zájem. Čítárna se nachází v prostorném, slunném přízemí "KOKOSu". Je zde k dispozici 28 míst u stolků ke čtení denního tisku, periodik a prezenčně půjčovaných publikací, dále (zatím) dvě místa u počítačů s přístupem na internet. Tyto prostory jsou také vhodné pro pořádání různých besed nebo přednášek. Vedle Čítárny v přízemí s bezbariérovým přístupem najdeme také Informační centrum. Je vybaveno přehršlí materiálů, map a dokumentů, týkajících se zejména, ale nejen Kladenska. IC je navíc vybaveno automatizovaným místenkovým systémem autobusové dopravy a zájemci si tak zde mohou koupit jízdenku na autobus i s místenkou. Všichni jistě také ocení i nemalé osobní zkušenosti pracovníků IC s turistikou po Česku.

V nových prostorách je také oddělení nákupu knih a katalogizace. Je umístěno tak, aby byl co nejsnadnější přístup dodavatelů do knihovny a následně také rozvoz zpracovaných knih a periodik na pobočky.

Naše Městská knihovna je tedy v provozu necelé dva roky. I přes některé počáteční technické problémy, nezaviněné vlastně vůbec lidským faktorem - prasklé potrubí a částečné vytopení nově zrekonstruovaných prostor krátce po jejich slavnostním otevření - se knihovna stabilizovala a našla si pevné místo v podvědomí kladenské veřejnosti. O to se stará všech 23 zaměstnanců, kteří jsou většinou již dlouholetými knihovníky a snaží se vyjít každému čtenáři vstříc a udělat pro společnou věc maximum.

Ing. Petr Kubica, ředitel Městské knihovny Kladno


 


Obsah

Optimalizováno pro MSIE 5.5 a Netscape 6.0

SKIP