BULLETIN
SKIP

SVAZ KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR

2
2004

Aktuální číslo Archiv Obsah

Jindřichův Hradec

Elektronická verze
Vydavatelské údaje

www.mojekniha.cz

Výsledky druhé etapy ankety "Moje kniha"

V anketě "Moje kniha" hlasovalo již více než 61 000 osob (stav k 17.6.2004). Při sběru hlasů v současné době spolupracuje 478 knihoven, které umožňují hlasování elektronicky, nebo formou anketních lístků. Podle informací z těchto knihoven dává většina hlasujících přednost anketním lístkům, ať už proto, že si chce otázku rozmyslet v klidu doma, nebo z jiných důvodů. Hlasy těch, kdo dávají přednost "pevnému" nosiči, ukládají do počítače pracovníci knihoven. Na druhé straně stovky lidí využívají možnosti elektronického hlasování. Do spolupráce se zapojila také knihkupectví a nakladatelství. Jedním z nejvýznamnějších partnerů je například firma Kanzelsberger.

Seznam 100 nejpopulárnějších děl v České republice v současné době vypovídá o tom, že:

  • s výjimkou Bible jde pouze o díla beletristická;
  • hlasy získala díla, z nichž více než dvě třetiny byly zfilmovány nebo adaptovány jako televizní seriál či inscenace. Převážnou většinu z uvedených 100 titulů zná tedy veřejnost i z filmové (televizní) podoby. Otázkou proto je, hlasovalo-li se opravdu o knižní podobě…
  • Téměř polovinu titulů tvoří literatura pro děti a mládež. Lze tedy předpokládat, že mezi účastníky ankety je hodně dětí a mladých lidí. Ale z mnoha sdělení je patrné, že pro tituly dětské literatury hlasují i dospělí. Svou dětskou četbu vnímají totiž velmi často jako něco, co je v životě významně ovlivnilo.
  • Oproti výsledkům první etapy se mezi sto nejoblíbenějších titulů dostalo poněkud méně tzv. "dívčí" četby či četby "pro dívky". Naopak výraznější je podíl společenského a psychologického románu (cca 1/5).
  • Poměrně dobré zastoupení má opět literatura humoristická v nejrůznějších podobách, a to v literatuře pro dospělé i pro děti.
  • Pozici si samozřejmě udržely současné hvězdy: J. K. Rowlingová a její cyklus o Harry Potterovi, Tolkienova fantasy Pán prstenů a Alchymista Paula Coelha. Na druhé straně však se však v seznamu objevují klasické evergreeny, a to jak české, tak světové. Ve výčtu stovky titulů jsou ve výrazné menšině díla vyloženě podprůměrné literární hodnoty.
  • Česká literatura má prvenství v oblibě, a to s vysokým náskokem před dalšími národními literaturami - téměř polovina (43%) titulů je českých. Následují díla přeložená z angličtiny (33%). Po 6% je zastoupena literatura francouzská a německá. Po jednom titulu se objevuje ostatní evropská literatura (ruská, italská, finská, norská, polská, slovenská), dva švédské tituly patří A. Lindgrenové. Z ostatních světových literatur je kormě zmíněného Brazilce Paula Coelha zastoupen kolumbijský a argentinský titul.
  • Pokud porovnáme současné výsledky ankety Moje kniha s obdobnou britskou akcí The Big Read, zjistíme, že téměř čtvrtina titulů se v obou anketách shoduje. Jedná se o klasická díla světové literatury (Hemingway, Eco nebo Saint - Exupéry), případně současné bestsellery typu Harryho Pottera.
  • Anketa "Moje kniha" se přehoupla do druhé poloviny svého trvání. Výsledky další etapy (50 nejoblíbenějších titulů) budou vyhlášeny počátkem září a nejoblíbenější kniha českých čtenářů v Týdnu knihoven (4. až 10. října 2004). Dosud zveřejněné výsledky je proto nutno chápat pouze jako informaci o současném stavu. Další hlasování může výběr titulů i jejich pořadí zásadně změnit. Proto je žádoucí, aby se do ankety zapojilo co nejvíc dalších čtenářů.

Mimochodem, kdo z vás ještě neodevzdal svůj hlas na www.mojekniha.cz? 


Obsah

Optimalizováno pro MSIE 5.5 a Netscape 6.0

SKIP