BULLETIN
SKIP

SVAZ KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR

2
2004

Aktuální číslo Archiv Obsah

Jindřichův Hradec

Elektronická verze
Vydavatelské údaje

OTEVŘENÝ DOPIS MINISTRU KULTURY A MINISTROVA ODPOVĚĎ

Vážený pane ministře,

ke dni 1. června 2004 byl Vámi odvolán ředitel Národní knihovny ČR. PhDr. Vojtěch Balík byl vybrán do funkce ředitele ve výběrovém řízení v roce 1990. Během svého čtrnáctiletého působení dokázal změnit socialismem zdevastovanou instituci na moderní národní knihovnu, která má vysokou prestiž v České republice i v zahraničí. Během jeho funkčního období ani jedna z četných ekonomických kontrol nezjistila žádné vážné pochybení jím vedené instituce. Dr. Balík je pracovníky knihoven i veřejností vnímán jako vynikající odborník a především jako poctivý a charakterní člověk, což v těchto dnech potvrzují četné dopisy a reakce z řady knihoven.

Chtěli bychom proto tímto vyjádřit svůj nesouhlas se způsobem odvolání dr. Balíka. Překvapivý fakt odvolání, vždy jiné důvody, uváděné ať oficiálně nebo neoficiálně, a poněkud překotně vypsané výběrové řízení, to vše nás utvrzuje v přesvědčení, že toto rozhodnutí není podloženo důkladnou analýzou činnosti knihovny. Obáváme se také, že může ve svých důsledcích způsobit destabilizaci jedné z největších národních institucí.

Obracíme se na Vás proto s prosbou, abyste své rozhodnutí ještě přehodnotil. Domníváme se rovněž, že pro výběrové řízení by mělo být stanoveno podstatně delší období pro přípravu možných kandidátů. Jsme přesvědčeni, že během třiceti dnů není žádný odpovědný kandidát schopen připravit kvalitní koncepci takové instituce, jako je Národní knihovna ČR, podle níž by se měla knihovna v budoucnu řídit.

Je jistě nezpochybnitelným právem ministra kultury odvolat ředitele podřízené instituce. V demokratické společnosti je ovšem také nezpochybnitelným právem veřejnosti ptát se po důvodech tohoto odvolání, zejména jedná-li se o instituci s přídomkem národní. Obracíme se na Vás proto se žádostí o sdělení konkrétních důvodů, které vedly k odvolání PhDr. Vojtěcha Balíka z jeho funkce.

Z pověření výkonného výboru SKIP
PhDr. Vít Richter

Odpověď ministra kultury

(V Praze dne 23.června 2004)

Vážený pane,

děkuji Vám i výkonnému výboru SKIP za zájem o osud Národní knihovny ČR. Věřte, že mi na prospěchu této instituce jako jedné z nejvýznamnějších příspěvkových organizací Ministerstva kultury záleží stejně jako Vám. Právě tato péče mě vedla k odvolání PhDr. Vojtěcha Balíka z funkce ředitele a vypsání výběrového řízení na jeho místo. Za mým krokem stojí vážné důvody, ovšem na jednání s PhDr. Balíkem bylo dohodnuto, že žádná ze stran nebude tyto důvody medializovat. Já se touto dohodou cítím vázán, proto mi promiňte, když Vaší žádosti o jejich zveřejnění nevyhovím.

Ubezpečuji Vás, že nikdo nezpochybňuje minulé zásluhy PhDr. Balíka, jeho pracovní nasazení, které projevil při propagaci a rozvoji služeb Národní knihovny ČR, za což jsem mu poděkoval. Na druhé straně však vím, že nejsou zajištěny srovnatelně kvalitní výkony na všech úsecích činnosti Národní knihovny ČR, což, jak doufám, nové vedení Národní knihovny ČR, vzešlé z výběrového řízení, změní.

S pozdravem
Pavel Dostál, ministr kultury České republiky


 


Obsah

Optimalizováno pro MSIE 5.5 a Netscape 6.0

SKIP