BULLETIN
SKIP

SVAZ KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR

2
2004

Aktuální číslo Archiv Obsah

Jindřichův Hradec

Elektronická verze
Vydavatelské údaje

ATLAS

MĚSTSKÁ KNIHOVNA BRTNICE

V pondělí 2. února 2004 byla za účasti zástupců Krajského úřadu Kraje Vysočina a Krajské knihovny v Havlíčkově Brodě slavnostně otevřena Městská knihovna Brtnice. Nachází se v rodném domě Josefa Hoffmanna (1870-1956), slavného architekta a designéra, významného představitele vídeňské secese a jednoho z největších architektů 20. století. V roce 2003 byl dům podle dobových fotografií restaurován a byl mu navrácen původní vzhled a částečně i podoba interiéru z let 1907 - 1911.

Autorem projektu rekonstrukce je ing. arch. Petr Pelčák z Ateliéru Hrůša & Pelčák Brno. Celkovou rekonstrukci provedla firma Podzimek a synové, s.r.o. z Třeště, mobiliář knihovny zhotovila firma Truhlářství Šuhaj Alois. Výmalby interiérů Hoffmannova domu obnovili restaurátoři pod vedením Pavla Procházky. Projekt restaurování památkově chráněného objektu byl financován z fondu Evropské unie SAPARD (10 741 tis. Kč), ze státních zdrojů (1 432 tis. Kč) a z prostředků města Brtnice (2 148 tis. Kč). V obnoveném interiéru, kterému byl navrácen původní vzhled (podlahy, dveře, malované tapety), byla 5. června 2004 zpřístupněna nová expozice o životě a uměleckém díle Josefa Hoffmanna a Brtnici 19. a počátku 20. století a vernisáží zahájena výstava Josef Hoffmann: Nadčasový design.

Dvorní trakt bývalých stájí Hoffmannova domu byl upraven pro veřejnou knihovnu. Interiér knihovny zaujme na první pohled galerií, jenž vytváří významný prostor pro umístění knihovního fondu. Architekt kombinuje kov (galerie), dřevo (podlaha, trámy, nosný sloup) v celém interiéru půjčovny pro dospělé čtenáře, čímž se mu podařilo výborně skloubit barokně upravený patrový dům (s pozdně gotickým jádrem, pravděpodobně postaven kolem roku 1500) s požadavky na příjemný, světlý a kultivovaný interiér moderní informační instituce, kterou brtnická knihovna bezesporu je.

Městská knihovna nabízí svým čtenářům knihovní fond čítající 10 029 svazků (k 31.12.2003), z toho 7 001 beletrie, 2 933 naučné literatury a 95 jiných dokumentů (referáty, brožury). Čtenářů bylo v roce 2003 zaevidováno 439, z toho 188 dětí do 15 let. Provozní doba knihovny je pondělí 8-11 / 13-17, středa 8-11 / 13-16 a čtvrtek 13-17 hod. Roční čtenářský poplatek činí pro dospělé 50,- Kč, pro děti 20,- Kč.

Knihovna je bezdrátově připojena na Internet, čtenářům jsou k dispozici dvě pracovní stanice pro přístup k Internetu a k on-line katalogu. Další počítač v dětském oddělení slouží pouze k vyhledávání v katalogu LAN-ius. Celkem má knihovna 3 PC pro veřejnost a 1 PC služební. Ve fondu jsou také média na CD-ROM (především encyklopedie pro děti, v současné době 17 titulů). Čtenáři i návštěvníci knihovny mají k dispozici kopírku. Knihovní fond je postupně ukládán do automatizovaného knihovního systému LAN-ius. Knihovnu vede paní Soňa Plevová.

Další informace:
http://www.brtnice.cz/hoffmann/default_c.htm;
http://www.brtnice.cz/nove_stranky_2004/
sluzby_obcanum/knihovna.htm
;
http://www.brtnice.cz/hoffmann/ SJH_C/SJHmuzeum.htm

Dagmar Volencová, Městská knihovna v Praze 


Obsah

Optimalizováno pro MSIE 5.5 a Netscape 6.0

SKIP